główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1897228
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ183950
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 183950
   Aktualności 1240
     Aktualności 2014 17536
     Aktualności 2015 16442
     Aktualności 2016 15551
     Aktualności 2017 6558
     Aktualności 2018 4910
     Aktualności 2019 3414
   Misja Urzędu Gminy 2358
   Organizacja 9084
     Schemat struktury organizacyjnej 2800
     Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy 2897
     Graficzny układ pokoi 1973
     Regulamin Pracy Urzędu Gminy Mokrsko 261
   Urząd Stanu Cywilnego 5195
   Projekty unijne 6171
   Pozyskane środki pozabudżetowe 14832
   Galeria 5527
   Rozwój Gminy 5383
Ochrona danych osobowych
   Informacje o przetwarzaniu danych 957
   Monitoring wizyjny 99
Organy
   Wójt Gminy 8421
     Kompetencje 2194
     Kontakt 2199
     Decyzje i inne akty administracyjne 9550
    ›    Archiwum 2 12409
    ›    Archiwum 1 3433
    ›    Archiwum 17368
     Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia 338
    ›    Rok 2018 1382
    ›    Rok 2019 522
   Sekretarz 5377
   Skarbnik 5777
   Rada Gminy 11280
     Przewodniczący Rady 4772
     Zebrania wiejskie 1486
     Skład Rady 8435
     Regulamin Rady Gminy 1972
     Nagrania i transmisje sesji 5089
     Interpelacje radnych 292
    ›    Interpelacje kadencji 2018 - 2023 349
     Sesje Rady Gminy 5274
    ›    Najbliższa sesja 3387
   Komisje Rady 3737
     Posiedzenia Komisji 53
     Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska 2693
     Komisja Rewizyjna 2740
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego 3378
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 95
    ›    Uchwały Komisji Skarg Wniosków i Petycji 58
     Sołectwo Brzeziny 684
    ›    Sołtys 694
    ›    Rada Sołecka 575
     Sołecto Chotów 1279
    ›    Sołtys 897
    ›    Rada Sołecka 641
     Sołectwo Komorniki 1338
    ›    Sołtys 663
    ›    Rada Sołecka 634
     Sołectwo Krzyworzeka I 467
    ›    Sołtys 632
    ›    Rada Sołecka 649
     Sołectwo Krzyworzeka II 525
    ›    Sołtys 692
    ›    Rada Sołecka 630
     Sołectwo Mątewki 700
    ›    Sołtys 602
    ›    Rada Sołecka 582
     Sołectwo Mokrsko I 486
    ›    Sołtys 661
    ›    Rada Sołecka 649
     Sołectwo Mokrsko II 507
    ›    Sołtys 572
    ›    Rada Sołecka 570
     Sołectwo Motyl 905
    ›    Sołtys 568
    ›    Rada Sołecka 611
     Sołectwo Ożarów 1117
    ›    Sołtys 677
    ›    Rada Sołecka 744
     Sołectwo Słupsko 461
    ›    Sołtys 661
    ›    Rada Sołecka 523
     Sołectwo Jasna Góra 870
    ›    Sołtys 664
    ›    Rada Sołecka 608
   Sołectwa 4659
     Zebrania wiejskie 1895
     Konsultacje z mieszkańcami 761
     Protokoły z zebrań wiejskich 801
    ›    Sołectwo Brzeziny 821
    ›    Sołectwo Chotów 768
    ›    Sołectwo Jasna Góra 892
    ›    Sołectwo Komorniki 818
    ›    Sołectwo Krzyworzeka I 907
    ›    Sołectwo Krzyworzeka II 936
    ›    Sołectwo Mokrsko I 852
    ›    Sołectwo Mokrsko II 785
    ›    Sołectwo Motyl-Lipie 918
    ›    Sołectwo Mątewki 758
    ›    Sołectwo Ożarów 814
    ›    Sołectwo Słupsko 895
     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 687
     Stanowisko ds. kadrowych 912
     Stanowisko ds. obsługi rady gminy i jej organów, sportu i bhp 645
     Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i informacji publicznej (BIP) 615
     Stanowisko ds. integracji europejskiej i rozwiązywania problemów alkoholowych 691
     Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki gruntami 641
     Stanowisko ds. inwestycji 609
     Stanowisko ds. ochrony środowiska i zaopatrzenia w wodę 641
     Stanowisko ds. drogownictwa 673
     Stanowisko ds. oświaty i obsługi kasy 649
     Stanowisko ds. wymiaru podatku 575
     Stanowisko ds. księgowości podatkowej 573
     Stanowisko ds. księgowości budżetowej 547
     Stanowisko ds. wynagrodzeń (płac) pracowników 621
     Stanowisko ds. finansowych 571
     Stanowisko ds. rozwoju gospodarczego i podatku VAT 580
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 749
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 813
    ›    Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 934
Jednostki organizacyjne
   Szkoły i Przedszkola 2313
     Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku 3728
     Zespół Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece 2930
     Zespół Szkoły i Przedszkola w Komornikach 7401
     Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie 3025
     Szkoła Podstawowa w Chotowie 3205
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1736
     Kontakt 3106
     Kierownictwo 1411
     Statut 1275
   Środowiskowy Dom Samopomocy w Mokrsku 1285
     Kontakt 1416
     Kierownictwo 1210
     Statut i regulamin 1422
   Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku 1319
     Kontakt 1008
     Kierownictwo 841
     Filie 796
     Statut 847
     Schemat organizacyjny 837
   Dom Kultury w Ożarowie 126
     Kontakt 64
     Kierownictwo 75
     Statut 52
     Program działania 44
     RODO 32
Prawo Lokalne
   Statut 8048
   Projekty uchwał kadencji 2018-2023 1388
   Projekty uchwał 17851
   Uchwały Rady Gminy 8808
     Rok 2011 i nowsze 5503
     Rok 2010 1847
    ›    I kwartał 4025
    ›    II kwartał 4192
    ›    III kwartał 3044
    ›    IV kwartał 4822
     Rok 2009 1337
    ›    I kwartał 1436
    ›    II kwartał 1067
    ›    III kwartał 1548
    ›    IV kwartał 3134
     Rok 2008 1567
    ›    IV kwartał 4293
    ›    III kwartał 3814
    ›    II kwartał 4443
    ›    I kwartał 5536
     Rok 2007 1434
    ›    I kwartał 4144
    ›    II kwartał 3188
    ›    III kwartał 3690
    ›    IV kwartał 4166
     Rok 2006 1268
    ›    IV kwartał 3885
    ›    III kwartał 1646
    ›    II kwartał 3128
    ›    I kwartał 2877
     Rok 2005 1247
    ›    I Kwartał 3277
    ›    II Kwartał 2778
    ›    III Kwartał 2189
    ›    IV Kwartał 3320
     Rok 2004 1248
    ›    I Kwartał 1998
    ›    II Kwartał 4115
    ›    III Kwartał 1705
    ›    IV Kwartał 3986
     Rok 2003 1296
    ›    I Kwartał 3200
    ›    II Kwartał 4331
    ›    III Kwartał 1976
    ›    IV Kwartał 6003
     Rok 2002 1142
    ›    I Kwartał 870
    ›    II Kwartał 909
    ›    IV Kwartał 5405
   Zarządzenia Wójta 4498
     Rok 2011 i nowsze 3118
     Rok 2006 2514
     Rok 2008 9751
     Rok 2009 21016
    ›    III kwartał 4976
    ›    II kwartał 2297
    ›    I kwartał 2568
     Rok 2010 1112
    ›    IV kwartał 1909
   Podatki i opłaty lokalne 1632
    ›    Podmiot opodatkowania 860
    ›    Przedmiot opodatkowania 741
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 781
    ›    Termin płatności 832
    ›    Stawki podatku 925
     Wykazy 262
    ›    Rok 2003 474
    ›    Rok 2002 547
     Obwieszczenia i zawiadomienia 864
    ›    Rok 2003 479
    ›    Rok 2002 487
    ›    Rok 2004 708
    ›    Rok 2005 1381
   Strategia rozwoju 2760
   Konkursy 10651
   Protokoły z sesji 5779
     Rok 2020 77
     Rok 2019 417
     Rok 2018 456
     Rok 2017 409
     Rok 2016 960
     Rok 2015 1064
     Rok 2014 1663
     Rok 2013 1460
     Rok 2012 1608
     Rok 2011 1171
     Rok 2010 1598
     Rok 2009 1362
     Rok 2008 1431
     Rok 2007 1645
     Rok 2006 1457
     Rok 2005 1255
     Rok 2004 1743
     Rok 2003 1487
     Rok 2002 1282
   Zagospodarowanie przestrzenne 11305
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego 4363
     Informacje ogólne 2002
     Porady i informacje dla organizacji 3024
     Harmonogram konkursów ofert 585
    ›    Rok 2015 557
    ›    Rok 2016 620
    ›    Rok 2017 369
    ›    Rok 2018 221
    ›    Rok 2019 86
     OPIS PROCEDURY SAMOOCENY WSPÓŁPRACY GMINY MOKRSKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DZIAŁAJĄCYMI NA JEJ OBSZARZE wg Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy 917
     Sprawozdania 750
     Rok 2013 2044
     Rok 2012 992
     Rok 2011 1504
     Rok 2010 1103
     Rok 2008 1303
     Rok 2007 1276
     Konkursy 1653
     Tryb małych zleceń - pominięcie procedury konkursu 96
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1299
     Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 1299
   Plany odnowy miejscowości 1798
     POM Chotów 861
     POM Mokrsko 1016
     POM Komorniki 909
     POM Ożarów 943
     POM Krzyworzeka 966
     POM Słupsko 917
   Zgromadzenia 870
     Organizacja zgromadzeń 558
   Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa w przez Gminę Mokrsko 1055
Raport o stanie Gminy
   Raport za 2018 rok 269
Gospodarka komunalna
   Informacja o jakości wody pitnej 1370
   Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 293
     Taryfy 297
     Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 989
   Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego 11063
     Rok 2008 7475
     Rok 2007 4272
     Rok 2006 883
   Gminny system odbioru odpadów komunalnych 5384
     System gospodarowania odpadami-deklaracje, opłaty i inne 2625
     Gminny system odbioru odpadów komunalnych 2552
     Harmonogram odbioru odpadów 4804
     Zasady segregacji odpadów 476
     Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokrsko 1335
     Analiza stanu gospodarki odpadami 1143
     Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 347
   Usługi komunalne 1826
     Schroniska dla bezdomnych zwierząt 895
     Wyłapywanie bezdomnych zwierząt 912
Ochrona środowiska
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 1146
   Usuwanie azbestu 3061
   Wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1580
   Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi 4437
   Oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko 140
Finanse i majątek Gminy
   Budżet 13148
     Audyt budżetu - sprawozdania 129
   Informacje o wykonaniu budżetu 2711
     Absolutorium dla Wójta Gminy 1250
     Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S 7560
     Sprawozdania Rb-N 4284
     Sprawozdania Rb-NDS 4897
     Sprawozdania Rb-PDP 2210
     Sprawozdania Rb-S 1959
     Sprawozdania Rb-ST 1026
     Sprawozdania Rb-Z 5582
     Sprawozdania Rb-ZN 585
     Rb-UZ 260
     Bilans z wykonania budżetu 1290
     Sprawozdania z wykonania budżetu 2043
   Regionalna Izba Obrachunkowa 1580
     Kontrole RIO 1105
     Uchwały RIO do roku 2013 6369
     Uchwały RIO 2014 rok 1494
     Uchwały RIO 2015 rok 1366
     Uchwały RIO 2016 rok 1115
     Uchwały RIO 2017 rok 484
     Uchwały RIO 2018 rok 273
     Uchwały RIO 2019 rok 259
     Uchwały RIO 2020 rok 37
   Uchwały okołobudżetowe 3079
   Prognoza długu 2090
   Wieloletnia Prognoza Finansowa 2033
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 43163
     Rok 2020 1678
    ›    I kwartał 3479
    ›    II kwartał 760
    ›    III kwartał 194
    ›    IV kwartał 210
     Rok 2019 1968
    ›    IV kwartał 2332
    ›    III kwartał 1587
    ›    II kwartał 1051
    ›    I kwartał 751
     Rok 2018 1811
    ›    I kwartał 1165
    ›    II kwartał 1451
    ›    III kwartał 1028
    ›    IV kwartał 1222
     Rok 2017 2232
    ›    I kwartał 1298
    ›    II kwartał 2110
    ›    III kwartał 9617
    ›    IV kwartał 1935
    ›    I kwartał 6452
     Rok 2016 5172
    ›    II kwartał 1412
    ›    III kwartał 8257
    ›    IV kwartał 1312
     Rok 2015 12159
    ›    I kwartał 13346
    ›    II kwartał 3475
    ›    III kwartał 1960
    ›    IV kwartał 1600
     Rok 2014 4111
    ›    I kwartał 4692
    ›    II kwartał 4126
    ›    III kwartał 4998
    ›    IV kwartał 1227
     Rok 2013 3585
    ›    I kwartał 4541
    ›    II kwartał 4762
    ›    III kwartał 2779
    ›    IV kwartał 2790
     Rok 2012 5265
    ›    I kwartał 8923
    ›    II kwartał 3985
    ›    III kwartał 3042
    ›    IV kwartał 2399
     Rok 2011 5150
    ›    I kwartał 5554
    ›    II kwartał 3120
    ›    III kwartał 3656
    ›    IV kwartał 1627
    ›    Rok 2014 592
     Rok 2010 3909
    ›    I kwartał 5322
    ›    II kwartał 4949
    ›    III kwartał 3854
    ›    IV kwartał 2123
     Rok 2009 11865
    ›    I kwartał 16369
    ›    II kwartał 7725
    ›    III kwartał 9289
    ›    IV kwartał 9137
     Rok 2008 2578
    ›    IV kwartał 9412
    ›    III kwartał 7291
    ›    II kwartał 5139
    ›    I kwartał 3074
     Rok 2007 2893
    ›    I kwartał 4226
    ›    II kwartał 6678
    ›    III kwartał 6690
    ›    IV kwartał 14080
     Rok 2006 5408
    ›    IV kwartał 1704
    ›    III kwartał 2030
    ›    II kwartał 2154
    ›    I kwartał 3042
     Rok 2005 12279
     Rok 2004 11349
     Rok 2003 2770
   Zapytania ofertowe 3270
     Rok 2017 12021
     Archiwum 146903
Załatwianie Spraw
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2769
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 8190
     Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej 19
     Podatki i opłaty lokalne 2121
    ›    Podatek od nieruchomości 1856
    ›    Podatek od środków transportowych 931
    ›    Podatek rolny 1351
    ›    Podatek leśny 972
    ›    Opłata targowa 737
    ›    Podatek od posiadania psów 976
    ›    Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1264
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1056
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku 525
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1782
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia, upływu terminu jego ważności oraz zmiany danych osobowo-adresowych 798
     Meldunki i dowody osobiste 2153
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 651
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 632
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 527
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 639
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 570
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 968
     Działalność gospodarcza 1640
     Zezwolenia i decyzje 1868
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1502
    ›    Wniosek o ustalenie numeru porządkowego 1175
     Zaświadczenia 1778
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1073
    ›    Wydanie zaświadczenia z rejestru działalności gospodarczej, dotyczącego przedsiębiorcy oraz prowadzonej przez niego działalności 1462
    ›    Uzyskanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzji potwierdzającej wykreślenie z ewidencji działalności 1439
    ›    Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 1116
    ›    Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1248
     Zgłaszanie awarii 752
     Sprawozdania 675
     Energia elektryczna 725
   Dostarczanie dokumentów elektronicznych 1296
     Sposoby dostarczania dokumentów elektronicznych 916
Konsultacje społeczne
   Rok 2011 2112
   Rok 2014 3531
   Rok 2015 3028
   Rok 2018 617
   Rok 2019 89
Wybory i referenda
   Wybory 27548
     Zapytania komitetów wyborczych 1777
   Referenda gminne 4326
   Referenda ogólnokrajowe 1485
Punkt konsultacyjny
   Informacje ogólne 2776
   Profilaktyka alkoholowa 1245
   Przeciwdziałanie narkomanii 1195
   Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1311
   Kampania "Trzeźwy kierowca" 906
   Informacje dla sprzedawców 1635
Programy i strategie
   Program "Czyste powietrze" 90
   Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 1813
   Program przeciwdziałania narkomanii 868
   Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 856
   Gminny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 367
Bezpłatne porady prawne
   Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 1423
Informacje o polowaniach zbiorowych
   Terminy oraz miejsca polowań zbiorowych 440
Petycje
   Informacje o petycjach 104
   Petycje 2015-2019 2708
   Petycje 2020 87
Inne
   Pomoc publiczna 459
     Rok 2019 13
     Rok 2018 72
     Rok 2017 192
     Rok 2016 406
     Rok 2015 151
     Rok 2014 227
   System Informacji Przestrzennej 1750
   Rządowe Centrum Legislacji 2057
   Zarządzanie kryzysowe 1641
   Narodowy Spis Powrzechny 2484
     Sołectwa 2734
    ›    Statut Sołectw 3242
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 3048
   Nabór pracowników 24046
     Ogłoszenia 30628
     Wyniki 12663
     Infrastruktura 662
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 730
    ›    Stan elektryfikacji 705
    ›    Stan telefonizacji 614
    ›    Stan gospodarki komunalnej 633
    ›    Drogi 798
     Oferty 1108
   Rejestry i ewidencje 3367
     Rejestr skarg i wniosków 1418
     Rejestr uchwał 1344
     Rejestr zarządzeń 834
     Rejestr instytucji kultury 1171
     Rejestr działalności regulowanej 1790
     Ewidencja pobytu na polowaniu indywidualnym 104
   Oświadczenia majątkowe 13167
     Wójt 3100
    ›    Zygmunt PAWLAK 1933
    ›    Tomasz KĄCKI 4828
    ›    Zbigniew DĄBROWSKI 351
     Radni kadencji 2018-2023 487
    ›    Chwaliński Dominik 263
    ›    Drobina Henryk 190
    ›    Dudzik Dariusz 170
    ›    Golański Stanisław 144
    ›    Juszczak Jolanta 161
    ›    Kryściak Tomasz 180
    ›    Maślanka Halina - Przewodnicząca 250
    ›    Papina Tadeusz 210
    ›    Sawer Eugeniusz 141
    ›    Siudy Grażyna 165
    ›    Sokół Judyta 213
    ›    Szkudlarek Zbigniew 227
    ›    Wyrembak Elżbieta Józefa 154
    ›    Wyrembak Elżbieta Zdzisława 163
    ›    Zaremba Ewa - Wiceprzewodnicząca 173
     Radni kadencji 2014-2018 2214
    ›    Chwaliński Dominik 1054
    ›    Cichosz Beata 1271
    ›    Dudzik Dariusz 996
    ›    Leszczewski Mariusz 833
    ›    Majtyka Grzegorz 964
    ›    Musiał Paulina 1866
    ›    Pietras Marek 1003
    ›    Płonka Paweł 1118
    ›    Prygiel Grzegorz 1290
    ›    Siudy Grażyna 1052
    ›    Stefaniak Tomasz 1305
    ›    Szewczyk Adam - Przewodniczący 1040
    ›    Wyrembak Elżbieta - Wiceprzewodnicząca 995
    ›    Wyrębak Magdalena 1126
    ›    Bil Zenon 979
    ›    Wydmuch Irena 495
    ›    Bil Zenon 1459
    ›    Braliński Zbigniew 1090
    ›    Chwaliński Dominik 1035
    ›    Gładysz Irena 1202
    ›    Głąb Marcin - wiceprzewodniczący 1301
    ›    Grześlak Grażyna 1146
    ›    Kmiecik Sabina 1164
    ›    Majtyka Grzegorz - przewodniczący 1403
    ›    Mielczarek Marek 1079
    ›    Pietras Marek 1201
    ›    Piśniak Arkadiusz 1206
    ›    Strózik Teresa 991
    ›    Szaniec Wojciech 1067
    ›    Szkudlarek Zbigniew 1290
    ›    Witkowska Małgorzata 1534
    ›    Zaremba Ewa 1024
    ›    Braliński Zbigniew 1091
    ›    Gładysz Irena 1247
    ›    Grześlak Grażyna 1162
    ›    Juszczak Jan 1085
    ›    Kmiecik Jan 936
    ›    Majtyka Grzegorz 1278
    ›    Mielczarek Marek 1041
    ›    Piśniak Arkadiusz 1149
    ›    Podyma Zbigniew 1108
    ›    Rzepka Wiesław 1064
    ›    Słowik Zdzisław 1037
    ›    Strózik Teresa 1162
    ›    Szaniec Wojciech 1066
    ›    Wolna Genowefa 1005
     Urząd Gminy 3685
    ›    Sekretarz Gminy 2794
    ›    Skarbnik Gminy 2446
    ›    Referat Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2072
    ›    Referat Zamówień, Funduszy, Inwestycji, Drogownictwa i Spraw Społecznych 1775
    ›    Podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami 1239
    ›    Referat finansowy 169
    ›    Referat organizacyjny 103
    ›    Referat organizacyjny 148
     Urząd Stanu Cywilnego 2239
     Przewodniczący Rady Gminy 2031
     Gminne jednostki organizacyjne 3259
    ›    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2428
    ›    Środowiskowy Dom Samopomocy 3265
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku 1615
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Mokrsku 3792
    ›    Publiczna Szkoła Podstawowa w Chotowie 2629
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Komornikach 3314
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece 3556
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie 3015
     Szkoły 1325
   Informacje nieudostępnione 3074
   Ponowne wykorzystywanie 848
   Redakcja Biuletynu 5651