główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1943829
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ187519
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 187519
   Aktualności 1995
     Aktualności 2014 17816
     Aktualności 2015 16777
     Aktualności 2016 15878
     Aktualności 2017 6793
     Aktualności 2018 5155
     Aktualności 2019 3762
   Misja Urzędu Gminy 2428
   Organizacja 9201
     Schemat struktury organizacyjnej 2887
     Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy 2945
     Graficzny układ pokoi 2021
     Regulamin Pracy Urzędu Gminy Mokrsko 292
   Urząd Stanu Cywilnego 5279
   Projekty unijne 6232
   Pozyskane środki pozabudżetowe 15013
   Galeria 5587
   Rozwój Gminy 5482
Ochrona danych osobowych
   Informacje o przetwarzaniu danych 1067
   Monitoring wizyjny 140
Organy
   Wójt Gminy 8506
     Kompetencje 2224
     Kontakt 2240
     Decyzje i inne akty administracyjne 9777
    ›    Archiwum 2 12702
    ›    Archiwum 1 3541
    ›    Archiwum 17904
     Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia 372
    ›    Rok 2018 1499
    ›    Rok 2019 633
    ›    Rok 2020 33
   Sekretarz 5434
   Skarbnik 5840
   Rada Gminy 11409
     Przewodniczący Rady 4834
     Zebrania wiejskie 1524
     Skład Rady 8559
     Regulamin Rady Gminy 2006
     Nagrania i transmisje sesji 5727
     Interpelacje radnych 322
    ›    Interpelacje kadencji 2018 - 2023 396
     Sesje Rady Gminy 5416
    ›    Najbliższa sesja 3514
   Komisje Rady 3820
     Posiedzenia Komisji 103
     Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska 2721
     Komisja Rewizyjna 2769
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego 3438
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 124
    ›    Uchwały Komisji Skarg Wniosków i Petycji 96
     Sołectwo Brzeziny 706
    ›    Sołtys 728
    ›    Rada Sołecka 613
     Sołecto Chotów 1317
    ›    Sołtys 931
    ›    Rada Sołecka 676
     Sołectwo Komorniki 1383
    ›    Sołtys 705
    ›    Rada Sołecka 673
     Sołectwo Krzyworzeka I 490
    ›    Sołtys 668
    ›    Rada Sołecka 687
     Sołectwo Krzyworzeka II 545
    ›    Sołtys 737
    ›    Rada Sołecka 669
     Sołectwo Mątewki 726
    ›    Sołtys 644
    ›    Rada Sołecka 617
     Sołectwo Mokrsko I 509
    ›    Sołtys 688
    ›    Rada Sołecka 682
     Sołectwo Mokrsko II 528
    ›    Sołtys 608
    ›    Rada Sołecka 612
     Sołectwo Motyl 933
    ›    Sołtys 601
    ›    Rada Sołecka 643
     Sołectwo Ożarów 1156
    ›    Sołtys 709
    ›    Rada Sołecka 780
     Sołectwo Słupsko 483
    ›    Sołtys 693
    ›    Rada Sołecka 550
     Sołectwo Jasna Góra 908
    ›    Sołtys 692
    ›    Rada Sołecka 637
   Sołectwa 4796
     Zebrania wiejskie 1947
     Konsultacje z mieszkańcami 791
     Protokoły z zebrań wiejskich 855
    ›    Sołectwo Brzeziny 858
    ›    Sołectwo Chotów 816
    ›    Sołectwo Jasna Góra 938
    ›    Sołectwo Komorniki 860
    ›    Sołectwo Krzyworzeka I 946
    ›    Sołectwo Krzyworzeka II 968
    ›    Sołectwo Mokrsko I 887
    ›    Sołectwo Mokrsko II 817
    ›    Sołectwo Motyl-Lipie 1053
    ›    Sołectwo Mątewki 791
    ›    Sołectwo Ożarów 851
    ›    Sołectwo Słupsko 930
     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 699
     Stanowisko ds. kadrowych 922
     Stanowisko ds. obsługi rady gminy i jej organów, sportu i bhp 656
     Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i informacji publicznej (BIP) 628
     Stanowisko ds. integracji europejskiej i rozwiązywania problemów alkoholowych 706
     Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki gruntami 651
     Stanowisko ds. inwestycji 618
     Stanowisko ds. ochrony środowiska i zaopatrzenia w wodę 656
     Stanowisko ds. drogownictwa 685
     Stanowisko ds. oświaty i obsługi kasy 670
     Stanowisko ds. wymiaru podatku 587
     Stanowisko ds. księgowości podatkowej 588
     Stanowisko ds. księgowości budżetowej 561
     Stanowisko ds. wynagrodzeń (płac) pracowników 637
     Stanowisko ds. finansowych 582
     Stanowisko ds. rozwoju gospodarczego i podatku VAT 593
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 763
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 829
    ›    Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 951
Jednostki organizacyjne
   Szkoły i Przedszkola 2438
     Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku 3802
     Zespół Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece 3002
     Zespół Szkoły i Przedszkola w Komornikach 7470
     Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie 3060
     Szkoła Podstawowa w Chotowie 3240
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1794
     Kontakt 3149
     Kierownictwo 1453
     Statut 1307
   Środowiskowy Dom Samopomocy w Mokrsku 1342
     Kontakt 1450
     Kierownictwo 1243
     Statut i regulamin 1451
   Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku 1370
     Kontakt 1034
     Kierownictwo 866
     Filie 813
     Statut 874
     Schemat organizacyjny 861
   Dom Kultury w Ożarowie 188
     Kontakt 93
     Kierownictwo 93
     Statut 68
     Program działania 67
     RODO 50
Prawo Lokalne
   Statut 8115
   Projekty uchwał kadencji 2018-2023 1709
   Projekty uchwał 18168
   Uchwały Rady Gminy 8913
     Rok 2011 i nowsze 5581
     Rok 2010 1870
    ›    I kwartał 4137
    ›    II kwartał 4267
    ›    III kwartał 3125
    ›    IV kwartał 4919
     Rok 2009 1358
    ›    I kwartał 1456
    ›    II kwartał 1091
    ›    III kwartał 1575
    ›    IV kwartał 3222
     Rok 2008 1588
    ›    IV kwartał 4391
    ›    III kwartał 3890
    ›    II kwartał 4544
    ›    I kwartał 5652
     Rok 2007 1462
    ›    I kwartał 4222
    ›    II kwartał 3257
    ›    III kwartał 3770
    ›    IV kwartał 4256
     Rok 2006 1287
    ›    IV kwartał 3960
    ›    III kwartał 1673
    ›    II kwartał 3186
    ›    I kwartał 2925
     Rok 2005 1262
    ›    I Kwartał 3363
    ›    II Kwartał 2825
    ›    III Kwartał 2248
    ›    IV Kwartał 3377
     Rok 2004 1270
    ›    I Kwartał 2026
    ›    II Kwartał 4185
    ›    III Kwartał 1732
    ›    IV Kwartał 4061
     Rok 2003 1317
    ›    I Kwartał 3261
    ›    II Kwartał 4403
    ›    III Kwartał 2008
    ›    IV Kwartał 6101
     Rok 2002 1168
    ›    I Kwartał 902
    ›    II Kwartał 934
    ›    IV Kwartał 5498
   Zarządzenia Wójta 4580
     Rok 2011 i nowsze 3182
     Rok 2006 2538
     Rok 2008 9838
     Rok 2009 21303
    ›    III kwartał 5095
    ›    II kwartał 2369
    ›    I kwartał 2639
     Rok 2010 1136
    ›    IV kwartał 1953
   Podatki i opłaty lokalne 1680
    ›    Podmiot opodatkowania 871
    ›    Przedmiot opodatkowania 753
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 795
    ›    Termin płatności 847
    ›    Stawki podatku 939
     Wykazy 291
    ›    Rok 2003 485
    ›    Rok 2002 559
     Obwieszczenia i zawiadomienia 874
    ›    Rok 2003 492
    ›    Rok 2002 501
    ›    Rok 2004 720
    ›    Rok 2005 1394
   Strategia rozwoju 2813
   Konkursy 10997
   Protokoły i raporty głosowań z sesji 5858
     Rok 2020 129
     Rok 2019 505
     Rok 2018 499
     Rok 2017 441
     Rok 2016 993
     Rok 2015 1090
     Rok 2014 1703
     Rok 2013 1489
     Rok 2012 1642
     Rok 2011 1197
     Rok 2010 1622
     Rok 2009 1394
     Rok 2008 1457
     Rok 2007 1680
     Rok 2006 1492
     Rok 2005 1282
     Rok 2004 1776
     Rok 2003 1523
     Rok 2002 1309
   Zagospodarowanie przestrzenne 11539
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego 4430
     Informacje ogólne 2070
     Porady i informacje dla organizacji 3119
     Harmonogram konkursów ofert 616
    ›    Rok 2015 584
    ›    Rok 2016 644
    ›    Rok 2017 395
    ›    Rok 2018 242
    ›    Rok 2019 107
     OPIS PROCEDURY SAMOOCENY WSPÓŁPRACY GMINY MOKRSKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DZIAŁAJĄCYMI NA JEJ OBSZARZE wg Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy 946
     Sprawozdania 782
     Rok 2013 2070
     Rok 2012 1013
     Rok 2011 1530
     Rok 2010 1126
     Rok 2008 1337
     Rok 2007 1303
     Konkursy 1689
     Tryb małych zleceń - pominięcie procedury konkursu 121
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1306
     Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 1306
   Plany odnowy miejscowości 1847
     POM Chotów 882
     POM Mokrsko 1040
     POM Komorniki 938
     POM Ożarów 969
     POM Krzyworzeka 999
     POM Słupsko 944
   Zgromadzenia 909
     Organizacja zgromadzeń 583
   Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa w przez Gminę Mokrsko 1095
Raport o stanie Gminy
   Raport za 2019 rok 40
   Raport za 2018 rok 318
Gospodarka komunalna
   Informacja o jakości wody pitnej 1419
   Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 346
     Taryfy 341
     Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1013
   Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego 11248
     Rok 2008 7501
     Rok 2007 4289
     Rok 2006 894
   Gminny system odbioru odpadów komunalnych 5528
     System gospodarowania odpadami-deklaracje, opłaty i inne 2800
     Gminny system odbioru odpadów komunalnych 2662
     Harmonogram odbioru odpadów 5052
     Zasady segregacji odpadów 556
     Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokrsko 1428
     Analiza stanu gospodarki odpadami 1215
     Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 492
   Usługi komunalne 1874
     Schroniska dla bezdomnych zwierząt 914
     Wyłapywanie bezdomnych zwierząt 936
Ochrona środowiska
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 1192
   Usuwanie azbestu 3192
   Wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1637
   Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi 4582
   Oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko 180
Finanse i majątek Gminy
   Budżet 13487
     Audyt budżetu - sprawozdania 165
   Informacje o wykonaniu budżetu 2784
     Absolutorium dla Wójta Gminy 1291
     Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S 7921
     Sprawozdania Rb-N 4425
     Sprawozdania Rb-NDS 5093
     Sprawozdania Rb-PDP 2293
     Sprawozdania Rb-S 2020
     Sprawozdania Rb-ST 1097
     Sprawozdania Rb-Z 5770
     Sprawozdania Rb-ZN 623
     Rb-UZ 287
     Bilans z wykonania budżetu 1331
     Sprawozdania z wykonania budżetu 2175
   Regionalna Izba Obrachunkowa 1631
     Kontrole RIO 1143
     Uchwały RIO do roku 2013 6478
     Uchwały RIO 2014 rok 1547
     Uchwały RIO 2015 rok 1417
     Uchwały RIO 2016 rok 1146
     Uchwały RIO 2017 rok 977
     Uchwały RIO 2018 rok 295
     Uchwały RIO 2019 rok 318
     Uchwały RIO 2020 rok 56
   Uchwały okołobudżetowe 3129
   Prognoza długu 2123
   Wieloletnia Prognoza Finansowa 2071
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 43820
     Rok 2020 2145
    ›    I kwartał 3641
    ›    II kwartał 1779
    ›    III kwartał 861
    ›    IV kwartał 348
     Rok 2019 2066
    ›    IV kwartał 2427
    ›    III kwartał 1646
    ›    II kwartał 1100
    ›    I kwartał 790
     Rok 2018 1860
    ›    I kwartał 1202
    ›    II kwartał 1511
    ›    III kwartał 1072
    ›    IV kwartał 1269
     Rok 2017 2275
    ›    I kwartał 1335
    ›    II kwartał 2166
    ›    III kwartał 9649
    ›    IV kwartał 1968
    ›    I kwartał 6481
     Rok 2016 5212
    ›    II kwartał 1445
    ›    III kwartał 8290
    ›    IV kwartał 1343
     Rok 2015 12494
    ›    I kwartał 13673
    ›    II kwartał 3513
    ›    III kwartał 1986
    ›    IV kwartał 1634
     Rok 2014 4142
    ›    I kwartał 4719
    ›    II kwartał 4180
    ›    III kwartał 5027
    ›    IV kwartał 1251
     Rok 2013 3614
    ›    I kwartał 4576
    ›    II kwartał 4788
    ›    III kwartał 2813
    ›    IV kwartał 2820
     Rok 2012 5305
    ›    I kwartał 8954
    ›    II kwartał 4014
    ›    III kwartał 3124
    ›    IV kwartał 2435
     Rok 2011 5186
    ›    I kwartał 5586
    ›    II kwartał 3152
    ›    III kwartał 3696
    ›    IV kwartał 1657
    ›    Rok 2014 618
     Rok 2010 3945
    ›    I kwartał 5353
    ›    II kwartał 5019
    ›    III kwartał 3883
    ›    IV kwartał 2152
     Rok 2009 11899
    ›    I kwartał 16444
    ›    II kwartał 7760
    ›    III kwartał 9360
    ›    IV kwartał 9172
     Rok 2008 2608
    ›    IV kwartał 9444
    ›    III kwartał 7317
    ›    II kwartał 5163
    ›    I kwartał 3103
     Rok 2007 2930
    ›    I kwartał 4252
    ›    II kwartał 6710
    ›    III kwartał 6714
    ›    IV kwartał 14109
     Rok 2006 5438
    ›    IV kwartał 1745
    ›    III kwartał 2064
    ›    II kwartał 2186
    ›    I kwartał 3109
     Rok 2005 12384
     Rok 2004 11468
     Rok 2003 2803
   Zapytania ofertowe 3464
     Rok 2017 13398
     Archiwum 148618
Załatwianie Spraw
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2817
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 8543
     Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej 51
     Podatki i opłaty lokalne 2306
    ›    Podatek od nieruchomości 1908
    ›    Podatek od środków transportowych 963
    ›    Podatek rolny 1401
    ›    Podatek leśny 1005
    ›    Opłata targowa 761
    ›    Podatek od posiadania psów 1015
    ›    Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1334
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1166
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku 572
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1829
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia, upływu terminu jego ważności oraz zmiany danych osobowo-adresowych 815
     Meldunki i dowody osobiste 2224
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 662
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 643
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 537
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 651
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 582
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 983
     Działalność gospodarcza 1691
     Zezwolenia i decyzje 1922
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1554
    ›    Wniosek o ustalenie numeru porządkowego 1207
     Zaświadczenia 1826
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1102
    ›    Wydanie zaświadczenia z rejestru działalności gospodarczej, dotyczącego przedsiębiorcy oraz prowadzonej przez niego działalności 1496
    ›    Uzyskanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzji potwierdzającej wykreślenie z ewidencji działalności 1466
    ›    Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 1153
    ›    Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1281
     Zgłaszanie awarii 783
     Sprawozdania 702
     Energia elektryczna 760
   Dostarczanie dokumentów elektronicznych 1342
     Sposoby dostarczania dokumentów elektronicznych 936
Konsultacje społeczne
   Rok 2011 2145
   Rok 2014 3578
   Rok 2015 3058
   Rok 2018 661
   Rok 2019 120
Wybory i referenda
   Wybory 28564
     Zapytania komitetów wyborczych 1820
   Referenda gminne 4378
   Referenda ogólnokrajowe 1542
Punkt konsultacyjny
   Informacje ogólne 2851
   Profilaktyka alkoholowa 1288
   Przeciwdziałanie narkomanii 1224
   Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1341
   Kampania "Trzeźwy kierowca" 930
   Informacje dla sprzedawców 1683
Programy i strategie
   Program "Czyste powietrze" 125
   Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 1874
   Program przeciwdziałania narkomanii 898
   Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 901
   Gminny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 401
Bezpłatne porady prawne
   Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 1479
Informacje o polowaniach zbiorowych
   Terminy oraz miejsca polowań zbiorowych 508
Petycje
   Informacje o petycjach 140
   Petycje 2015-2019 2888
   Petycje 2020 144
Spisy powszechne
   Powszechny Spis Rolny 2020 83
   Narodowy Spis Powrzechny 2535
Inne
   Pomoc publiczna 488
     Rok 2019 32
     Rok 2018 86
     Rok 2017 206
     Rok 2016 421
     Rok 2015 165
     Rok 2014 239
   System Informacji Przestrzennej 1798
   Rządowe Centrum Legislacji 2084
   Zarządzanie kryzysowe 1677
     Sołectwa 2760
    ›    Statut Sołectw 3273
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 3083
   Nabór pracowników 24544
     Ogłoszenia 31527
     Wyniki 13009
     Infrastruktura 671
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 745
    ›    Stan elektryfikacji 716
    ›    Stan telefonizacji 627
    ›    Stan gospodarki komunalnej 647
    ›    Drogi 854
     Oferty 1120
   Rejestry i ewidencje 3405
     Rejestr skarg i wniosków 1431
     Rejestr uchwał 1352
     Rejestr zarządzeń 846
     Rejestr instytucji kultury 1183
     Rejestr działalności regulowanej 1799
     Ewidencja pobytu na polowaniu indywidualnym 117
   Oświadczenia majątkowe 13505
     Wójt 3193
    ›    Zygmunt PAWLAK 1986
    ›    Tomasz KĄCKI 4901
    ›    Zbigniew DĄBROWSKI 453
     Radni kadencji 2018-2023 609
    ›    Chwaliński Dominik 314
    ›    Drobina Henryk 230
    ›    Dudzik Dariusz 206
    ›    Golański Stanisław 176
    ›    Juszczak Jolanta 197
    ›    Kryściak Tomasz 224
    ›    Maślanka Halina - Przewodnicząca 296
    ›    Papina Tadeusz 252
    ›    Sawer Eugeniusz 179
    ›    Siudy Grażyna 203
    ›    Sokół Judyta 261
    ›    Szkudlarek Zbigniew 265
    ›    Wyrembak Elżbieta Józefa 196
    ›    Wyrembak Elżbieta Zdzisława 209
    ›    Zaremba Ewa - Wiceprzewodnicząca 211
     Radni kadencji 2014-2018 2258
    ›    Chwaliński Dominik 1088
    ›    Cichosz Beata 1313
    ›    Dudzik Dariusz 1027
    ›    Leszczewski Mariusz 857
    ›    Majtyka Grzegorz 1011
    ›    Musiał Paulina 1899
    ›    Pietras Marek 1028
    ›    Płonka Paweł 1168
    ›    Prygiel Grzegorz 1325
    ›    Siudy Grażyna 1086
    ›    Stefaniak Tomasz 1371
    ›    Szewczyk Adam - Przewodniczący 1071
    ›    Wyrembak Elżbieta - Wiceprzewodnicząca 1030
    ›    Wyrębak Magdalena 1153
    ›    Bil Zenon 1006
    ›    Wydmuch Irena 542
    ›    Bil Zenon 1483
    ›    Braliński Zbigniew 1118
    ›    Chwaliński Dominik 1063
    ›    Gładysz Irena 1229
    ›    Głąb Marcin - wiceprzewodniczący 1329
    ›    Grześlak Grażyna 1176
    ›    Kmiecik Sabina 1193
    ›    Majtyka Grzegorz - przewodniczący 1435
    ›    Mielczarek Marek 1104
    ›    Pietras Marek 1230
    ›    Piśniak Arkadiusz 1235
    ›    Strózik Teresa 1019
    ›    Szaniec Wojciech 1105
    ›    Szkudlarek Zbigniew 1325
    ›    Witkowska Małgorzata 1565
    ›    Zaremba Ewa 1050
    ›    Braliński Zbigniew 1108
    ›    Gładysz Irena 1261
    ›    Grześlak Grażyna 1176
    ›    Juszczak Jan 1107
    ›    Kmiecik Jan 957
    ›    Majtyka Grzegorz 1297
    ›    Mielczarek Marek 1055
    ›    Piśniak Arkadiusz 1167
    ›    Podyma Zbigniew 1125
    ›    Rzepka Wiesław 1074
    ›    Słowik Zdzisław 1051
    ›    Strózik Teresa 1177
    ›    Szaniec Wojciech 1085
    ›    Wolna Genowefa 1025
     Urząd Gminy 3808
    ›    Sekretarz Gminy 2875
    ›    Skarbnik Gminy 2524
    ›    Referat Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2164
    ›    Referat Zamówień, Funduszy, Inwestycji, Drogownictwa i Spraw Społecznych 1834
    ›    Podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami 1293
    ›    Referat finansowy 252
    ›    Referat organizacyjny 150
    ›    Referat organizacyjny 197
     Urząd Stanu Cywilnego 2288
     Przewodniczący Rady Gminy 2077
     Gminne jednostki organizacyjne 3343
    ›    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2500
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku 1662
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Mokrsku 3856
    ›    Publiczna Szkoła Podstawowa w Chotowie 2696
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Komornikach 3383
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece 3639
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie 3068
     Szkoły 1426
     Środowiskowy Dom Samopomocy w Mokrsku 3348
     Dom Kultury w Ożarowie 35
   Informacje nieudostępnione 3099
   Ponowne wykorzystywanie 878
   Redakcja Biuletynu 5688