główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Konkursy

Konkurs na realizację zadań publicznych w 2019 r.

Utworzony: 2019-02-01 | Zmodyfikowany: 2019-10-17 10:38

2. Konkursy

Konkurs na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Utworzony: 2018-01-05 | Zmodyfikowany: 2019-10-17 10:35

3. Rok 2019

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Mokrsko w sprawie przyjęcia Programu współpr...

Utworzony: 2019-10-16 | Zmodyfikowany: 2019-10-16 14:53

4. Oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr WIE4476 B na działce ewid. 989, o...

Utworzony: 2019-10-16 | Zmodyfikowany: 2019-10-16 13:05

5. Porady i informacje dla organizacji

Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Utworzony: 2019-10-16 | Zmodyfikowany: 2019-10-16 12:26

6. Aktualności

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych W dniach od 12.11.2019 r. do 15.11.2019 r. od godziny 6.00 na terenie gminy Mokrsko odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych. Odpady będą zbierane w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość danego sołectwa według następującego harmonogramu: 12 listopada (wtorek) Brzeziny, Chotów, Jasna Góra, Krzyworzeka, Mątewki, Słupsko 13 listopada (środa) Komorniki, Jeziorko, Zmyślona, Lipie, Motyl, Orzechowiec, Poręby 14 lis...

Utworzony: 2019-10-16 | Zmodyfikowany: 2019-10-16 07:33

7. Wybory

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 13 października 2019

Ważne odnośniki: Państwowa Komisja Wyborcza - zakładka poświęcona Wyborom do Sejmu i Senatu 2019 Uchwały i informacje Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu

Utworzony: 2019-08-16 | Zmodyfikowany: 2019-10-12 18:28

8. Nagrania i transmisje sesji

XI Sesja Rady Gminy Mokrsko

Utworzony: 2019-09-27 | Zmodyfikowany: 2019-09-27 14:47

9. Petycje

Petycje do Wójta oraz Rady Gminy Mokrsko

Petycja kierowana do Wójta Gminy Mokrsko oraz Rady Gminy Mokrsko może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów. Petycja może być złożona w interesie: publicznym; podmiotu wnoszącego petycję; podmiotu trzeciego, za jego zgodą. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego ...

Utworzony: 2016-04-04 | Zmodyfikowany: 2019-09-25 09:07

10. Projekty uchwał kadencji 2018-2023

Projekty uchwał na XI sesję Rady Gminy Mokrsko (26 września 2019 r.)

Utworzony: 2019-09-23 | Zmodyfikowany: 2019-09-23 14:24

11. Aktualności

Informacja o XI sesji Rady Gminy Mokrsko

XI sesja Rady Gminy Mokrsko odbędzie się dnia 26 września 2019 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mokrsko.

Utworzony: 2019-09-23 | Zmodyfikowany: 2019-09-23 14:16

12. Uchwały RIO 2019 rok

Uchwała Nr IV/161/ 2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z...

w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mokrsko za I półrocze 2019 r.

Utworzony: 2019-09-02 | Zmodyfikowany: 2019-09-02 07:23

13. III kwartał

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzyworzeka (odcinek PT1-KT1) od 0+000 do 0+...

Utworzony: 2019-07-24 | Zmodyfikowany: 2019-08-29 15:21

14. Rok 2019

Sesja nr X kadencja 201-2023

Utworzony: 2019-08-28 | Zmodyfikowany: 2019-08-28 12:32

15. Nagrania i transmisje sesji

X Sesja Rady Gminy Mokrsko

Utworzony: 2019-08-28 | Zmodyfikowany: 2019-08-28 07:43

16. Wybory

Wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019 r.

Utworzony: 2019-03-12 | Zmodyfikowany: 2019-08-27 10:05

17. Aktualności

Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mokrsko

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Mokrsko odbędzie się dnia 21 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mokrsko. https://www.youtube.com/user/UGMokrsko

Utworzony: 2019-08-19 | Zmodyfikowany: 2019-08-20 17:00

18. Projekty uchwał kadencji 2018-2023

Projekty uchwał na sesję nadzwyczajną Rady Gminy Mokrsko (21 sierpnia 2019 r.)

Utworzony: 2019-08-19 | Zmodyfikowany: 2019-08-19 15:23

19. Aktualności

Susza 2019

Zaktualizowana informacja (05.07.2019r.) na temat pomocy suszowej znajduje się w załączniku "Informacja".

Utworzony: 2019-07-03 | Zmodyfikowany: 2019-08-13 10:00

20. Kontakt

GOPS w Mokrsku kontakt

98-345 Mokrsko 233, tel. 043 886-32-66, fax 043 886-32-66, gopsmokrsko@interia.pl

Utworzony: 2010-12-13 | Zmodyfikowany: 2019-08-08 14:37