główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Aktualności

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu

Utworzony: 2020-08-06 | Zmodyfikowany: 2020-08-06 14:47

2. Aktualności

Od soboty 8 sierpnia nowe obostrzenia związane ze wzrostem zakażeń dla powiatu wielu...

Obowiązują od 8 sierpnia 2020 roku: Obostrzenie Obecnie Strefa czerwona Strefa żółta Organizacja kongresów i targów Jest dopuszczalne: 1) pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa, a w przypadku innych niż organizowane na otwartym powietrzu: przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – także pod warunkiem udostępnienia ich widzom lub klientom nie więcej niż połowy liczby miejsc; 2) w miejscu odbywania się imprezy znajdowała się ...

Utworzony: 2020-08-06 | Zmodyfikowany: 2020-08-06 13:59

3. Aktualności

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

W dniach od 17.08.2020 r. do 20.08.2020 r. od godziny 6.00 na terenie gminy Mokrsko odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Odpady będą zbierane w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość danego sołectwa według następującego harmonogramu: 17 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) Brzeziny, Chotów, Jasna Góra, Krzyworzeka, Mątewki, Słupsko 18 sierpnia 2020 r. (wtorek) Komorniki, Jeziorko, Zmyślona, Lipie, Motyl, Orzechowiec, Poręby 19 sier...

Utworzony: 2020-08-05 | Zmodyfikowany: 2020-08-05 14:32

4. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mokrsko

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1/2020 Wójta Gminy Mokrsko z dnia 2 stycznia 2020 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY MOKRSKO Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania, organizację i zakresy działania referatów i stanowisk pracy oraz tryb pracy Urzędu Gminy Mokrsko. § 2. Urząd Gminy Mokrsko jest aparatem pomocniczym Wójta Gminy, służącym realizacji zadań: 1. Własnych na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: 1) statutu Gminy; 2) ustawy z...

Utworzony: 2010-12-16 | Zmodyfikowany: 2020-08-04 11:26

5. II kwartał

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mokrsko

Utworzony: 2020-05-22 | Zmodyfikowany: 2020-08-03 15:57

6. III kwartał

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komorniki

Utworzony: 2020-07-17 | Zmodyfikowany: 2020-08-03 15:56

7. Informacje ogólne

Informacja ogólna o punkcie konsultacyjnym

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii realizowany jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mokrsku zgodnie z treścią następujących ustaw: Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277), Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 852, 1655,1818, z 2020 r. poz. 322.), Ustawy z dnia 29 lipc...

Utworzony: 2014-09-22 | Zmodyfikowany: 2020-08-03 12:43

8. Aktualności

Gradobicie 2020

W związku z wystąpieniem w dniu 28.07.2020 r. na terenie gminy Mokrsko gwałtownych burz z gradem, uprzejmie informuję, że Gminna Komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych wszczyna procedurę mającą na celu umożliwienie poszkodowanym rolnikom ubieganie się 0 preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych. Wnioski wraz z niezbędnymi oświadczeniami, jakie zainteresowani i deklarujący chęć zaciągnięcia kredytów rolnicy którzy ponieśli straty winni złożyć w Urzęd...

Utworzony: 2020-07-31 | Zmodyfikowany: 2020-07-31 08:14

9. Aktualności

Komunikat Wójta Gminy

W związku ze znacznym wzrostem, w ostatnich dniach, zakażeń koronawirusem na obszarze naszej gminy prosimy o przestrzeganie wszystkich zaleceń epidemiologicznych. Przypominamy o obowiązku zakładania maseczek oraz dezynfekcji rąk przed wejściem do Urzędu Gminy. Należy również pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego. Przydatne informacje znajdują się na stronie: gov.pl/web/koronawirus

Utworzony: 2020-07-29 | Zmodyfikowany: 2020-07-29 14:58

10. Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Ożarów i Mokrsk...

Utworzony: 2020-07-29 | Zmodyfikowany: 2020-07-29 12:39

11. II kwartał

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Utworzony: 2020-06-05 | Zmodyfikowany: 2020-07-28 13:28

12. Nagrania i transmisje sesji

XX Sesja Rady Gminy Mokrsko

Utworzony: 2020-07-28 | Zmodyfikowany: 2020-07-28 12:07

13. Sprawozdania Rb-Z

Rb-Z za II kw. 2020 r.

Utworzony: 2020-07-28 | Zmodyfikowany: 2020-07-28 08:32

14. Sprawozdania Rb-N

Rb-N za II kw. 2020 r.

Utworzony: 2020-07-28 | Zmodyfikowany: 2020-07-28 08:31

15. Sprawozdania Rb-NDS

Rb-NDS za II kw. 2020 r.

Utworzony: 2020-07-28 | Zmodyfikowany: 2020-07-28 08:30

16. Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S

Rb-27S za II kw. 2020 r.

Utworzony: 2020-07-28 | Zmodyfikowany: 2020-07-28 07:52

17. Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S

Rb-28S za II kw. 2020 r.

Utworzony: 2020-07-28 | Zmodyfikowany: 2020-07-28 07:50

18. Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie Wsi Krzywerzeka, gm...

Utworzony: 2020-07-28 | Zmodyfikowany: 2020-07-28 07:39

19. Raport za 2019 rok

Raport o stanie Gminy Mokrsko za 2019 rok

Utworzony: 2020-06-30 | Zmodyfikowany: 2020-07-24 08:47

20. Najbliższa sesja

Informacja nt. najbliższej sesji Rady Gminy Mokrsko (28-07-2020 r.)

Najbliższa sesja Rady Gminy Mokrsko odbędzie się dnia 28 lipca 2020 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Utworzony: 2020-07-23 | Zmodyfikowany: 2020-07-23 14:57