Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. IV kwartał

Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko ...

Utworzony: 2017-12-12 | Zmodyfikowany: 2017-12-15 13:05

2. IV kwartał

Udzielenie Zamawiającemu kredytu długoterminowego w walucie polskiej (PLN) w wysokoś...

Utworzony: 2017-12-13 | Zmodyfikowany: 2017-12-13 13:44

3. Wybory

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Mokrsko

 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Mokrsko w okręgu wyborczym nr 12, w którym wybierany będzie jeden radny odbędą się 10 grudnia 2017 roku.

Utworzony: 2017-09-22 | Zmodyfikowany: 2017-12-13 12:26

4. Projekty Uchwał

Projekty uchwał na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mokrsko (13 grudnia 2017 r.)

Utworzony: 2017-12-07 | Zmodyfikowany: 2017-12-07 15:17

5. Aktualności

Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mokrsko

Utworzony: 2017-12-07 | Zmodyfikowany: 2017-12-07 14:56

6. Uchwały RIO 2017 rok

Uchwala Nr IV/ 284 /2017 z dnia 30 listopada 2017 roku Składu Orzekającego Regionaln...

Utworzony: 2017-12-05 | Zmodyfikowany: 2017-12-05 14:52

7. Uchwały RIO 2017 rok

Uchwala Nr IV/ 285 /2017 z dnia 30 listopada 2017 roku Składu Orzekającego Regionaln...

Utworzony: 2017-12-05 | Zmodyfikowany: 2017-12-05 14:49

8. Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie gminy Mokrsko, na d...

Utworzony: 2017-12-05 | Zmodyfikowany: 2017-12-05 09:39

9. Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właści...

Utworzony: 2012-06-29 | Zmodyfikowany: 2017-12-04 14:46

10. Aktualności

Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu o obowiązku utrzym...

Utworzony: 2017-11-29 | Zmodyfikowany: 2017-11-29 14:36

11. Aktualności

II Ogólnopolska Konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej...

Utworzony: 2017-11-29 | Zmodyfikowany: 2017-11-29 14:36

12. Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o wszczęciu postępow...

Utworzony: 2017-11-28 | Zmodyfikowany: 2017-11-28 12:39

13. Informacje ogólne

Program współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.

9 listopada 2017 r. Rada Gminy Mokrsko przyjęła Program współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 r.

Utworzony: 2017-11-28 | Zmodyfikowany: 2017-11-28 10:24

14. Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie gminy Mokrsko, na ...

Utworzony: 2017-11-28 | Zmodyfikowany: 2017-11-28 10:16

15. Aktualności

UCHWAŁA NR XXXV/209/17 Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2017 R. W SPRAWIE USTALENIA ROZKŁADU G...

Utworzony: 2017-11-23 | Zmodyfikowany: 2017-11-23 09:40

16. Aktualności

Uwaga!

w dniu 21 listopada 2017 r. (wtorek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mokrsku będzie nieczynny w godzinach 10:30 - 14:00. Za utrudnienia przepraszamy

Utworzony: 2017-11-20 | Zmodyfikowany: 2017-11-20 12:19

17. Aktualności

"Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mokrsko do roku 2020" - przystąpieni...

Informacje pod linkiem: http://www.bip.mokrsko.akcessnet.net/index.php?idg=2&id=587&x=12&y=24

Utworzony: 2017-11-15 | Zmodyfikowany: 2017-11-15 08:00

18. Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. "Program Oc...

Utworzony: 2017-11-15 | Zmodyfikowany: 2017-11-15 07:50

19. Aktualności

Krajowy Zasób Nieruchomości

Utworzony: 2017-11-14 | Zmodyfikowany: 2017-11-14 11:49

20. Porady i informacje dla organizacji

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Wójt Gminy Mokrsko ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Gminy Mokrsko w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mokrsko z organiz...

Utworzony: 2017-10-18 | Zmodyfikowany: 2017-11-09 12:37