Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Aktualności

Stypendium Gminy Mokrsko dla uzdolnionych uczniów - nabór wniosków

Utworzony: 2019-02-08 | Zmodyfikowany: 2019-02-08 11:21

2. Rok 2019

Sesja nr IV kadencja 2018-2023

Utworzony: 2019-01-03 | Zmodyfikowany: 2019-02-07 08:56

3. Chwaliński Dominik

Oświadczenia majątkowe - Dominik Chwaliński

Utworzony: 2019-02-06 | Zmodyfikowany: 2019-02-06 12:58

4. Maślanka Halina - Przewodnicząca

Oświadczenia majątkowe - Halina Maślanka - Przewodnicząca Rady Gminy

Utworzony: 2019-02-04 | Zmodyfikowany: 2019-02-05 14:59

5. Zaremba Ewa - Wiceprzewodnicząca

Oświadczenia majątkowe - Ewa Zaremba - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Utworzony: 2019-02-05 | Zmodyfikowany: 2019-02-05 14:57

6. Wyrembak Elżbieta Zdzisława

Oświadczenia majątkowe - Elżbieta Zdzisława Wyrembak

Utworzony: 2019-02-05 | Zmodyfikowany: 2019-02-05 14:55

7. Wyrembak Elżbieta Józefa

Oświadczenia majątkowe - Elżbieta Józefa Wyrembak

Utworzony: 2019-02-05 | Zmodyfikowany: 2019-02-05 14:54

8. Szkudlarek Zbigniew

Oświadczenia majątkowe - Zbigniew Szkudlarek

Utworzony: 2019-02-05 | Zmodyfikowany: 2019-02-05 14:52

9. Sokół Judyta

Oświadczenia majątkowe - Judyta Sokół

Utworzony: 2019-02-05 | Zmodyfikowany: 2019-02-05 14:50

10. Siudy Grażyna

Oświadczenia majątkowe - Grażyna Siudy

Utworzony: 2019-02-05 | Zmodyfikowany: 2019-02-05 14:48

11. Sawer Eugeniusz

Oświadczenia majątkowe - Eugeniusz Sawer

Utworzony: 2019-02-05 | Zmodyfikowany: 2019-02-05 14:47

12. Papina Tadeusz

Oświadczenia majątkowe - Tadeusz Papina

Utworzony: 2019-02-05 | Zmodyfikowany: 2019-02-05 14:45

13. Kryściak Tomasz

Oświadczenia majątkowe - Tomasz Kryściak

Utworzony: 2019-02-05 | Zmodyfikowany: 2019-02-05 14:44

14. Juszczak Jolanta

Oświadczenia majątkowe - Jolanta Juszczak

Utworzony: 2019-02-05 | Zmodyfikowany: 2019-02-05 14:42

15. Golański Stanisław

Oświadczenia majątkowe - Stanisław Golański

Utworzony: 2019-02-05 | Zmodyfikowany: 2019-02-05 14:40

16. Dudzik Dariusz

Oświadczenia majątkowe - Dariusz Dudzik

Utworzony: 2019-02-05 | Zmodyfikowany: 2019-02-05 14:38

17. Drobina Henryk

Oświadczenia majątkowe - Henryk Drobina

Utworzony: 2019-02-05 | Zmodyfikowany: 2019-02-05 14:36

18. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Utworzony: 2013-02-04 | Zmodyfikowany: 2019-02-05 10:48

19. Budżet

Budżet Gminy Mokrsko na 2019 rok

Utworzony: 2019-02-05 | Zmodyfikowany: 2019-02-05 09:32

20. Zbigniew DĄBROWSKI

Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy - Zbigniewa Dąbrowskiego

Utworzony: 2019-02-04 | Zmodyfikowany: 2019-02-04 12:06