Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Wybory

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Mokrsko

 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Mokrsko w okręgu wyborczym nr 12, w którym wybierany będzie jeden radny odbędą się 10 grudnia 2017 roku.

Utworzony: 2017-09-22 | Zmodyfikowany: 2017-10-17 14:55

2. Aktualności

Awaria linii telefonicznych

 Z powodu awarii, do Urzędu Gminy Mokrsko oraz Urzędu Stanu Cywilnego, dodzwonić się można jedynie pod numerem 43 886 32 77.

Utworzony: 2017-10-10 | Zmodyfikowany: 2017-10-11 14:13

3. Aktualności

Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego 2018

Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego 2018 to nowa propozycja, której celem jest włączenie mieszkańców województwa łódzkiego do decydowania o przeznaczeniu części jego budżetu na wybrane przez nich zadania. Szczegóły w załącznikach i na s...

Utworzony: 2017-09-28 | Zmodyfikowany: 2017-09-28 08:33

4. Rok 2014

Zwrot podatku akcyzowego 2014

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowosci prawnej , którym w roku 2014 udzielono pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej        &nbs...

Utworzony: 2017-09-27 | Zmodyfikowany: 2017-09-27 08:10

5. Rok 2015

Zwrot podatku akcyzowego 2015

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowosci prawnej , którym w roku 2014 udzielono pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. G ustawy z d...

Utworzony: 2017-09-27 | Zmodyfikowany: 2017-09-27 08:10

6. Rok 2016

Ulga w podatku rolnym 2016

Wykaz podatników, którym udzielono ulgi w podatku rolnym na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm):   .tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;padding:10p...

Utworzony: 2017-09-27 | Zmodyfikowany: 2017-09-27 08:08

7. Rok 2016

Zwrot podatku akcyzowego 2016

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowosci prawnej , którym w roku 2014 udzielono pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. G ustawy z d...

Utworzony: 2017-09-27 | Zmodyfikowany: 2017-09-27 08:06

8. III kwartał

Ochotnicza Straż Pożarna w Mokrsku: Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Mokrsko

Utworzony: 2017-08-30 | Zmodyfikowany: 2017-09-25 15:36

9. Wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ekoportal

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2008 nr 25 poz. 150 z poźn. zm.), ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzi...

Utworzony: 2014-10-10 | Zmodyfikowany: 2017-09-22 14:04

10. Wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko (baza danych ooś) jest systemem teleinformatycznym, służącym do zbierania, przetwarzania i udostępniania informacji o postępowaniach w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Podstawę prawną dla funkcjonowania bazy danych ooś stanowi art....

Utworzony: 2017-09-22 | Zmodyfikowany: 2017-09-22 14:02

11. Aktualności

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Mokrsko

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Mokrsko w okręgu wyborczym nr 12, w którym   wybierany będzie jeden radny odbędą się 10 grudnia 2017 roku. Wszelkie informacje umieszczane będą w dziale "Wybory i referenda / Wybory" Link bezpośredni: http://www.bip.mokrsko.akcessnet.net/index.ph...

Utworzony: 2017-09-22 | Zmodyfikowany: 2017-09-22 11:05

12. Wybory

Wybory samorządowe

Strona Państwowej Komisji Wyborczej: pkw.gov.pl.
Strona Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu: sieradz.pkw.gov.pl.
Odpowiedzi na pytania komitetów wyborczych.
Uprawnienia dla wyborców niepełnosprawnych. ...

Utworzony: 2014-02-21 | Zmodyfikowany: 2017-09-22 10:02

13. Wybory

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

Wybory do Parlamentu Europejskiego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządził wybory do Parlamentu Europejskiego na dzień 25 maja 2014 r. Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 24 lutego 2014 r. poz. 231 Krajowe Biuro Wyborcze De...

Utworzony: 2014-03-10 | Zmodyfikowany: 2017-09-22 10:02

14. Wybory

Wybory Prezydenta RP

Strona Krajowego Biura Wyborczego: prezydent2015.pkw.gov.pl Strona Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu: sieradz.pkw.gov.pl/wybory-prezydenta-rp-2015/ Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonuje się w sekretariacie Urzędu Gminy Mokrsko (pok. 7) tel. 43 8863...

Utworzony: 2015-03-31 | Zmodyfikowany: 2017-09-22 10:01

15. Wybory

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 r.

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. UWAGA!  25 października następuje zmiana czasu z godziny 3:00 na godzinę 2:00. Uchwały i informacje Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu Wyniki głosow...

Utworzony: 2015-09-14 | Zmodyfikowany: 2017-09-22 10:00

16. Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Mokrsko, gmina...

 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Mokrsko, gmina Mokrsko na dzień 21 września 2017 r.

Utworzony: 2017-09-22 | Zmodyfikowany: 2017-09-22 08:07

17. Projekty Uchwał

Projekty uchwał na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mokrsko (26 września 2017 r.)

Utworzony: 2017-09-21 | Zmodyfikowany: 2017-09-21 10:18

18. Rok 2017

Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2017; kadencja 2014-2018

Utworzony: 2017-04-26 | Zmodyfikowany: 2017-09-20 14:34

19. Aktualności

Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mokrsko

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Mokrsko odbędzie się dnia 26 września 2017 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mokrsko.

Utworzony: 2017-09-20 | Zmodyfikowany: 2017-09-20 09:02

20. Aktualności

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu o wygaśnięciu mandatu radnego Rady Gmi...

Utworzony: 2017-09-19 | Zmodyfikowany: 2017-09-19 12:32