główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Statut

Tekst jednolity Statutu Gminy Mokrsko z 2013 roku

Utworzony: 2003-06-10 | Zmodyfikowany: 2020-05-27 14:19

2. Statut

Statut Gminy Mokrsko

Utworzony: 2003-06-10 | Zmodyfikowany: 2020-05-27 14:16

3. Nagrania i transmisje sesji

XVII Sesja Rady Gminy Mokrsko

Utworzony: 2020-05-25 | Zmodyfikowany: 2020-05-25 10:19

4. II kwartał

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mokrsko

Utworzony: 2020-05-22 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 15:07

5. Projekty uchwał kadencji 2018-2023

Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Gminy Mokrsko (28 maja 2020 r.)

Utworzony: 2020-05-22 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 09:37

6. Najbliższa sesja

Informacja na temat najbliższej sesji Rady Gminy Mokrsko

Najbliższa sesja Rady Gminy Mokrsko odbędzie się dnia 28 maja 2020 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Utworzony: 2020-05-22 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 08:24

7. Informacje ogólne

Program współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.

15 listopada 2019 r. Rada Gminy Mokrsko przyjęła Program współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok.

Utworzony: 2020-05-21 | Zmodyfikowany: 2020-05-21 07:33

8. Aktualności

Planowana przerwa w dostawie energii elektrycznej

Utworzony: 2020-05-20 | Zmodyfikowany: 2020-05-20 10:42

9. Aktualności

Wznowienie pracy Oddziału w Mokrsku

Bank w Mokrsku wznawia pracę. Będzie czynny trzy dni w tygodniu. Więcej w komunikacie: https://www.bsrusiec.pl/index.php/298-komunikat-3

Utworzony: 2020-05-15 | Zmodyfikowany: 2020-05-15 15:30

10. Aktualności

Bank w Mokrsku czasowo zamknięty

W związku z tymczasowym zamknięciem Banku BS Rusiec O/Mokrsko informujemy, że istnieje możliwość dokonania opłaty za podatek, odpady, wodę, kartą płatniczą w Urzędzie Gminy. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny 43 886 32 77 wew. 13 lub 667 233 064 WPŁAT GOTÓWKOWYCH można dokonać bez opłat w Banku Spółdzielczym Ziemi Wieluńskiej O/Skomlin. Bank prosi aby klienci , którzy chcą dokonać wpłaty na rzecz Gminy Mokrsko posiadali wypełniony prawidłowo druk wpłaty gotówkowej, co pozwoli na spra...

Utworzony: 2020-05-12 | Zmodyfikowany: 2020-05-15 15:27

11. Posiedzenia Komisji

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Mokrsko

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mokrsko odbędzie się dnia 21 maja 2020 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Utworzony: 2020-05-14 | Zmodyfikowany: 2020-05-14 14:48

12. Posiedzenia Komisji

Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się dnia 19 maja 2020 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Utworzony: 2020-05-14 | Zmodyfikowany: 2020-05-14 14:46

13. Rok 2019

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających oso...

Utworzony: 2020-05-14 | Zmodyfikowany: 2020-05-14 09:20

14. Rok 2019

Wykaz podatników, którym udzielono ulgi w podatku rolnym na podstawie ustawy z dnia ...

Utworzony: 2020-05-14 | Zmodyfikowany: 2020-05-14 09:17

15. Rok 2019

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających oso...

Utworzony: 2020-05-14 | Zmodyfikowany: 2020-05-14 09:13

16. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na ...

Gmina Mokrsko przystępuje do realizacji zawartego w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokrsko na 2020 r. programu finansowania sterylizacji i kastracji domowych zwierząt właścicielskich. Warunkiem skorzystania ze sfinansowania zabiegu psa/suki lub kota/kotki jest: zgłoszenie do Urzędu Gminy zamiaru skorzystania z programu sterylizacji i kastracji zwierząt właścicielskich. okazanie aktualnego dokumentu potwierdzającego poddanie ...

Utworzony: 2020-05-13 | Zmodyfikowany: 2020-05-13 08:29

17. Harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Utworzony: 2013-06-28 | Zmodyfikowany: 2020-05-12 11:49

18. Zapytania ofertowe

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonyw...

Szczegółowy rodzaj nadzorowanych robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji technicznej stanowiącej Załącznik Nr 1a i 1b do SIWZ w postępowaniu przetargowym pn: „Budowa Systemu Oczyszczania Ścieków w Gminie Mokrsko Etap III - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompownią ścieków zlokalizowana na działkach w m. Krzyworzeka” znajdującej się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.bip.mokrsko.akcessnet.net/index.php...

Utworzony: 2020-04-29 | Zmodyfikowany: 2020-05-08 13:43

19. Informacje o przetwarzaniu danych

Klauzula informacyjna RODO, Administrator danych, Inspektor ochrony danych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu praw...

Utworzony: 2018-05-24 | Zmodyfikowany: 2020-05-07 10:18

20. Petycje 2015-2019

Petycje rozpatrywane w latach 2015 - 2019

Lp Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję Przedmiot petycji Treść petycji Odpowiedź na petycję 1 23.03.2016 r. Osoba prawna Wymiana systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające obecnie wsparcie Producenta Pobierz Skan odpowiedzi 2 24.03.2016 r. - Rozpatrzenie możliwości powiększenia majątku lokalnej społeczności o wykonane (finansowane) przez osobę trzecią (firmę komercyjną) - Rodzinnego Miejsca Zabaw Pobierz Skan odpowiedzi 3 18.04.2016r. Osoba prawna Dokonanie analizy ...

Utworzony: 2016-04-04 | Zmodyfikowany: 2020-05-07 09:25