Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Komorniki, gmin...

Utworzony: 2017-08-10 | Zmodyfikowany: 2017-08-10 12:05

2. Aktualności

Zbiórka krwi dla mieszkańców gminy Mokrsko

Utworzony: 2017-08-07 | Zmodyfikowany: 2017-08-09 07:39

3. Aktualności

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego 2017 Więcej informacji pod numerem telefonu 438863277 wewn. 47  Wniosek.pdf

Utworzony: 2017-08-04 | Zmodyfikowany: 2017-08-04 13:20

4. Informacje

Program Rodzina 500 plus

Informacje na temat świadczenia wychowawczego znajdują się na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku: http://gops.mokrsko.pl/p,91,rodzina-500-plus  

Utworzony: 2016-03-15 | Zmodyfikowany: 2017-08-04 11:51

5. Aktualności

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Utworzony: 2017-08-04 | Zmodyfikowany: 2017-08-04 11:44

6. Aktualności

Poradnik

Upał Do końca tygodnia synoptycy przewidują upalną pogodę. Wysokie temperatury mogą powodować przegrzanie organizmu. Pamiętajmy, aby w tym okresie pić dużo niegazowanej wody i, jeżeli to możliwe, ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu. http://rcb.gov.pl/fala-upalow-nad-polska/

Utworzony: 2017-08-01 | Zmodyfikowany: 2017-08-01 08:38

7. Płonka Paweł

Oświadczenia majątkowe - Paweł Płonka

Utworzony: 2015-01-14 | Zmodyfikowany: 2017-07-31 14:50

8. Aktualności

Próba syren alarmowych

Uprzejmie informujemy mieszkańców gminy, że w dniu 1 sierpnia 2017 r./wtorek/ o godzinie 17°° na terenie gminy Mokrsko zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych polegająca na wyemitowaniu ciągłego dźwięku syren w okresie jednej minuty. Jednocześni...

Utworzony: 2017-07-26 | Zmodyfikowany: 2017-07-26 13:10

9. III kwartał

Udzielenie Zamawiającemu kredytu długoterminowego w walucie polskiej (PLN) w wysokoś...

Utworzony: 2017-07-13 | Zmodyfikowany: 2017-07-24 13:43

10. II kwartał

Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko o...

Utworzony: 2017-06-16 | Zmodyfikowany: 2017-07-21 10:02

11. II kwartał

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Utworzony: 2017-06-09 | Zmodyfikowany: 2017-07-20 15:16

12. Petycje

Petycje do Wójta oraz Rady Gminy Mokrsko

Petycja kierowana do Wójta Gminy Mokrsko oraz Rady Gminy Mokrsko może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów. Petycja może być złożona w interesie: publicznym; podmiotu wnoszącego petycję; podmiotu ...

Utworzony: 2016-04-04 | Zmodyfikowany: 2017-07-20 10:32

13. Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Ożarów, gmina M...

Utworzony: 2017-07-19 | Zmodyfikowany: 2017-07-19 13:11

14. Rok 2017

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu inwestycyjnym ...

Utworzony: 2017-07-07 | Zmodyfikowany: 2017-07-18 14:14

15. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017-2028

Utworzony: 2013-02-04 | Zmodyfikowany: 2017-07-17 11:30

16. II kwartał

Gmina Mokrsko - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

Utworzony: 2017-06-02 | Zmodyfikowany: 2017-07-10 13:24

17. Aktualności

Lista stypendystów Gminy Mokrsko

Lista stypendystów Gminy Mokrsko w zakresie przyznanego stypendium dla uzdolnionych uczniów ( za okres II śródrocza 2016/2017) Lp. Numer wniosku Nazwisko i imię...

Utworzony: 2017-07-05 | Zmodyfikowany: 2017-07-05 08:43

18. Aktualności

Apel Prezesa KRUS

Informacje przesłane przez kierownika PT KRUS w Wieluniu

Utworzony: 2017-06-27 | Zmodyfikowany: 2017-06-27 14:39

19. Aktualności

Informacja dotycząca spółek wodnych

Zgodnie z §1. ust. 6. Uchwały Rady Gminy Mokrsko z dnia 27 stycznia 2017 r. Nr XXVIII/151/17 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych informuję o możliwości uzyskania dotacji w wysokości  ...

Utworzony: 2017-06-27 | Zmodyfikowany: 2017-06-27 09:51

20. Rok 2017

Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2017; kadencja 2014-2018

Utworzony: 2017-04-26 | Zmodyfikowany: 2017-06-23 11:42