główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Aktualności

Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej

Stacja transformatorowa "Mokrsko 6" (7-1185) dnia 10 grudnia 2020 roku w godzinach 8-14

Utworzony: 2020-11-26 | Zmodyfikowany: 2020-11-26 14:33

2. Aktualności

Program ochrony środowiska dla Gminy Mokrsko na lata 2021 - 2025

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU Programu ochrony środowiska dla Gminy Mokrsko na lata 2021 – 2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 ze zm.), informujemy, że wyłożono do publicznego wglądu: " Program ochrony środowiska dla Gminy Mokrsko na lata 20...

Utworzony: 2020-11-19 | Zmodyfikowany: 2020-11-25 07:20

3. Nagrania i transmisje sesji

XXIV Sesja Rady Gminy Mokrsko

XXIV Sesja Rady Gminy Mokrsko część 1 https://mokrsko.sesja.pl/portal/videos/0ad83122-e22d-4565-be6d-8c72ec15c0f0 część 2 https://mokrsko.sesja.pl/portal/videos/69c692eb-be7e-4960-a443-feba6bce663a część 3 https://mokrsko.sesja.pl/portal/videos/982c1e44-7fc4-40ed-844a-8e668242d76d

Utworzony: 2020-11-20 | Zmodyfikowany: 2020-11-23 13:46

4. Rok 2020

Protokoły i raporty z głosowania z sesji nr XXIV (19 listopada 2020 r.) kadencja 201...

Utworzony: 2020-11-20 | Zmodyfikowany: 2020-11-23 13:20

5. Aktualności

Podaj stan wodomierza inkasentowi

Urząd Gminy Mokrsko informuje, że od dnia 24 listopada 2020 r. inkasent rozpocznie spisywanie stanów wodomierzy, wystawianie faktur VAT i zbieranie należności za wodę i ścieki. Ze względu na obecny stan epidemiczny inkasent nie będzie wchodził do pomieszczeń z wodomierzami. Uprzejmie prosimy o samodzielne odczytanie bieżącego stanu wodomierza i przekazanie tej informacji inkasentowi w celu wystawienia faktury. W przypadku obaw przed kontaktem z inkasentem lub braku możliwości przekazania stan...

Utworzony: 2020-11-23 | Zmodyfikowany: 2020-11-23 09:43

6. Aktualności

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 61 $ 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1474, ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z 17 marca 2020r. (znak sprawy IN.l.7820.14.2020.AM) Gene...

Utworzony: 2020-08-05 | Zmodyfikowany: 2020-11-20 12:24

7. Rok 2020

Protokoły i raporty z głosowania z sesji nr XXIII (29 października 2020 r.) kadencja...

Utworzony: 2020-11-03 | Zmodyfikowany: 2020-11-19 14:55

8. Nagrania i transmisje sesji

Transmisja na żywo sesji Rady Gminy Mokrsko

Transmisja na żywo na portalu: https://mokrsko.sesja.pl/

Utworzony: 2019-03-28 | Zmodyfikowany: 2020-11-19 09:07

9. Aktualności

Dyżury aptek na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXVII/167/20 RADY POWIATU W WIELUNIU z dnia 23 października 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wieluńskiego na 2021 rok.

Utworzony: 2020-11-16 | Zmodyfikowany: 2020-11-16 11:05

10. Najbliższa sesja

Informacja o najbliższej sesji Rady Gminy Mokrsko (19-11-2020 r.)

Najbliższa sesja Rady Gminy Mokrsko odbędzie się dnia 19 listopada 2020 r. o godz. 10:00. Szczegóły w załączniku.

Utworzony: 2020-11-13 | Zmodyfikowany: 2020-11-13 11:26

11. Projekty uchwał kadencji 2018-2023

Projekty uchwał na XXIV sesję Rady Gminy Mokrsko (19 listopada 2020 r.)

Utworzony: 2020-11-13 | Zmodyfikowany: 2020-11-13 11:22

12. Aktualności

Obwieszczenie Starosty Wieluńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr...

Utworzony: 2020-11-12 | Zmodyfikowany: 2020-11-12 11:08

13. Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Od 9 listopada br. wprowadzona została ważna zmiana dla osób, które dokonują samospisu – skrócony został czas na wypełnienie formularza z 14 dni do 5 dni. Od poniedziałku 9 listopada br. na przeprowadzenie samospisu rolnicy mają 5 dni od momentu pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji. Po upływie 5 dni, logowanie do formularza nie będzie możliwe. Z rolnikami, którzy w tym czasie nie zakończą uzupełniania formularza skontaktuje się rachmistrz. Wcześniej rolnicy mieli na wypełnie...

Utworzony: 2020-06-10 | Zmodyfikowany: 2020-11-10 14:36

14. Aktualności

„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mok...

Gmina Mokrsko informuje, że zadanie: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mokrsko w 2020 roku” w wyniku realizacji którego unieszkodliwione zostały odpady niebezpieczne zawierające azbest poprzez składowanie w ilości 58,280 Mg (koszt całkowity zadania 24.695,91 zł) zostało zrealizowane w roku 2020 z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - kwota dotacji w wysokości 21.290,00 zł link do strony www...

Utworzony: 2020-11-10 | Zmodyfikowany: 2020-11-10 12:05

15. Aktualności

Komunikat Wojewody Łódzkiego w sprawie chryzantem pozyskanych przez Agencję Restrukt...

Chryzantemy pozyskane przez ARiMR od producentów i sprzedawców w ramach pomocy finansowej związanej ze skutkami wprowadzonego zakazu wstępu na cmentarze są już dostępne dla organizacji pozarządowych, samorządowych oraz innych instytucji publicznych. Podmioty, które są zainteresowane nieodpłatnym wykorzystaniem kwiatów, mogą zgłaszać się do biur powiatowych ARiMR celem złożenia deklaracji w tej sprawie. Termin na składanie deklaracji mija 12 listopada 2020 r. Zgłaszając chęć przejęcia chryzant...

Utworzony: 2020-11-10 | Zmodyfikowany: 2020-11-10 08:01

16. Aktualności

Informacja na temat dyżuru leśniczego.

Leśniczy w dniu 4 listopada 2020 r. nie dyżuruje w Urzędzie Gminy Mokrsko. W sprawach pilnych można kontaktować się z Wydziałem Rolnictwa w Starostwie Powiatowym w Wieluniu pod nr tel. 43 843-79-52.

Utworzony: 2020-11-04 | Zmodyfikowany: 2020-11-09 15:53

17. IV kwartał

Rozbudowa drogi gminnej nr 117052E w m. Mokrsko (Kośnik), gm. Mokrsko wraz z budową ...

Załączniki: Dokumentacja projektowa ZIP (rozmiar 77,8MB)

Utworzony: 2020-10-22 | Zmodyfikowany: 2020-11-09 15:18

18. Nagrania i transmisje sesji

XXIII Sesja Rady Gminy Mokrsko

https://mokrsko.sesja.pl/portal/videos/7d733dbf-a2a6-42b4-9009-7d8cc81d3000

Utworzony: 2020-11-09 | Zmodyfikowany: 2020-11-09 11:08

19. Nagrania i transmisje sesji

XXIII Sesja Rady Gminy Mokrsko

https://mokrsko.sesja.pl/portal/videos/7d733dbf-a2a6-42b4-9009-7d8cc81d3000

Utworzony: 2020-11-09 | Zmodyfikowany: 2020-11-09 11:03

20. Posiedzenia Komisji

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Mokrsko (12.11.2020 r.)

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mokrsko odbędzie się dnia 12 listopada 2020 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Utworzony: 2020-11-06 | Zmodyfikowany: 2020-11-06 12:58