Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Wybory

Wybory samorządowe 2018

Urzędnik Wyborczy przyjmuje zgłoszenia kandydatów do OKW w Urzędzie Gminy Mokrsko w pokoju Nr 9 do dnia 21.09.2018 r. Dyżury  Gminnej Komisji Wyborczej w Mokrsku 14.09.2018 r. 11:00 - 15:00 15.09.2018 r. 10:00 - 11:00 17.09.2018 r. 12:00 - 18:00    18:00 - 2...

Utworzony: 2018-01-15 | Zmodyfikowany: 2018-09-18 14:58

2. Wydmuch Irena

Oświadczenia majątkowe - Irena Wydmuch

Utworzony: 2018-02-23 | Zmodyfikowany: 2018-09-17 23:10

3. Wyrębak Magdalena

Oświadczenia majątkowe - Magdalena Wyrębak

Utworzony: 2015-01-14 | Zmodyfikowany: 2018-09-17 23:09

4. Szewczyk Adam - Przewodniczący

Oświadczenia majątkowe - Adam Szewczyk - Przewodniczący Rady Gminy

Utworzony: 2015-01-14 | Zmodyfikowany: 2018-09-17 23:08

5. Siudy Grażyna

Oświadczenia majątkowe - Grażyna Siudy

Utworzony: 2015-01-14 | Zmodyfikowany: 2018-09-17 23:07

6. Stefaniak Tomasz

Oświadczenia majątkowe - Tomasz Stefaniak

Utworzony: 2015-01-14 | Zmodyfikowany: 2018-09-17 23:07

7. Prygiel Grzegorz

Oświadczenia majątkowe - Grzegorz Prygiel

Utworzony: 2015-01-14 | Zmodyfikowany: 2018-09-17 23:05

8. Płonka Paweł

Oświadczenia majątkowe - Paweł Płonka

Utworzony: 2015-01-14 | Zmodyfikowany: 2018-09-17 23:04

9. Pietras Marek

Oświadczenia majątkowe - Marek Pietras

Utworzony: 2015-01-14 | Zmodyfikowany: 2018-09-17 23:03

10. Musiał Paulina

Oświadczenia majątkowe - Paulina Musiał

Utworzony: 2015-01-14 | Zmodyfikowany: 2018-09-17 23:02

11. Dudzik Dariusz

Oświadczenia majątkowe - Dariusz Dudzik

Utworzony: 2015-01-14 | Zmodyfikowany: 2018-09-17 23:01

12. Bil Zenon

Oświadczenia majątkowe - Zenon Bil

Utworzony: 2016-01-20 | Zmodyfikowany: 2018-09-17 22:58

13. Aktualności

Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mokrsko

 Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Mokrsko odbędzie się dnia 24 września 2018 r. o godz. 12:00.

Utworzony: 2018-09-17 | Zmodyfikowany: 2018-09-17 20:31

14. Petycje

Petycje do Wójta oraz Rady Gminy Mokrsko

Petycja kierowana do Wójta Gminy Mokrsko oraz Rady Gminy Mokrsko może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów. Petycja może być złożona w interesie: publicznym; podmiotu wnoszącego petycję; podmiotu ...

Utworzony: 2016-04-04 | Zmodyfikowany: 2018-09-11 09:28

15. Rok 2018

Obwieszczenie z dn. 7.09.2018 r.

Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej 4510E w m. Mokrsko od km 0+000,00 km do km 1+464 (od remizy OSP Mokrsko do wjazdu na boisko "Orlik") na działkach o nr ewid. 1154/...

Utworzony: 2018-09-07 | Zmodyfikowany: 2018-09-07 09:35

16. Decyzje i inne akty administracyjne

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

"Przebudowa drogi powiatowej 4510E w m. Mokrsko od km 0+000,00 do km 1+464 (od remizy OSP Mokrsko do wjazdu na boisko "Orlik") na działkach o nr ewid. 1154/3, 915 obręb Mokrsko"

Utworzony: 2018-09-07 | Zmodyfikowany: 2018-09-07 09:27

17. Projekty uchwał

Projekty uchwał na XLVIII sesję Rady Gminy Mokrsko (7 września 2018 r.)

Utworzony: 2018-09-03 | Zmodyfikowany: 2018-09-04 09:24

18. Najbliższa sesja

Informacja nt. najbliższej sesji Rady Gminy

 Najbliższa sesja Rady Gminy Mokrsko odbędzie się dnioa 7 września 2018 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mokrsko.

Utworzony: 2018-09-03 | Zmodyfikowany: 2018-09-03 15:55

19. Aktualności

Informacja o XLVIII sesji Rady Gminy Mokrsko

 XLVIII sesja Rady Gminy Mokrsko odbędzie się dnia 7 września 2018 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mokrsko.

Utworzony: 2018-08-30 | Zmodyfikowany: 2018-08-30 16:27

20. Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego

Wykaz nieruchomości na terenie wsi Ożarów, gmina Mokrsko przeznaczonych do wydzierża...

Utworzony: 2018-08-30 | Zmodyfikowany: 2018-08-30 11:03