główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Nagrania i transmisje sesji

XV sesja Rady Gminy Mokrsko

Utworzony: 2020-01-28 | Zmodyfikowany: 2020-01-28 13:30

2. Program działania

Program działania instytucji kultury Dom Kultury w Ożarowie na lata 2020-2023

Dom Kultury w Ożarowie to samorządowa instytucja kultury utworzona przez Gminę Mokrsko. Siedziba instytucji mieści się w Ożarowie, w dawnym Domu Ludowo-Strażackim. Instytucja prowadzi działalność podstawową w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i nauki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego. Jej zadaniem jest: tworzenie warunków do rozwoju i upowszechniania kultury, edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, prezentacja dorobku i sylwetek regionalnych, ogólnopolskich i zagranicznych...

Utworzony: 2020-01-28 | Zmodyfikowany: 2020-01-28 11:45

3. Statut

Statut Domu Kultury w Ożarowie

Uchwała Nr XII/74/19 Rady Gminy Mokrsko z dnia 15 listopada 2019 r. akt o utworzeniu samorządowej instytucji - Domu Kultury w Ożarowie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) i art. 2, art. 9 ust. 1 i ust. 2, art. 11 ust.1 i ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzi...

Utworzony: 2020-01-27 | Zmodyfikowany: 2020-01-28 08:59

4. Kierownictwo

Kierownictwo Domu Kultury w Ożarowie

Dyrektor Domu Kultury w Ożarowie - Natalia Zwierz

Utworzony: 2020-01-28 | Zmodyfikowany: 2020-01-28 08:32

5. Kontakt

Dane kontaktowe Dom Kultury w Ożarowie

Dom Kultury w Ożarowie, 98-345 Mokrsko, Ożarów 2 E-mail: dkozarow2@gmail.com Telefon: 43 886 32 77 wewn. 41

Utworzony: 2020-01-28 | Zmodyfikowany: 2020-01-28 08:10

6. Projekty uchwał kadencji 2018-2023

Projekty uchwał na XV sesję Rady Gminy Mokrsko (28 stycznia 2020 r.)

Arkusze map Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mokrsko : https://drive.google.com/drive/folders/1sfeGm3Ain_rPFn8YtTDgyVuhHjWA3j8h

Utworzony: 2020-01-22 | Zmodyfikowany: 2020-01-27 10:25

7. Skład Rady

Skład Rady Gminy Mokrsko 2018-2023

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;border-color:#999;} .tg td{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;padding:11px 7px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:#999;color:#444;background-color:#F7FDFA;} .tg th{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;padding:11px 7px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:#999;color:#fff;background-color:#26ADE4;} .tg .tg-jvk1{font-we...

Utworzony: 2018-11-22 | Zmodyfikowany: 2020-01-22 13:18

8. Aktualności

Informacja o XV sesji Rady Gminy Mokrsko

XV sesja Rady Gminy Mokrsko odbędzie się dnia 28 stycznia 2020 r. o godz: 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mokrsko.

Utworzony: 2020-01-22 | Zmodyfikowany: 2020-01-22 13:11

9. Aktualności

HPAI

Komunikaty Rozporządzenie

Utworzony: 2020-01-22 | Zmodyfikowany: 2020-01-22 07:34

10. Uchwały Komisji Skarg Wniosków i Petycji

Uchwała Nr 3/2019 Komisji Skarg Wniosków i Petycji z dnia 18 grudnia 2019 r. w spraw...

Utworzony: 2020-01-21 | Zmodyfikowany: 2020-01-21 11:14

11. Ogłoszenia

Nabór na stanowisko głównego księgowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mokrsku

Utworzony: 2020-01-16 | Zmodyfikowany: 2020-01-16 12:03

12. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokrsko

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mokrsko

Uchwała Nr V/26/19 Rady Gminy Mokrsko z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokrsko Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, poz. 1629), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu uchwala się, co następuje: § 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokrsko, stanowi...

Utworzony: 2014-07-08 | Zmodyfikowany: 2020-01-16 11:54

13. Aktualności

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Mokrsko (22 stycznia 2020 r.)

Utworzony: 2020-01-16 | Zmodyfikowany: 2020-01-16 08:03

14. IV kwartał

Przebudowa drogi gminnej nr 117054E w miejscowości Krzyworzeka

Utworzony: 2019-10-22 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 15:26

15. IV kwartał

Przebudowa drogi gminnej nr 117063E w miejscowości Mokrsko

Utworzony: 2019-10-22 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 15:25

16. Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontakt...

Utworzony: 2020-01-13 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 10:17

17. Rok 2019

Sesja nr XIV (20 grudnia 2019 r.) kadencja 2018-2023

Utworzony: 2020-01-08 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 07:48

18. Projekty uchwał kadencji 2018-2023

Projekty uchwał na XIV sesję Rady Gminy Mokrsko (20 grudnia 2019 r.)

Utworzony: 2020-01-09 | Zmodyfikowany: 2020-01-09 10:36

19. Projekty uchwał kadencji 2018-2023

Projekty uchwał na XII sesję Rady Gminy Mokrsko (15 listopada 2019 r.)

Utworzony: 2020-01-09 | Zmodyfikowany: 2020-01-09 09:30

20. Projekty uchwał kadencji 2018-2023

Projekty uchwał na sesję nadzwyczajną Rady Gminy Mokrsko (6 grudnia 2019 r.)

Utworzony: 2020-01-09 | Zmodyfikowany: 2020-01-09 09:01