główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1996682
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ192106
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 192106
   Aktualności 2963
     Aktualności 2014 18124
     Aktualności 2015 17137
     Aktualności 2016 16163
     Aktualności 2017 7080
     Aktualności 2018 5477
     Aktualności 2019 4225
   Misja Urzędu Gminy 2525
   Organizacja 9381
     Schemat struktury organizacyjnej 2994
     Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy 3004
     Graficzny układ pokoi 2064
     Regulamin Pracy Urzędu Gminy Mokrsko 329
   Urząd Stanu Cywilnego 5391
   Projekty unijne 6307
   Pozyskane środki pozabudżetowe 15239
   Galeria 5648
   Rozwój Gminy 5595
Ochrona danych osobowych
   Informacje o przetwarzaniu danych 1205
   Monitoring wizyjny 187
Organy
   Wójt Gminy 8589
     Kompetencje 2241
     Kontakt 2296
     Decyzje i inne akty administracyjne 10003
    ›    Archiwum 2 12972
    ›    Archiwum 1 3653
    ›    Archiwum 18398
     Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia 405
    ›    Rok 2018 1620
    ›    Rok 2019 730
    ›    Rok 2020 69
   Sekretarz 5520
   Skarbnik 5910
   Rada Gminy 11638
     Przewodniczący Rady 4879
     Zebrania wiejskie 1574
     Skład Rady 8760
     Regulamin Rady Gminy 2049
     Nagrania i transmisje sesji 6667
     Interpelacje radnych 365
    ›    Interpelacje kadencji 2018 - 2023 440
     Sesje Rady Gminy 5642
    ›    Najbliższa sesja 3713
   Komisje Rady 3912
     Posiedzenia Komisji 183
     Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska 2764
     Komisja Rewizyjna 2814
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego 3517
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 161
    ›    Uchwały Komisji Skarg Wniosków i Petycji 183
     Sołectwo Brzeziny 725
    ›    Sołtys 760
    ›    Rada Sołecka 640
     Sołecto Chotów 1336
    ›    Sołtys 960
    ›    Rada Sołecka 704
     Sołectwo Komorniki 1448
    ›    Sołtys 734
    ›    Rada Sołecka 703
     Sołectwo Krzyworzeka I 508
    ›    Sołtys 700
    ›    Rada Sołecka 715
     Sołectwo Krzyworzeka II 560
    ›    Sołtys 766
    ›    Rada Sołecka 696
     Sołectwo Mątewki 744
    ›    Sołtys 677
    ›    Rada Sołecka 638
     Sołectwo Mokrsko I 526
    ›    Sołtys 715
    ›    Rada Sołecka 712
     Sołectwo Mokrsko II 544
    ›    Sołtys 637
    ›    Rada Sołecka 642
     Sołectwo Motyl 959
    ›    Sołtys 646
    ›    Rada Sołecka 674
     Sołectwo Ożarów 1223
    ›    Sołtys 729
    ›    Rada Sołecka 798
     Sołectwo Słupsko 507
    ›    Sołtys 718
    ›    Rada Sołecka 570
     Sołectwo Jasna Góra 946
    ›    Sołtys 719
    ›    Rada Sołecka 656
   Sołectwa 5058
     Zebrania wiejskie 2011
     Konsultacje z mieszkańcami 814
     Protokoły z zebrań wiejskich 938
    ›    Sołectwo Brzeziny 893
    ›    Sołectwo Chotów 846
    ›    Sołectwo Jasna Góra 958
    ›    Sołectwo Komorniki 885
    ›    Sołectwo Krzyworzeka I 974
    ›    Sołectwo Krzyworzeka II 1000
    ›    Sołectwo Mokrsko I 910
    ›    Sołectwo Mokrsko II 839
    ›    Sołectwo Motyl-Lipie 1121
    ›    Sołectwo Mątewki 820
    ›    Sołectwo Ożarów 877
    ›    Sołectwo Słupsko 961
     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 714
     Stanowisko ds. kadrowych 932
     Stanowisko ds. obsługi rady gminy i jej organów, sportu i bhp 675
     Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i informacji publicznej (BIP) 641
     Stanowisko ds. integracji europejskiej i rozwiązywania problemów alkoholowych 718
     Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki gruntami 667
     Stanowisko ds. inwestycji 626
     Stanowisko ds. ochrony środowiska i zaopatrzenia w wodę 672
     Stanowisko ds. drogownictwa 695
     Stanowisko ds. oświaty i obsługi kasy 693
     Stanowisko ds. wymiaru podatku 611
     Stanowisko ds. księgowości podatkowej 601
     Stanowisko ds. księgowości budżetowej 572
     Stanowisko ds. wynagrodzeń (płac) pracowników 659
     Stanowisko ds. finansowych 593
     Stanowisko ds. rozwoju gospodarczego i podatku VAT 612
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 772
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 847
    ›    Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 970
Jednostki organizacyjne
   Szkoły i Przedszkola 2576
     Zespół Szkoły i Przedszkola w Mokrsku 3958
     Zespół Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece 3137
     Zespół Szkoły i Przedszkola w Komornikach 7601
     Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie 3116
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1846
     Kontakt 3221
     Kierownictwo 1497
     Statut 1335
   Środowiskowy Dom Samopomocy w Mokrsku 1389
     Kontakt 1489
     Kierownictwo 1271
     Statut i regulamin 1488
   Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku 1439
     Kontakt 1063
     Kierownictwo 897
     Filie 834
     Statut 900
     Schemat organizacyjny 890
   Dom Kultury w Ożarowie 312
     Kontakt 152
     Kierownictwo 123
     Statut 90
     Program działania 87
     RODO 71
Prawo Lokalne
   Statut 8187
   Projekty uchwał kadencji 2018-2023 2067
   Projekty uchwał 18548
   Uchwały Rady Gminy 9068
     Rok 2011 i nowsze 5719
     Rok 2010 1896
    ›    I kwartał 4237
    ›    II kwartał 4362
    ›    III kwartał 3189
    ›    IV kwartał 5047
     Rok 2009 1381
    ›    I kwartał 1476
    ›    II kwartał 1119
    ›    III kwartał 1628
    ›    IV kwartał 3296
     Rok 2008 1610
    ›    IV kwartał 4486
    ›    III kwartał 3968
    ›    II kwartał 4652
    ›    I kwartał 5791
     Rok 2007 1482
    ›    I kwartał 4309
    ›    II kwartał 3334
    ›    III kwartał 3834
    ›    IV kwartał 4347
     Rok 2006 1310
    ›    IV kwartał 4029
    ›    III kwartał 1696
    ›    II kwartał 3243
    ›    I kwartał 2982
     Rok 2005 1286
    ›    I Kwartał 3446
    ›    II Kwartał 2887
    ›    III Kwartał 2298
    ›    IV Kwartał 3443
     Rok 2004 1298
    ›    I Kwartał 2057
    ›    II Kwartał 4263
    ›    III Kwartał 1758
    ›    IV Kwartał 4141
     Rok 2003 1340
    ›    I Kwartał 3319
    ›    II Kwartał 4477
    ›    III Kwartał 2036
    ›    IV Kwartał 6226
     Rok 2002 1192
    ›    I Kwartał 924
    ›    II Kwartał 955
    ›    IV Kwartał 5595
   Zarządzenia Wójta 4665
     Rok 2011 i nowsze 3232
     Rok 2006 2559
     Rok 2008 9931
     Rok 2009 21618
    ›    III kwartał 5223
    ›    II kwartał 2438
    ›    I kwartał 2712
     Rok 2010 1160
    ›    IV kwartał 2022
   Podatki i opłaty lokalne 1738
    ›    Podmiot opodatkowania 883
    ›    Przedmiot opodatkowania 767
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 809
    ›    Termin płatności 863
    ›    Stawki podatku 954
     Wykazy 322
    ›    Rok 2003 496
    ›    Rok 2002 571
     Obwieszczenia i zawiadomienia 884
    ›    Rok 2003 520
    ›    Rok 2002 520
    ›    Rok 2004 730
    ›    Rok 2005 1404
   Strategia rozwoju 2863
   Konkursy 12013
   Protokoły i raporty głosowań z sesji 5939
     Rok 2020 265
     Rok 2019 587
     Rok 2018 537
     Rok 2017 467
     Rok 2016 1026
     Rok 2015 1117
     Rok 2014 1726
     Rok 2013 1517
     Rok 2012 1666
     Rok 2011 1234
     Rok 2010 1651
     Rok 2009 1425
     Rok 2008 1485
     Rok 2007 1703
     Rok 2006 1523
     Rok 2005 1310
     Rok 2004 1799
     Rok 2003 1556
     Rok 2002 1340
   Zagospodarowanie przestrzenne 11807
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego 4504
     Informacje ogólne 2135
     Porady i informacje dla organizacji 3251
     Harmonogram konkursów ofert 650
    ›    Rok 2015 605
    ›    Rok 2016 663
    ›    Rok 2017 416
    ›    Rok 2018 261
    ›    Rok 2019 133
     OPIS PROCEDURY SAMOOCENY WSPÓŁPRACY GMINY MOKRSKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DZIAŁAJĄCYMI NA JEJ OBSZARZE wg Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy 971
     Sprawozdania 803
     Rok 2013 2093
     Rok 2012 1032
     Rok 2011 1553
     Rok 2010 1145
     Rok 2008 1375
     Rok 2007 1327
     Konkursy 1743
     Tryb małych zleceń - pominięcie procedury konkursu 150
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1317
     Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 1315
   Plany odnowy miejscowości 1892
     POM Chotów 900
     POM Mokrsko 1061
     POM Komorniki 968
     POM Ożarów 993
     POM Krzyworzeka 1022
     POM Słupsko 975
   Zgromadzenia 952
     Organizacja zgromadzeń 598
   Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa w przez Gminę Mokrsko 1140
Raport o stanie Gminy
   Raport za 2019 rok 117
   Raport za 2018 rok 389
Gospodarka komunalna
   Informacja o jakości wody pitnej 1476
   Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 385
     Taryfy 394
     Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1038
   Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego 11473
     Rok 2008 7529
     Rok 2007 4302
     Rok 2006 904
   Gminny system odbioru odpadów komunalnych 5648
     System gospodarowania odpadami-deklaracje, opłaty i inne 2996
     Gminny system odbioru odpadów komunalnych 2744
     Harmonogram odbioru odpadów 5310
     Zasady segregacji odpadów 608
     Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokrsko 1509
     Analiza stanu gospodarki odpadami 1317
     Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 711
   Usługi komunalne 1932
     Schroniska dla bezdomnych zwierząt 958
     Wyłapywanie bezdomnych zwierząt 965
Ochrona środowiska
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 1240
   Usuwanie azbestu 3372
   Wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1689
   Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi 4775
   Oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko 219
Finanse i majątek Gminy
   Budżet 13810
     Audyt budżetu - sprawozdania 192
   Informacje o wykonaniu budżetu 2855
     Absolutorium dla Wójta Gminy 1333
     Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S 8230
     Sprawozdania Rb-N 4564
     Sprawozdania Rb-NDS 5240
     Sprawozdania Rb-PDP 2396
     Sprawozdania Rb-S 2056
     Sprawozdania Rb-ST 1169
     Sprawozdania Rb-Z 5931
     Sprawozdania Rb-ZN 673
     Rb-UZ 316
     Bilans z wykonania budżetu 1366
     Sprawozdania z wykonania budżetu 2266
   Regionalna Izba Obrachunkowa 1679
     Kontrole RIO 1204
     Uchwały RIO do roku 2013 6593
     Uchwały RIO 2014 rok 1607
     Uchwały RIO 2015 rok 1467
     Uchwały RIO 2016 rok 1177
     Uchwały RIO 2017 rok 1442
     Uchwały RIO 2018 rok 319
     Uchwały RIO 2019 rok 382
     Uchwały RIO 2020 rok 77
   Uchwały okołobudżetowe 3171
   Prognoza długu 2155
   Wieloletnia Prognoza Finansowa 2129
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 44791
     Rok 2020 2898
    ›    I kwartał 3774
    ›    II kwartał 2006
    ›    III kwartał 1728
    ›    IV kwartał 1985
     Rok 2019 2152
    ›    IV kwartał 2510
    ›    III kwartał 1709
    ›    II kwartał 1157
    ›    I kwartał 859
     Rok 2018 1920
    ›    I kwartał 1248
    ›    II kwartał 1564
    ›    III kwartał 1107
    ›    IV kwartał 1316
     Rok 2017 2316
    ›    I kwartał 1375
    ›    II kwartał 2192
    ›    III kwartał 9685
    ›    IV kwartał 1996
    ›    I kwartał 6511
     Rok 2016 5249
    ›    II kwartał 1483
    ›    III kwartał 8320
    ›    IV kwartał 1385
     Rok 2015 13225
    ›    I kwartał 14397
    ›    II kwartał 3548
    ›    III kwartał 2022
    ›    IV kwartał 1672
     Rok 2014 4172
    ›    I kwartał 4736
    ›    II kwartał 4232
    ›    III kwartał 5055
    ›    IV kwartał 1273
     Rok 2013 3641
    ›    I kwartał 4597
    ›    II kwartał 4815
    ›    III kwartał 2849
    ›    IV kwartał 2843
     Rok 2012 5334
    ›    I kwartał 8985
    ›    II kwartał 4043
    ›    III kwartał 3249
    ›    IV kwartał 2462
     Rok 2011 5215
    ›    I kwartał 5612
    ›    II kwartał 3178
    ›    III kwartał 3732
    ›    IV kwartał 1683
    ›    Rok 2014 638
     Rok 2010 3977
    ›    I kwartał 5382
    ›    II kwartał 5109
    ›    III kwartał 3916
    ›    IV kwartał 2195
     Rok 2009 11937
    ›    I kwartał 16538
    ›    II kwartał 7787
    ›    III kwartał 9445
    ›    IV kwartał 9206
     Rok 2008 2636
    ›    IV kwartał 9482
    ›    III kwartał 7346
    ›    II kwartał 5193
    ›    I kwartał 3138
     Rok 2007 2969
    ›    I kwartał 4286
    ›    II kwartał 6732
    ›    III kwartał 6769
    ›    IV kwartał 14155
     Rok 2006 5465
    ›    IV kwartał 1814
    ›    III kwartał 2098
    ›    II kwartał 2213
    ›    I kwartał 3166
     Rok 2005 12509
     Rok 2004 11598
     Rok 2003 2832
   Zapytania ofertowe 3934
     Rok 2017 15084
     Archiwum 152081
Załatwianie Spraw
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2866
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 8953
     Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej 83
     Podatki i opłaty lokalne 2598
    ›    Podatek od nieruchomości 2018
    ›    Podatek od środków transportowych 1004
    ›    Podatek rolny 1463
    ›    Podatek leśny 1047
    ›    Opłata targowa 786
    ›    Podatek od posiadania psów 1054
    ›    Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1411
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1281
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku 612
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1877
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia, upływu terminu jego ważności oraz zmiany danych osobowo-adresowych 849
     Meldunki i dowody osobiste 2320
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 674
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 657
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 551
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 661
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 594
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 994
     Działalność gospodarcza 1738
     Zezwolenia i decyzje 1980
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1604
    ›    Wniosek o ustalenie numeru porządkowego 1237
     Zaświadczenia 1883
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1138
    ›    Wydanie zaświadczenia z rejestru działalności gospodarczej, dotyczącego przedsiębiorcy oraz prowadzonej przez niego działalności 1533
    ›    Uzyskanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzji potwierdzającej wykreślenie z ewidencji działalności 1501
    ›    Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 1192
    ›    Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1324
     Zgłaszanie awarii 823
     Sprawozdania 727
     Energia elektryczna 797
   Dostarczanie dokumentów elektronicznych 1382
     Sposoby dostarczania dokumentów elektronicznych 959
Konsultacje społeczne
   Rok 2011 2191
   Rok 2014 3649
   Rok 2015 3099
   Rok 2018 719
   Rok 2019 152
   Rok 2020 26
Wybory i referenda
   Wybory 28809
     Zapytania komitetów wyborczych 1848
   Referenda gminne 4444
   Referenda ogólnokrajowe 1586
Punkt konsultacyjny
   Informacje ogólne 2927
   Profilaktyka alkoholowa 1325
   Przeciwdziałanie narkomanii 1258
   Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1375
   Kampania "Trzeźwy kierowca" 958
   Informacje dla sprzedawców 1718
Programy i strategie
   Program "Czyste powietrze" 183
   Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 1956
   Program przeciwdziałania narkomanii 939
   Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 950
   Gminny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 460
Bezpłatne porady prawne
   Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 1557
Informacje o polowaniach zbiorowych
   Terminy oraz miejsca polowań zbiorowych 683
Petycje
   Informacje o petycjach 174
   Petycje 2015-2019 3016
   Petycje 2020 194
Spisy powszechne
   Powszechny Spis Rolny 2020 153
   Narodowy Spis Powrzechny 2589
Inne
   Pomoc publiczna 530
     Rok 2019 46
     Rok 2018 100
     Rok 2017 223
     Rok 2016 431
     Rok 2015 182
     Rok 2014 254
   System Informacji Przestrzennej 1865
   Rządowe Centrum Legislacji 2110
   Zarządzanie kryzysowe 1714
     Sołectwa 2813
    ›    Statut Sołectw 3322
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 3125
   Nabór pracowników 25630
     Ogłoszenia 32764
     Wyniki 13673
     Infrastruktura 680
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 758
    ›    Stan elektryfikacji 729
    ›    Stan telefonizacji 639
    ›    Stan gospodarki komunalnej 658
    ›    Drogi 893
     Oferty 1127
   Rejestry i ewidencje 3455
     Rejestr skarg i wniosków 1446
     Rejestr uchwał 1371
     Rejestr zarządzeń 860
     Rejestr instytucji kultury 1199
     Rejestr działalności regulowanej 1812
     Ewidencja pobytu na polowaniu indywidualnym 133
   Oświadczenia majątkowe 13717
     Wójt 3241
    ›    Zygmunt PAWLAK 2023
    ›    Tomasz KĄCKI 4996
    ›    Zbigniew DĄBROWSKI 548
     Radni kadencji 2018-2023 659
    ›    Chwaliński Dominik 349
    ›    Drobina Henryk 255
    ›    Dudzik Dariusz 238
    ›    Golański Stanisław 198
    ›    Juszczak Jolanta 230
    ›    Kryściak Tomasz 256
    ›    Maślanka Halina - Przewodnicząca 338
    ›    Papina Tadeusz 305
    ›    Sawer Eugeniusz 200
    ›    Siudy Grażyna 225
    ›    Sokół Judyta 302
    ›    Szkudlarek Zbigniew 311
    ›    Wyrembak Elżbieta Józefa 226
    ›    Wyrembak Elżbieta Zdzisława 244
    ›    Zaremba Ewa - Wiceprzewodnicząca 237
     Radni kadencji 2014-2018 2311
    ›    Chwaliński Dominik 1117
    ›    Cichosz Beata 1349
    ›    Dudzik Dariusz 1055
    ›    Leszczewski Mariusz 889
    ›    Majtyka Grzegorz 1046
    ›    Musiał Paulina 1926
    ›    Pietras Marek 1056
    ›    Płonka Paweł 1215
    ›    Prygiel Grzegorz 1366
    ›    Siudy Grażyna 1119
    ›    Stefaniak Tomasz 1422
    ›    Szewczyk Adam - Przewodniczący 1109
    ›    Wyrembak Elżbieta - Wiceprzewodnicząca 1079
    ›    Wyrębak Magdalena 1184
    ›    Bil Zenon 1035
    ›    Wydmuch Irena 595
    ›    Bil Zenon 1509
    ›    Braliński Zbigniew 1146
    ›    Chwaliński Dominik 1096
    ›    Gładysz Irena 1290
    ›    Głąb Marcin - wiceprzewodniczący 1363
    ›    Grześlak Grażyna 1208
    ›    Kmiecik Sabina 1229
    ›    Majtyka Grzegorz - przewodniczący 1475
    ›    Mielczarek Marek 1144
    ›    Pietras Marek 1258
    ›    Piśniak Arkadiusz 1275
    ›    Strózik Teresa 1046
    ›    Szaniec Wojciech 1136
    ›    Szkudlarek Zbigniew 1381
    ›    Witkowska Małgorzata 1617
    ›    Zaremba Ewa 1082
    ›    Braliński Zbigniew 1123
    ›    Gładysz Irena 1275
    ›    Grześlak Grażyna 1193
    ›    Juszczak Jan 1126
    ›    Kmiecik Jan 969
    ›    Majtyka Grzegorz 1313
    ›    Mielczarek Marek 1069
    ›    Piśniak Arkadiusz 1183
    ›    Podyma Zbigniew 1136
    ›    Rzepka Wiesław 1087
    ›    Słowik Zdzisław 1064
    ›    Strózik Teresa 1190
    ›    Szaniec Wojciech 1100
    ›    Wolna Genowefa 1041
     Urząd Gminy 3902
    ›    Sekretarz Gminy 2926
    ›    Skarbnik Gminy 2569
    ›    Referat Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2249
    ›    Referat Zamówień, Funduszy, Inwestycji, Drogownictwa i Spraw Społecznych 1894
    ›    Podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami 1352
    ›    Referat finansowy 323
    ›    Referat organizacyjny 188
    ›    Referat organizacyjny 246
     Urząd Stanu Cywilnego 2332
     Przewodniczący Rady Gminy 2107
     Gminne jednostki organizacyjne 3393
    ›    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2547
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku 1720
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Mokrsku 3906
    ›    Publiczna Szkoła Podstawowa w Chotowie 2784
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Komornikach 3451
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece 3792
    ›    Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie 3135
     Szkoły 1493
     Środowiskowy Dom Samopomocy w Mokrsku 3414
     Dom Kultury w Ożarowie 57
   Informacje nieudostępnione 3129
   Ponowne wykorzystywanie 920
   Redakcja Biuletynu 5736
Deklaracja dostępności
   Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej 27