główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Wybory

Wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019 r.

Państwowa Komisja Wyborcza uruchomiła stronę https://wybory.gov.pl/pe2019/ . Użytkownicy mają do dyspozycji mapę z wyszukiwarką komisji wyborczych oraz licznik czasu, jaki dzieli nas do wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Utworzony: 2019-03-12 | Zmodyfikowany: 2019-04-19 14:06

2. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na ...

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminyMokrsko/document/548358/Uchwa%C5%82a-VI_38_19 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokrsko Rozdział 1. WPROWADZENIE Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Mokrsko uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokrsko”, zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzą...

Utworzony: 2019-04-08 | Zmodyfikowany: 2019-04-18 13:57

3. Aktualności

Darmowa sterylizacja/kastracja kotów i psów

Gmina Mokrsko przystępuje do realizacji zawartego w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokrsko na 2019 r. programu finansowania sterylizacji i kastracji domowych zwierząt właścicielskich

Utworzony: 2019-04-18 | Zmodyfikowany: 2019-04-18 13:42

4. Aktualności

Życzenia świąteczne

Utworzony: 2019-04-18 | Zmodyfikowany: 2019-04-18 13:16

5. Aktualności

Zawiadomienie Wójta Gminy

http://www.bip.mokrsko.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=2&id=895&x=12&y=24&z=&n_id=2921

Utworzony: 2019-04-17 | Zmodyfikowany: 2019-04-17 14:56

6. Rok 2019

Zawiadomienie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego ...

Utworzony: 2019-04-17 | Zmodyfikowany: 2019-04-17 14:41

7. Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna - ogólna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu praw...

Utworzony: 2018-05-24 | Zmodyfikowany: 2019-04-17 14:18

8. Zagospodarowanie przestrzenne

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawę "planowania przestrzennego" w gminie. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest aktem prawa miejscowego. Przy sporządzaniu planów miejscowych wiążące są ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, pod rygorem nieważności planu. Kolejności wykonywania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) : Rada Gminy podej...

Utworzony: 2009-04-17 | Zmodyfikowany: 2019-04-17 14:15

9. Zagospodarowanie przestrzenne

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsk...

Utworzony: 2015-11-16 | Zmodyfikowany: 2019-04-17 14:14

10. Zagospodarowanie przestrzenne

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy...

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Utworzony: 2016-01-28 | Zmodyfikowany: 2019-04-17 14:13

11. Zagospodarowanie przestrzenne

Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne...

UCHWAŁA NR XXIX/159/17 Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko UCHWAŁA NR XXIX/158/17 Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Mokrsko

Utworzony: 2017-03-03 | Zmodyfikowany: 2019-04-17 14:12

12. Zagospodarowanie przestrzenne

Przyjęcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko

Na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) podaję do publicznej wiadomości informację o przyjęciu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko przyjętej uchwałą Nr XLVIII/253/18 Rady Gminy Mokrsko z dnia 7 września 2018 r. Z treścią planu oraz podsumowaniem można się zapoznać w Urzęd...

Utworzony: 2019-04-17 | Zmodyfikowany: 2019-04-17 14:10

13. Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy

Na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) podaję do publicznej wiadomości informację o przyjęciu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko przyjętej uchwałą Nr XLVIII/253/18 Rady Gminy Mokrsko z dnia 7 września 2018 r. Z treścią planu oraz podsumowaniem można się zapoznać w Urzęd...

Utworzony: 2019-04-17 | Zmodyfikowany: 2019-04-17 13:47

14. Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy

Treść obwieszczenia w zakładce Organy >Wójt Gminy >Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia >Rok 2019

Utworzony: 2019-04-17 | Zmodyfikowany: 2019-04-17 13:19

15. Rok 2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mokrsko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsco...

Utworzony: 2019-04-17 | Zmodyfikowany: 2019-04-17 10:29

16. II kwartał

Przebudowa Domu Ludowo-Strażackiego w Ożarowie na potrzeby Domu Kultury - II postępo...

Utworzony: 2019-04-01 | Zmodyfikowany: 2019-04-16 15:02

17. Maślanka Halina - Przewodnicząca

Oświadczenia majątkowe - Halina Maślanka - Przewodnicząca Rady Gminy

Utworzony: 2019-02-04 | Zmodyfikowany: 2019-04-12 11:11

18. Petycje

Petycje do Wójta oraz Rady Gminy Mokrsko

Petycja kierowana do Wójta Gminy Mokrsko oraz Rady Gminy Mokrsko może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów. Petycja może być złożona w interesie: publicznym; podmiotu wnoszącego petycję; podmiotu trzeciego, za jego zgodą. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego ...

Utworzony: 2016-04-04 | Zmodyfikowany: 2019-04-10 14:41

19. Audyt budżetu - sprawozdania

Sprawozdanie z audytu budżetu Gminy Mokrsko w 2018 r.

Utworzony: 2019-04-10 | Zmodyfikowany: 2019-04-10 11:35

20. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na ...

http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminyMokrsko/document/493104/Uchwa%C5%82a-XLVI_242_18 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokrsko Rozdział 1. WPROWADZENIE Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Mokrsko uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokrsko”, zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwier...

Utworzony: 2017-04-04 | Zmodyfikowany: 2019-04-08 10:16