główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Aktualności

Informacja o IX sesji Rady Gminy Mokrsko

IX sesja Rady Gminy Mokrsko odbędzie się dnia 27 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mokrsko. Transmisja na żywo https://www.youtube.com/user/UGMokrsko/live Archiwalne nagrania: OrganyRada Gminy Nagrania i transmisje sesji

Utworzony: 2019-06-17 | Zmodyfikowany: 2019-06-19 14:07

2. Dane podstawowe

Urząd Gminy Mokrsko

Gmina Mokrsko Numer TERYT 1017042 10-woj. łódzkie 17-powiat wieluński 04-gmina Mokrsko 2-gmina wiejska Wójt Gminy Zbigniew Dąbrowski e-mail: wojt@mokrsko.pl przyjmowanie interesantów: 09:00 - 16:00 w sprawie skarg i wniosków: 0800 - 16:30 Przewodniczący Rady Gminy Halina Maślanka e-mail: przew_rady@mokrsko.pl przyjmowanie interesantów: poniedziałki 09:00 - 12:00 pok. 9 Sekretarz Gminy Małgorzata Stanek e-mail: sekretarz@mokrsko.pl pok. 2 parter Urzędu Gminy Skarbnik Gminy Renata Nagła e-mail...

Utworzony: 2003-06-10 | Zmodyfikowany: 2019-06-19 13:13

3. Aktualności

Obszar zapowietrzony chorobą zakaźną zwierząt - zgnilcem amerykańskim pszczół

Zgnilec złośliwy (amerykański) jest zakaźną i zaraźliwą chorobą pszczół, na którą choruje i zamiera czerw zasklepiony. Przyczyna – jest chorobą bakteryjną wywołaną przez laseczkę larwy – Paenibacillus larvae. W niesprzyjających warunkach bakteria ta wytwarza endospory (przetrwalniki), które są bardzo odporne na czynniki zewnętrzne, a poza organizmem pszczoły mogą przetrwać nawet do 35 lat. Źródło zakażenia- martwy czerw, mleczko pszczele, miód, pyłek, plastry, wyposażenie ula. Zak...

Utworzony: 2019-06-19 | Zmodyfikowany: 2019-06-19 12:59

4. Ogłoszenia

Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku

Wójt Gminy Mokrsko ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku Wymagania niezbędne stawiane kandydatowi: Wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ); Staż pracy: 5 lat, w tym minimum 3 lata w pomocy społecznej; Dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych; Znajomość regulacji prawnych ...

Utworzony: 2019-06-19 | Zmodyfikowany: 2019-06-19 11:03

5. Projekty uchwał kadencji 2018-2023

Projekty uchwał na IX sesję Rady Gminy Mokrsko (27 czerwca 2019 r.)

Utworzony: 2019-06-18 | Zmodyfikowany: 2019-06-18 14:53

6. Rok 2017

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających oso...

Utworzony: 2019-06-14 | Zmodyfikowany: 2019-06-14 12:36

7. Ogłoszenia

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa

Wójt Gminy Mokrsko ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa I. Wymagania niezbędne: Pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych; Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; Obywatelstwo polskie; Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym; Wykształcenie wyższe; Posiadanie doświadczenia zawodowego w obszarze drogownictwa – minimum 2 lata; Pods...

Utworzony: 2019-06-12 | Zmodyfikowany: 2019-06-14 10:46

8. Aktualności

Wzorce zachowań w związku z ostrzeżeniem o burzach z gradem

Szanowni Państwo, w związku z wydaniem przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia meteorologicznego drugiego stopnia nr 68 prognozującego wystąpienie na terenie województwa łódzkiego od godz. 15:00 dnia 13.06.2019 do godz. 6:00 dnia 14.06.2019 burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm, porywami wiatru do 115 km/h oraz gradem, zalecam, w obliczu powstania sytuacji nadzwyczajnej, podjęcie następujących działań: wzorce zachowań właściwe z punktu widzenia zachowania bezp...

Utworzony: 2019-06-13 | Zmodyfikowany: 2019-06-13 14:50

9. Petycje

Petycje do Wójta oraz Rady Gminy Mokrsko

Petycja kierowana do Wójta Gminy Mokrsko oraz Rady Gminy Mokrsko może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów. Petycja może być złożona w interesie: publicznym; podmiotu wnoszącego petycję; podmiotu trzeciego, za jego zgodą. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego ...

Utworzony: 2016-04-04 | Zmodyfikowany: 2019-06-13 12:03

10. Aktualności

Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 łódzkie/wieluński od 15:00/13.06 do 06:00/14.06.2019 deszcz 50 mm, porywy 115 km/h.

Utworzony: 2019-06-13 | Zmodyfikowany: 2019-06-13 12:01

11. Aktualności

Apel o ograniczenie zużycia wody

Szanowni Mieszkańcy gminy Mokrsko W związku z panującymi w ostatnim czasie upałami i możliwością wystąpienia ograniczeń w ciągłości dostaw wody na cele socjalno-bytowe, zwracam się z prośbą o racjonalne i możliwie oszczędne korzystanie z wody. Pobór wody z sieci wodociągowej do napełnienia basenów, mycia samochodów czy podlewania ogródków może spowodować, że w danej porze dnia zabraknie jej innym do celów bytowo-socjalnych w gospodarstwach domowych. Apeluję o ograniczenie zużycia wody z siec...

Utworzony: 2019-06-12 | Zmodyfikowany: 2019-06-12 12:55

12. Aktualności

Jak przygotować się na upał

Upał to stan pogody, gdy temperatura powietrza przy powierzchni ziemi przekracza 30 st. C. W ciągu dnia, najwyższa temperatura występuje pomiędzy godziną 15 a 18, a nie jak się powszechnie sądzi - w południe, zaś największe promieniowanie UV notowane jest w godzinach 12 – 13. W załączeniu poradnik przygotowany przez RCB.

Utworzony: 2019-06-12 | Zmodyfikowany: 2019-06-12 07:59

13. Aktualności

Stypendium Gminy Mokrsko dla uzdolnionych uczniów

Urząd Gminy w Mokrsku informuje, iż nabór wniosków o przyznanie stypendium Gminy Mokrsko dla uzdolnionych uczniów odbywać się będzie w terminie 10.06.2019 r. – 21.06.2019 r. Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Mokrsku osobiście lub z ramienia Dyrektora danej placówki oświatowej. Ogólna informacja o warunkach otrzymania stypendium Stypendystami mogą zostać uczniowie: 1) klas IV – VIII szkoły podstawowej; 2) III klasy gimnazjalnej. O stypendium może ubie...

Utworzony: 2019-06-10 | Zmodyfikowany: 2019-06-10 14:07

14. Aktualności

Zalecenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wieluniu dotyczące upałów

W związku z wydaniem przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia meteorologicznego drugiego stopnia nr 66 prognozującego wystąpienie silnego upału na terenie powiatu wieluńskiego od godz. 12:00 dnia 10.06.2019 do godz. 20:00 dnia 12.06.2019, oraz zaleceń Wojewody Łódzkiego w związku z wydaniem ostrzeżenia II stopnia przed upałem zalecam: -unikanie bezpośredniej ekspozycji na słońce; -unikanie przebywania na zewnątrz, szczególnie w najbardziej upalnej porze dnia (między godziną...

Utworzony: 2019-06-10 | Zmodyfikowany: 2019-06-10 09:43

15. Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Bezpłatna pomoc prawna oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Od dnia 4 stycznia 2016 r. na terenie Powiatu Wieluńskiego funkcjonują trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Wieluń – budynek Międzyszkolnej Bursy przy ul. Traugutta 12, 98-300 Wieluń; nieodpłatna pomoc prawna w tym punkcie udzielana będzie od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 13:00. Pątnów – budynek Ośrodka Zdrowia w Pątnowie Pątnów 50A 98-355 Pątnów, nieodpłatna pomoc prawna w tym punkcie udzielona będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00. Łysko...

Utworzony: 2016-04-29 | Zmodyfikowany: 2019-06-06 14:32

16. Aktualności

Rozporządzenie nr 3/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieluniu

Utworzony: 2019-06-06 | Zmodyfikowany: 2019-06-06 13:25

17. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja kadencji 2018 - 2023

Zbigniew Szkudlarek - Przewodniczący Komisji. Elżbieta J. Wyrembak. Tomasz Kryściak. Eugeniusz Sawer. Henryk Drobina.

Utworzony: 2019-06-06 | Zmodyfikowany: 2019-06-06 11:25

18. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego

Komisja kadencji 2018 - 2023

Dariusz Dudzik. Jolanta Juszczak. Stanisław Golański. Judyta Sokół. Elżbieta Z. Wyrembak.

Utworzony: 2019-06-06 | Zmodyfikowany: 2019-06-06 11:22

19. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska

Komisja kadencji 2018-2023

Dominik Chwaliński Henryk Drobina Tadeusz Papina Ewa Zaremba Halina Maślanka

Utworzony: 2019-06-06 | Zmodyfikowany: 2019-06-06 11:18

20. Rok 2019

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prz...

Utworzony: 2019-06-05 | Zmodyfikowany: 2019-06-05 14:52