główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1827281
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ178894
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 178894
   Aktualności 127
     Aktualności 2014 17046
     Aktualności 2015 15918
     Aktualności 2016 15205
     Aktualności 2017 6162
     Aktualności 2018 4525
     Aktualności 2019 2667
   Misja Urzędu Gminy 2253
   Organizacja 8905
     Schemat struktury organizacyjnej 2673
     Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy 2825
     Graficzny układ pokoi 1923
     Regulamin Pracy Urzędu Gminy Mokrsko 225
   Urząd Stanu Cywilnego 5089
   Projekty unijne 6062
   Pozyskane środki pozabudżetowe 14436
   Galeria 5440
   Rozwój Gminy 5246
Ochrona danych osobowych
   Klauzule informacyjne 751
   Monitoring wizyjny 33
Organy
   Wójt Gminy 8287
     Kompetencje 2146
     Kontakt 2149
     Decyzje i inne akty administracyjne 9328
    ›    Archiwum 2 11987
    ›    Archiwum 1 3268
    ›    Archiwum 16691
     Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia 281
    ›    Rok 2018 1214
    ›    Rok 2019 338
   Sekretarz 5291
   Skarbnik 5683
   Rada Gminy 11054
     Przewodniczący Rady 4667
     Zebrania wiejskie 1402
     Skład Rady 8221
     Regulamin Rady Gminy 1922
     Nagrania i transmisje sesji 4354
     Interpelacje radnych 238
    ›    Interpelacje kadencji 2018 - 2023 269
     Sesje Rady Gminy 5103
    ›    Najbliższa sesja 3253
   Komisje Rady 3620
     Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska 2651
     Komisja Rewizyjna 2692
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego 3256
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 54
    ›    Uchwały Komisji Skarg Wniosków i Petycji 4
     Sołectwo Brzeziny 654
    ›    Sołtys 644
    ›    Rada Sołecka 543
     Sołecto Chotów 1230
    ›    Sołtys 853
    ›    Rada Sołecka 601
     Sołectwo Komorniki 1264
    ›    Sołtys 621
    ›    Rada Sołecka 576
     Sołectwo Krzyworzeka I 440
    ›    Sołtys 598
    ›    Rada Sołecka 611
     Sołectwo Krzyworzeka II 498
    ›    Sołtys 658
    ›    Rada Sołecka 580
     Sołectwo Mątewki 665
    ›    Sołtys 562
    ›    Rada Sołecka 550
     Sołectwo Mokrsko I 464
    ›    Sołtys 624
    ›    Rada Sołecka 598
     Sołectwo Mokrsko II 478
    ›    Sołtys 542
    ›    Rada Sołecka 537
     Sołectwo Motyl 877
    ›    Sołtys 530
    ›    Rada Sołecka 576
     Sołectwo Ożarów 1064
    ›    Sołtys 625
    ›    Rada Sołecka 696
     Sołectwo Słupsko 441
    ›    Sołtys 634
    ›    Rada Sołecka 503
     Sołectwo Jasna Góra 830
    ›    Sołtys 629
    ›    Rada Sołecka 586
   Sołectwa 4362
     Zebrania wiejskie 1737
     Konsultacje z mieszkańcami 709
     Protokoły z zebrań wiejskich 705
    ›    Sołectwo Brzeziny 774
    ›    Sołectwo Chotów 721
    ›    Sołectwo Jasna Góra 835
    ›    Sołectwo Komorniki 734
    ›    Sołectwo Krzyworzeka I 860
    ›    Sołectwo Krzyworzeka II 887
    ›    Sołectwo Mokrsko I 823
    ›    Sołectwo Mokrsko II 756
    ›    Sołectwo Motyl-Lipie 761
    ›    Sołectwo Mątewki 717
    ›    Sołectwo Ożarów 755
    ›    Sołectwo Słupsko 833
     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 667
     Stanowisko ds. kadrowych 897
     Stanowisko ds. obsługi rady gminy i jej organów, sportu i bhp 626
     Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i informacji publicznej (BIP) 597
     Stanowisko ds. integracji europejskiej i rozwiązywania problemów alkoholowych 673
     Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki gruntami 620
     Stanowisko ds. inwestycji 591
     Stanowisko ds. ochrony środowiska i zaopatrzenia w wodę 619
     Stanowisko ds. drogownictwa 647
     Stanowisko ds. oświaty i obsługi kasy 632
     Stanowisko ds. wymiaru podatku 544
     Stanowisko ds. księgowości podatkowej 552
     Stanowisko ds. księgowości budżetowej 527
     Stanowisko ds. wynagrodzeń (płac) pracowników 603
     Stanowisko ds. finansowych 554
     Stanowisko ds. rozwoju gospodarczego i podatku VAT 558
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 728
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 791
    ›    Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 904
Jednostki organizacyjne
   Szkoły i Przedszkola 2195
     Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku 3647
     Zespół Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece 2844
     Zespół Szkoły i Przedszkola w Komornikach 7298
     Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie 2935
     Szkoła Podstawowa w Chotowie 3087
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1659
     Kontakt 3033
     Kierownictwo 1361
     Statut 1236
   Środowiskowy Dom Samopomocy w Mokrsku 1206
     Kontakt 1364
     Kierownictwo 1158
     Statut i regulamin 1384
   Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku 1226
     Kontakt 967
     Kierownictwo 794
     Filie 761
     Statut 821
     Schemat organizacyjny 782
   Dom Kultury w Ożarowie 7
     Kontakt 4
     Kierownictwo 4
     Statut 4
     Program działania 3
Prawo Lokalne
   Statut 7966
   Projekty uchwał kadencji 2018-2023 923
   Projekty uchwał 17415
   Uchwały Rady Gminy 8658
     Rok 2011 i nowsze 5357
     Rok 2010 1811
    ›    I kwartał 3851
    ›    II kwartał 4036
    ›    III kwartał 2922
    ›    IV kwartał 4644
     Rok 2009 1307
    ›    I kwartał 1393
    ›    II kwartał 1028
    ›    III kwartał 1513
    ›    IV kwartał 2984
     Rok 2008 1522
    ›    IV kwartał 4150
    ›    III kwartał 3688
    ›    II kwartał 4283
    ›    I kwartał 5354
     Rok 2007 1393
    ›    I kwartał 4016
    ›    II kwartał 3117
    ›    III kwartał 3588
    ›    IV kwartał 4005
     Rok 2006 1234
    ›    IV kwartał 3762
    ›    III kwartał 1607
    ›    II kwartał 3026
    ›    I kwartał 2792
     Rok 2005 1211
    ›    I Kwartał 3171
    ›    II Kwartał 2678
    ›    III Kwartał 2101
    ›    IV Kwartał 3225
     Rok 2004 1211
    ›    I Kwartał 1954
    ›    II Kwartał 3997
    ›    III Kwartał 1668
    ›    IV Kwartał 3852
     Rok 2003 1260
    ›    I Kwartał 3102
    ›    II Kwartał 4213
    ›    III Kwartał 1933
    ›    IV Kwartał 5816
     Rok 2002 1113
    ›    I Kwartał 832
    ›    II Kwartał 872
    ›    IV Kwartał 5255
   Zarządzenia Wójta 4375
     Rok 2011 i nowsze 3014
     Rok 2006 2461
     Rok 2008 9603
     Rok 2009 20643
    ›    III kwartał 4797
    ›    II kwartał 2203
    ›    I kwartał 2479
     Rok 2010 1082
    ›    IV kwartał 1838
   Podatki i opłaty lokalne 1573
    ›    Podmiot opodatkowania 834
    ›    Przedmiot opodatkowania 706
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 755
    ›    Termin płatności 783
    ›    Stawki podatku 890
     Wykazy 225
    ›    Rok 2003 449
    ›    Rok 2002 522
     Obwieszczenia i zawiadomienia 846
    ›    Rok 2003 453
    ›    Rok 2002 464
    ›    Rok 2004 680
    ›    Rok 2005 1351
   Strategia rozwoju 2665
   Konkursy 10031
   Protokoły z sesji 5681
     Rok 2019 313
     Rok 2018 420
     Rok 2017 377
     Rok 2016 920
     Rok 2015 1033
     Rok 2014 1611
     Rok 2013 1426
     Rok 2012 1583
     Rok 2011 1136
     Rok 2010 1567
     Rok 2009 1329
     Rok 2008 1398
     Rok 2007 1602
     Rok 2006 1422
     Rok 2005 1213
     Rok 2004 1705
     Rok 2003 1450
     Rok 2002 1243
   Zagospodarowanie przestrzenne 10965
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego 4286
     Informacje ogólne 1892
     Porady i informacje dla organizacji 2891
     Harmonogram konkursów ofert 547
    ›    Rok 2015 519
    ›    Rok 2016 590
    ›    Rok 2017 330
    ›    Rok 2018 183
    ›    Rok 2019 51
     OPIS PROCEDURY SAMOOCENY WSPÓŁPRACY GMINY MOKRSKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DZIAŁAJĄCYMI NA JEJ OBSZARZE wg Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy 882
     Sprawozdania 711
     Rok 2013 2003
     Rok 2012 954
     Rok 2011 1462
     Rok 2010 1067
     Rok 2008 1276
     Rok 2007 1237
     Konkursy 1572
     Tryb małych zleceń - pominięcie procedury konkursu 58
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1259
     Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 1281
   Plany odnowy miejscowości 1742
     POM Chotów 833
     POM Mokrsko 989
     POM Komorniki 879
     POM Ożarów 920
     POM Krzyworzeka 929
     POM Słupsko 887
   Zgromadzenia 818
     Organizacja zgromadzeń 525
   Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa w przez Gminę Mokrsko 993
Raport o stanie Gminy
   Raport za 2018 rok 173
Gospodarka komunalna
   Informacja o jakości wody pitnej 1274
   Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 227
     Taryfy 237
     Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 959
   Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego 10817
     Rok 2008 7439
     Rok 2007 4249
     Rok 2006 864
   Gminny system odbioru odpadów komunalnych 5047
     System gospodarowania odpadami-deklaracje, opłaty i inne 2489
     Gminny system odbioru odpadów komunalnych 2421
     Harmonogram odbioru odpadów 4273
     Zasady segregacji odpadów 408
     Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokrsko 1210
     Analiza stanu gospodarki odpadami 1042
     Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 240
   Usługi komunalne 1748
     Schroniska dla bezdomnych zwierząt 863
     Wyłapywanie bezdomnych zwierząt 876
Ochrona środowiska
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 1062
   Usuwanie azbestu 2899
   Wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1514
   Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi 4155
   Oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko 53
Finanse i majątek Gminy
   Budżet 12658
     Audyt budżetu - sprawozdania 64
   Informacje o wykonaniu budżetu 2592
     Absolutorium dla Wójta Gminy 1201
     Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S 7115
     Sprawozdania Rb-N 4104
     Sprawozdania Rb-NDS 4669
     Sprawozdania Rb-PDP 2101
     Sprawozdania Rb-S 1872
     Sprawozdania Rb-ST 933
     Sprawozdania Rb-Z 5335
     Sprawozdania Rb-ZN 504
     Rb-UZ 201
     Bilans z wykonania budżetu 1214
     Sprawozdania z wykonania budżetu 1879
   Regionalna Izba Obrachunkowa 1460
     Kontrole RIO 1035
     Uchwały RIO do roku 2013 6192
     Uchwały RIO 2014 rok 1428
     Uchwały RIO 2015 rok 1287
     Uchwały RIO 2016 rok 1073
     Uchwały RIO 2017 rok 440
     Uchwały RIO 2018 rok 218
     Uchwały RIO 2019 rok 145
   Uchwały okołobudżetowe 2997
   Prognoza długu 2047
   Wieloletnia Prognoza Finansowa 1961
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 41621
     Rok 2020 220
    ›    I kwartał 461
    ›    II kwartał 35
    ›    III kwartał 20
    ›    IV kwartał 24
     Rok 2019 1797
    ›    IV kwartał 2170
    ›    III kwartał 1500
    ›    II kwartał 962
    ›    I kwartał 677
     Rok 2018 1740
    ›    I kwartał 1089
    ›    II kwartał 1366
    ›    III kwartał 963
    ›    IV kwartał 1150
     Rok 2017 2170
    ›    I kwartał 1253
    ›    II kwartał 2066
    ›    III kwartał 9564
    ›    IV kwartał 1880
    ›    I kwartał 6409
     Rok 2016 5122
    ›    II kwartał 1365
    ›    III kwartał 8211
    ›    IV kwartał 1268
     Rok 2015 11568
    ›    I kwartał 12762
    ›    II kwartał 3429
    ›    III kwartał 1919
    ›    IV kwartał 1553
     Rok 2014 4072
    ›    I kwartał 4653
    ›    II kwartał 4032
    ›    III kwartał 4960
    ›    IV kwartał 1192
     Rok 2013 3549
    ›    I kwartał 4468
    ›    II kwartał 4718
    ›    III kwartał 2744
    ›    IV kwartał 2762
     Rok 2012 5209
    ›    I kwartał 8865
    ›    II kwartał 3943
    ›    III kwartał 2902
    ›    IV kwartał 2350
     Rok 2011 5108
    ›    I kwartał 5491
    ›    II kwartał 3067
    ›    III kwartał 3617
    ›    IV kwartał 1585
    ›    Rok 2014 557
     Rok 2010 3854
    ›    I kwartał 5265
    ›    II kwartał 4850
    ›    III kwartał 3800
    ›    IV kwartał 2071
     Rok 2009 11820
    ›    I kwartał 16238
    ›    II kwartał 7650
    ›    III kwartał 9153
    ›    IV kwartał 9081
     Rok 2008 2537
    ›    IV kwartał 9358
    ›    III kwartał 7245
    ›    II kwartał 5097
    ›    I kwartał 3029
     Rok 2007 2846
    ›    I kwartał 4175
    ›    II kwartał 6642
    ›    III kwartał 6649
    ›    IV kwartał 14032
     Rok 2006 5364
    ›    IV kwartał 1650
    ›    III kwartał 1977
    ›    II kwartał 2076
    ›    I kwartał 2959
     Rok 2005 12136
     Rok 2004 11175
     Rok 2003 2724
   Zapytania ofertowe 2625
     Rok 2017 9673
     Archiwum 144319
Załatwianie Spraw
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2702
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 7601
     Podatki i opłaty lokalne 1774
    ›    Podatek od nieruchomości 1723
    ›    Podatek od środków transportowych 864
    ›    Podatek rolny 1250
    ›    Podatek leśny 913
    ›    Opłata targowa 699
    ›    Podatek od posiadania psów 816
    ›    Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1163
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 947
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku 469
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1694
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia, upływu terminu jego ważności oraz zmiany danych osobowo-adresowych 768
     Meldunki i dowody osobiste 1985
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 626
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 602
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 507
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 621
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 546
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 944
     Działalność gospodarcza 1553
     Zezwolenia i decyzje 1774
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1442
    ›    Wniosek o ustalenie numeru porządkowego 1131
     Zaświadczenia 1676
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1023
    ›    Wydanie zaświadczenia z rejestru działalności gospodarczej, dotyczącego przedsiębiorcy oraz prowadzonej przez niego działalności 1396
    ›    Uzyskanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzji potwierdzającej wykreślenie z ewidencji działalności 1382
    ›    Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 1060
    ›    Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1176
     Zgłaszanie awarii 693
     Sprawozdania 626
     Energia elektryczna 637
   Dostarczanie dokumentów elektronicznych 1242
     Sposoby dostarczania dokumentów elektronicznych 876
Konsultacje społeczne
   Rok 2011 2053
   Rok 2014 3458
   Rok 2015 2975
   Rok 2018 549
   Rok 2019 37
Wybory i referenda
   Wybory 26515
     Zapytania komitetów wyborczych 1735
   Referenda gminne 4236
   Referenda ogólnokrajowe 1406
Punkt konsultacyjny
   Informacje ogólne 2679
   Profilaktyka alkoholowa 1189
   Przeciwdziałanie narkomanii 1154
   Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1274
   Kampania "Trzeźwy kierowca" 873
   Informacje dla sprzedawców 1559
Programy i strategie
   Program "Czyste powietrze" 30
   Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 1752
   Program przeciwdziałania narkomanii 810
   Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 791
   Gminny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 312
Bezpłatne porady prawne
   Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 1347
Informacje o polowaniach zbiorowych
   Terminy oraz miejsca polowań zbiorowych 289
Petycje
   Informacje o petycjach 46
   Petycje 2015-2019 2527
Inne
   Pomoc publiczna 417
     Rok 2018 44
     Rok 2017 173
     Rok 2016 383
     Rok 2015 135
     Rok 2014 205
   System Informacji Przestrzennej 1698
   Rządowe Centrum Legislacji 2021
   Zarządzanie kryzysowe 1589
   Narodowy Spis Powrzechny 2453
     Sołectwa 2670
    ›    Statut Sołectw 3146
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 3004
   Nabór pracowników 23411
     Ogłoszenia 29696
     Wyniki 12314
     Infrastruktura 643
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 703
    ›    Stan elektryfikacji 678
    ›    Stan telefonizacji 585
    ›    Stan gospodarki komunalnej 610
    ›    Drogi 766
     Oferty 1088
   Rejestry i ewidencje 3315
     Rejestr skarg i wniosków 1388
     Rejestr uchwał 1328
     Rejestr zarządzeń 815
     Rejestr instytucji kultury 1156
     Rejestr działalności regulowanej 1768
     Ewidencja pobytu na polowaniu indywidualnym 75
   Oświadczenia majątkowe 12768
     Wójt 2985
    ›    Zygmunt PAWLAK 1860
    ›    Tomasz KĄCKI 4712
    ›    Zbigniew DĄBROWSKI 259
     Radni kadencji 2018-2023 394
    ›    Chwaliński Dominik 190
    ›    Drobina Henryk 129
    ›    Dudzik Dariusz 107
    ›    Golański Stanisław 82
    ›    Juszczak Jolanta 101
    ›    Kryściak Tomasz 125
    ›    Maślanka Halina - Przewodnicząca 188
    ›    Papina Tadeusz 128
    ›    Sawer Eugeniusz 92
    ›    Siudy Grażyna 112
    ›    Sokół Judyta 147
    ›    Szkudlarek Zbigniew 161
    ›    Wyrembak Elżbieta Józefa 96
    ›    Wyrembak Elżbieta Zdzisława 112
    ›    Zaremba Ewa - Wiceprzewodnicząca 120
     Radni kadencji 2014-2018 2155
    ›    Chwaliński Dominik 1015
    ›    Cichosz Beata 1204
    ›    Dudzik Dariusz 937
    ›    Leszczewski Mariusz 783
    ›    Majtyka Grzegorz 914
    ›    Musiał Paulina 1790
    ›    Pietras Marek 956
    ›    Płonka Paweł 1039
    ›    Prygiel Grzegorz 1225
    ›    Siudy Grażyna 1006
    ›    Stefaniak Tomasz 1245
    ›    Szewczyk Adam - Przewodniczący 981
    ›    Wyrembak Elżbieta - Wiceprzewodnicząca 949
    ›    Wyrębak Magdalena 1063
    ›    Bil Zenon 937
    ›    Wydmuch Irena 434
    ›    Bil Zenon 1421
    ›    Braliński Zbigniew 1058
    ›    Chwaliński Dominik 1001
    ›    Gładysz Irena 1164
    ›    Głąb Marcin - wiceprzewodniczący 1261
    ›    Grześlak Grażyna 1102
    ›    Kmiecik Sabina 1130
    ›    Majtyka Grzegorz - przewodniczący 1360
    ›    Mielczarek Marek 1038
    ›    Pietras Marek 1167
    ›    Piśniak Arkadiusz 1161
    ›    Strózik Teresa 955
    ›    Szaniec Wojciech 1026
    ›    Szkudlarek Zbigniew 1244
    ›    Witkowska Małgorzata 1483
    ›    Zaremba Ewa 972
    ›    Braliński Zbigniew 1064
    ›    Gładysz Irena 1213
    ›    Grześlak Grażyna 1135
    ›    Juszczak Jan 1060
    ›    Kmiecik Jan 910
    ›    Majtyka Grzegorz 1247
    ›    Mielczarek Marek 1012
    ›    Piśniak Arkadiusz 1122
    ›    Podyma Zbigniew 1070
    ›    Rzepka Wiesław 1037
    ›    Słowik Zdzisław 985
    ›    Strózik Teresa 1131
    ›    Szaniec Wojciech 1040
    ›    Wolna Genowefa 979
     Urząd Gminy 3570
    ›    Sekretarz Gminy 2730
    ›    Skarbnik Gminy 2351
    ›    Referat Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 1986
    ›    Referat Zamówień, Funduszy, Inwestycji, Drogownictwa i Spraw Społecznych 1709
    ›    Podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami 1170
    ›    Referat finansowy 99
    ›    Referat organizacyjny 53
    ›    Referat organizacyjny 82
     Urząd Stanu Cywilnego 2181
     Przewodniczący Rady Gminy 1999
     Gminne jednostki organizacyjne 3155
    ›    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2341
    ›    Środowiskowy Dom Samopomocy 3158
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku 1534
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Mokrsku 3712
    ›    Publiczna Szkoła Podstawowa w Chotowie 2531
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Komornikach 3226
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece 3486
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie 2938
     Szkoły 1259
   Informacje nieudostępnione 3031
   Ponowne wykorzystywanie 815
   Redakcja Biuletynu 5600