Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Aktualności

Ankieta dotycząca gospodarki wodnej na posesjach

Utworzony: 2018-07-20 | Zmodyfikowany: 2018-07-20 14:13

2. Sprawozdania Rb-Z

Rb-Z za II kw. 2018 r.

Utworzony: 2018-07-19 | Zmodyfikowany: 2018-07-19 14:52

3. Sprawozdania Rb-NDS

Rb-NDS za II kw. 2018 r.

Utworzony: 2018-07-19 | Zmodyfikowany: 2018-07-19 14:50

4. Sprawozdania Rb-N

Rb-N za II kw. 2018 r.

Utworzony: 2018-07-19 | Zmodyfikowany: 2018-07-19 14:47

5. Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S

Rb-28S za II kw 2018 roku

Utworzony: 2018-07-19 | Zmodyfikowany: 2018-07-19 14:44

6. II kwartał

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mokrsko

Utworzony: 2018-05-29 | Zmodyfikowany: 2018-07-17 13:27

7. Taryfy

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków teren...

Na mocy art. 24e ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 328 ze zm.) w dniu 26.06.2018 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Pols...

Utworzony: 2018-06-29 | Zmodyfikowany: 2018-07-16 07:48

8. Chwaliński Dominik

Oświadczenia majątkowe - Dominik Chwaliński

Utworzony: 2015-01-14 | Zmodyfikowany: 2018-07-13 15:11

9. Rok 2018

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprz...

Utworzony: 2018-07-12 | Zmodyfikowany: 2018-07-12 14:07

10. Rok 2018

Konsultacje dotyczące zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie...

 Wójt Gminy Mokrsko ogłasza przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmian Statutów Sołectw w Gminie Mokrsko.

Utworzony: 2018-07-05 | Zmodyfikowany: 2018-07-12 13:58

11. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Utworzony: 2013-02-04 | Zmodyfikowany: 2018-07-10 13:59

12. Petycje

Petycje do Wójta oraz Rady Gminy Mokrsko

Petycja kierowana do Wójta Gminy Mokrsko oraz Rady Gminy Mokrsko może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów. Petycja może być złożona w interesie: publicznym; podmiotu wnoszącego petycję; podmiotu ...

Utworzony: 2016-04-04 | Zmodyfikowany: 2018-07-10 13:18

13. Harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Mokrsko na rok 2018

Utworzony: 2018-07-03 | Zmodyfikowany: 2018-07-09 11:19

14. Wydmuch Irena

Oświadczenia majątkowe - Irena Wydmuch

Utworzony: 2018-02-23 | Zmodyfikowany: 2018-07-04 12:46

15. Stefaniak Tomasz

Oświadczenia majątkowe - Tomasz Stefaniak

Utworzony: 2015-01-14 | Zmodyfikowany: 2018-07-04 12:45

16. Bil Zenon

Oświadczenia majątkowe - Zenon Bil

Utworzony: 2016-01-20 | Zmodyfikowany: 2018-07-04 12:45

17. Wyrembak Elżbieta - Wiceprzewodnicząca

Oświadczenia majątkowe - Elżbieta Wyrembak Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Utworzony: 2015-01-14 | Zmodyfikowany: 2018-07-04 12:44

18. Szewczyk Adam - Przewodniczący

Oświadczenia majątkowe - Adam Szewczyk - Przewodniczący Rady Gminy

Utworzony: 2015-01-14 | Zmodyfikowany: 2018-07-04 12:43

19. Prygiel Grzegorz

Oświadczenia majątkowe - Grzegorz Prygiel

Utworzony: 2015-01-14 | Zmodyfikowany: 2018-07-04 12:41

20. Siudy Grażyna

Oświadczenia majątkowe - Grażyna Siudy

Utworzony: 2015-01-14 | Zmodyfikowany: 2018-07-04 12:41