Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Sołectwa

Wykaz sołectw

Lp. Sołectwo Imię, nazwisko sołtysa 1 ...

Utworzony: 2012-04-12 | Zmodyfikowany: 2018-11-19 15:05

2. Statut

Statut Gminy Mokrsko

Utworzony: 2003-06-10 | Zmodyfikowany: 2018-11-19 14:45

3. Petycje

Petycje do Wójta oraz Rady Gminy Mokrsko

Petycja kierowana do Wójta Gminy Mokrsko oraz Rady Gminy Mokrsko może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów. Petycja może być złożona w interesie: publicznym; podmiotu wnoszącego petycję; podmiotu ...

Utworzony: 2016-04-04 | Zmodyfikowany: 2018-11-19 07:57

4. Projekty uchwał kadencji 2018-2023

Projekty uchwał na I sesję Rady Gminy Mokrsko (22 listopada 2018 r.)

Utworzony: 2018-11-15 | Zmodyfikowany: 2018-11-15 14:38

5. Projekty uchwał

Projekty uchwał na L sesję Rady Gminy Mokrsko (5 listopada 2018 r.)

Utworzony: 2018-11-15 | Zmodyfikowany: 2018-11-15 11:40

6. Aktualności

Informacja o I sesji Rady Gminy Mokrsko nowej Kadencji.

 I sesja Rady Gminy Mokrsko odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mokrsko.

Utworzony: 2018-11-15 | Zmodyfikowany: 2018-11-15 11:39

7. Rok 2018

Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2018; kadencja 2014-2018

Utworzony: 2018-05-16 | Zmodyfikowany: 2018-11-15 11:34

8. Aktualności

Projekt przebudowy drogi powiatowej - informacja

Urząd Gminy Mokrsko informuje, że w dn. 16 listopada 2018 r (piątek). w godz. 13.00-15.00 na sali konferencyjnej (I piętro pok. nr 10) w Urzędzie Gminy Mokrsko będzie możliwość zapoznania się z projektem przebudowy drogi powiatowej 4513E od skrzyżowania do m. Wróblew do ...

Utworzony: 2018-11-13 | Zmodyfikowany: 2018-11-13 13:26

9. Aktualności

Godziny pracy Urzędu

Urząd Gminy Mokrsko w związku z odpracowaniem wolnej Wigilii Bożego Narodzenia czynny będzie w dniu 10 listopada 2018 r. (sobota) w godzinach 08:00 - 12:30.

Utworzony: 2018-11-06 | Zmodyfikowany: 2018-11-07 14:26

10. Aktualności

Informacja dla mieszkańców sołectwa Jasna Góra

W zwiazku z rezygnacją sołtysa Sołectwa Jasna Góra prosimy dokonywać wpłat w Urzędzie Gminy Mokrsko, pierwsze piętro pokój nr 13.

Utworzony: 2018-11-06 | Zmodyfikowany: 2018-11-06 12:27

11. Rok 2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Mokrsko i Postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

Utworzony: 2018-11-05 | Zmodyfikowany: 2018-11-05 11:36

12. Aktualności

Godziny pracy Urzędu

W dniu 2 listopada 2018 roku, Urząd Gminy Mokrsko pracuje do godziny 14:15.

Utworzony: 2018-11-02 | Zmodyfikowany: 2018-11-02 13:35

13. Rok 2018

Obwieszczenie (zawiadomienie) Wójta Gminy Mokrsko z dnia 31 października 2018 r. ws....

„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 4513E od skrzyżowania do m. Wróblew do drogi powiatowej nr 4509E dł. ok. 2,5 km” na działkach o nr ewid. 76, 1243/1, 1243/2 obręb Mokrsko, gm. Mokrsko oraz na działkach o nr ewid. 191, 190 obręb Wichernik, gm. Skomlin&rdq...

Utworzony: 2018-10-31 | Zmodyfikowany: 2018-10-31 13:11

14. Wybory

Wybory samorządowe 2018

   

Utworzony: 2018-01-15 | Zmodyfikowany: 2018-10-23 13:12

15. Porady i informacje dla organizacji

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.

Utworzony: 2018-09-25 | Zmodyfikowany: 2018-10-16 13:13

16. Rok 2018

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Mokrsko w sprawie przyjęcia Programu współpr...

Utworzony: 2018-09-25 | Zmodyfikowany: 2018-10-16 13:12

17. Rok 2018

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa dróg powiatowych

 „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 4513E od skrzyżowania do m. Wróblew do drogi powiatowej nr 4509E dł. ok. 2,5 km” na działkach o nr ewid. 76, 1243/1, 1243/2 obręb Mokrsko, gm. Mokrsko oraz na działkach o nr ewid. 191, 190 obręb Wichernik, gm. Skomlin

Utworzony: 2018-10-15 | Zmodyfikowany: 2018-10-15 14:16

18. Tomasz KĄCKI

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy Mokrsko - mgr Tomasza KĄCKIEGO

Utworzony: 2007-03-19 | Zmodyfikowany: 2018-10-08 09:50

19. Pozyskane środki pozabudżetowe

Granty sołeckie 2018 r.

W 2018 r. Gmina Mokrsko pozyskała dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację trzech małych projektów lokalnych. Dzięki otrzymanej pomocy finansowej zrealizowano projekty: 1) "Mokrsko I na drodze do niepodległości" - dotacja celowa w wysokości 5 000,00 zł, 2...

Utworzony: 2018-10-04 | Zmodyfikowany: 2018-10-04 08:21

20. Pozyskane środki pozabudżetowe

"Rozbudowa drogi gminnej nr 117064E w miejscowości Komorniki oraz przebudowa dr...

Utworzony: 2018-10-04 | Zmodyfikowany: 2018-10-04 08:13