główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu bankowego na sfinansowanie zadania pn." Przebudowa drogi gm. Morzykobyła-Ożarów-Słoniny"

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości poniżej 60 000 EURO dotyczące udzielenia Zamawiającemu kredytu bankowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego: "Przebudowa drogi gminnej Nr 117056E Morzykobyła-Ożarów-Słoniny"
artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa drogi gminnej Jasna Góra - Skomlin"

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości poniżej 60 000 EURO, którego przedmiotem jest "Przebudowa drogi gminnej Nr 117051E Jasna Góra - Skomlin od km 0+000 do km 1+465, dł. 1,465 km".