główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu 2019

Utworzony: 2019-08-16 | Zmodyfikowany: 2019-08-16 13:54

2. Aktualności

Susza 2019

Zaktualizowana informacja (05.07.2019r.) na temat pomocy suszowej znajduje się w załączniku "Informacja".

Utworzony: 2019-07-03 | Zmodyfikowany: 2019-08-13 10:00

3. Kontakt

GOPS w Mokrsku kontakt

98-345 Mokrsko 233, tel. 043 886-32-66, fax 043 886-32-66, gopsmokrsko@interia.pl

Utworzony: 2010-12-13 | Zmodyfikowany: 2019-08-08 14:37

4. Kierownictwo

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku: Agata Orzeszyna

Utworzony: 2010-12-13 | Zmodyfikowany: 2019-08-08 14:36

5. Petycje

Petycje do Wójta oraz Rady Gminy Mokrsko

Petycja kierowana do Wójta Gminy Mokrsko oraz Rady Gminy Mokrsko może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów. Petycja może być złożona w interesie: publicznym; podmiotu wnoszącego petycję; podmiotu trzeciego, za jego zgodą. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego ...

Utworzony: 2016-04-04 | Zmodyfikowany: 2019-08-08 14:10

6. III kwartał

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzyworzeka (odcinek PT1-KT1) od 0+000 do 0+...

Utworzony: 2019-07-24 | Zmodyfikowany: 2019-08-06 15:16

7. Aktualności

W piątek 9 sierpnia 2019 r. Urząd Gminy będzie nieczynny.

Informujemy, że w piątek 9 sierpnia 2019 r. Urząd Gminy Mokrsko będzie nieczynny. Czynny za to w sobotę 7 września 2019 r.

Utworzony: 2019-08-01 | Zmodyfikowany: 2019-08-01 12:39

8. Tryb małych zleceń - pominięcie procedury konkursu

Zlecenie zadania z pominięciem konkursu

Wójt Gminy Mokrsko zamierza zlecić realizację zadania publicznego stanowiącego załącznik do niniejszej informacji. Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty. W tym przypadku do dnia 7 sierpnia 2019 r.

Utworzony: 2019-07-31 | Zmodyfikowany: 2019-07-31 14:17

9. Analiza stanu gospodarki odpadami

Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Mokrsko za 2013 rok

Utworzony: 2019-07-30 | Zmodyfikowany: 2019-07-30 15:09

10. Aktualności

Nowe formularze podatkowe

Od 1 lipca 2019 r. obowiazują nowe wzory formularzy na podatek leśny, rolny i od nieruchomości. Do pobrania w BIP.

Utworzony: 2019-07-26 | Zmodyfikowany: 2019-07-26 13:41

11. Podatek leśny

Podatek leśny - druk i informacje

Podatek leśny Zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem leśnym Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Za działalność leśną, w rozumieniu ustawy, uważa się działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrz...

Utworzony: 2014-09-09 | Zmodyfikowany: 2019-07-25 14:44

12. Podatek rolny

Podatek rolny - druk i informacje

Podatek rolny Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są:- właściciel gruntów, - posiadacz samoistny gruntów, - użytkownik wieczysty gruntów, - posiadacz gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub ...

Utworzony: 2014-09-09 | Zmodyfikowany: 2019-07-25 14:32

13. Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości - druk i informacje

Podatek od nieruchomości Podmiot opodatkowania Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które są: właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych, nie złączonych trwale gruntem; posiadaczami, względnie zarządzającymi nieruchomościami lub obiektami budowlanymi, będącymi własnością Skarbu Państwa lub gminy; posiadaczami bez tytułu prawnego nieruchomości lub obiektów budowlanych, należących do Skarbu Państwa lub gm...

Utworzony: 2014-09-09 | Zmodyfikowany: 2019-07-25 14:19

14. Uchwały RIO 2019 rok

Uchwała Nr IV/149/ 2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z...

U c h w a ł a Nr IV/149/ 2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie opinii odnośnie możliwości spłaty pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 500.000,00 zł.

Utworzony: 2019-07-25 | Zmodyfikowany: 2019-07-25 09:46

15. Aktualności

Spotkanie informacyjne dotyczące rozszerzenia programu 500 plus

W piątek 26 lipca pracownicy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi odwiedzą gminę Mokrsko w ramach rządowej akcji informacyjnej dot. rozszerzenia programu 500+. Urzędnicy przyjadą do Urzędu Gminy w Mokrsku o godzinie 9:50. https://www.facebook.com/events/326152908262916/

Utworzony: 2019-07-25 | Zmodyfikowany: 2019-07-25 07:36

16. Wyniki

Wyniki naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku

Utworzony: 2019-07-10 | Zmodyfikowany: 2019-07-23 14:40

17. Aktualności

Test syren alarmowych i upamiętnienie 75. rocznicy Powstania Warszawskiego

Uprzejmie informujemy mieszkańców gminy, że w dniu 1 sierpnia 2019 r. /czwartek/ o godzinie 17:00 na terenie gminy Mokrsko zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych, polegająca na wyemitowaniu ciągłego dźwięku syren w okresie jednej minuty. Jednocześnie będzie to upamiętnienie 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Utworzony: 2019-07-22 | Zmodyfikowany: 2019-07-22 12:17

18. Rok 2019

OBWIESZCZENIE Burmistrza Praszki w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 45 na odcinku...

Utworzony: 2019-07-22 | Zmodyfikowany: 2019-07-22 12:09

19. Aktualności

Stypendium Gminy Mokrsko dla uzdolnionych uczniów

Lista wniosków w zakresie przyznanego stypendium dla uzdolnionych uczniów Gminy Mokrsko 1b/19 2b/19 3b/19 4b/19 5b/19 6b/19 7b/19 8b/19 9b/19 10b/19 11b/19 12b/19 13b/19 14b/19 15b/19 16b/19 17b/19 18b/19 19b/19 20b/19 21b/19 22b/19 23b/19 24b/19 25b/19 26b/19 27b/19 28b/19 29b/19 30b/19 31b/19 32b/19 33b/19 34b/19 35b/19 36b/19 37b/19 38b/19 39b/19 40b/19 41b/19 42b/19 43b/19 44b/19 45b/19 46b/19 47b/19 48b/19 49b/19 50b/19 51b/19 52b/19 53b/19 54b/19 55b/19 56b/19 57b/19 58b/19 59b/19 60b/1...

Utworzony: 2019-07-19 | Zmodyfikowany: 2019-07-19 11:02

20. Dane podstawowe

Urząd Gminy Mokrsko

Gmina Mokrsko Numer TERYT 1017042 10-woj. łódzkie 17-powiat wieluński 04-gmina Mokrsko 2-gmina wiejska Wójt Gminy Zbigniew Dąbrowski e-mail: wojt@mokrsko.pl przyjmowanie interesantów: 09:00 - 16:00 w sprawie skarg i wniosków: 0800 - 16:30 Przewodniczący Rady Gminy Halina Maślanka e-mail: przew_rady@mokrsko.pl przyjmowanie interesantów: poniedziałki 09:00 - 12:00 pok. 9 Sekretarz Gminy Małgorzata Stanek e-mail: sekretarz@mokrsko.pl pok. 2 parter Urzędu Gminy Skarbnik Gminy Renata Nagła e-mail...

Utworzony: 2003-06-10 | Zmodyfikowany: 2019-07-18 08:49