Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2018

Obwieszczenie z dnia 24 maja 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego pla...

Utworzony: 2018-05-24 | Zmodyfikowany: 2018-05-24 14:41

2. Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna - ogólna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich da...

Utworzony: 2018-05-24 | Zmodyfikowany: 2018-05-24 10:29

3. Klauzule informacyjne

Przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych   na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) ...

Utworzony: 2018-05-24 | Zmodyfikowany: 2018-05-24 10:25

4. Klauzule informacyjne

Przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych   na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) ...

Utworzony: 2018-05-24 | Zmodyfikowany: 2018-05-24 10:23

5. Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości Podmiot opodatkowania Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które są: właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych, nie złączonych trwale gruntem; posiadaczami,...

Utworzony: 2014-09-09 | Zmodyfikowany: 2018-05-23 12:25

6. Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Inwestycji i Drogownictwa

Inspektor: Arkadiusz Gmur

Utworzony: 2014-05-14 | Zmodyfikowany: 2018-05-22 12:05

7. Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie

Wcedyrektor - Iwona Owczarek

Utworzony: 2013-05-07 | Zmodyfikowany: 2018-05-22 12:02

8. Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie

Dyrektor Zespołu Szkoły i Przedszkola: Halina Gniłka

 

Utworzony: 2005-07-08 | Zmodyfikowany: 2018-05-22 12:01

9. Zespół Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece

Dyrektor - Małgorzata Kieler

Oświadczenie mgr Małgorzaty Kieler

Utworzony: 2005-07-08 | Zmodyfikowany: 2018-05-22 12:00

10. Zespół Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece

Wicedyrektor: Małgorzata Świderska

Utworzony: 2013-05-08 | Zmodyfikowany: 2018-05-22 12:00

11. Zespół Szkoły i Przedszkola w Komornikach

Wicedyrektor: Honorata Goclik

Utworzony: 2014-05-14 | Zmodyfikowany: 2018-05-22 11:59

12. Publiczna Szkoła Podstawowa w Chotowie

Mariola Siedlecka

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotowie

Utworzony: 2015-11-12 | Zmodyfikowany: 2018-05-22 11:57

13. Zespół Szkoły i Przedszkola w Komornikach

Dyrektor Zespołu Szkoły i Przedszkola w Komornikach - Aneta Słowik

Szkoła Podstawowa w Komornikach została przekształcona w Zespół Szkoły i Przedszkola w Komornikach

Utworzony: 2009-05-18 | Zmodyfikowany: 2018-05-22 11:55

14. Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku

Wicedyrektor: Mieczysława Wiktorek

Utworzony: 2014-05-14 | Zmodyfikowany: 2018-05-22 11:54

15. Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku

Wicedyrektor: Dorota Wieczorek

Utworzony: 2014-05-14 | Zmodyfikowany: 2018-05-22 11:52

16. Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku

Dyrektor: Krzysztof Hull

Utworzony: 2003-10-29 | Zmodyfikowany: 2018-05-22 11:51

17. Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku: Renata Cieślak

Utworzony: 2009-06-09 | Zmodyfikowany: 2018-05-22 11:46

18. Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy

Agata Skoczylas

Oświadczenie majątkowe Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy - Agaty Skoczylas

Utworzony: 2013-05-07 | Zmodyfikowany: 2018-05-22 11:39

19. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Jolanta Gardyan

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku mgr Jolanta Gardyan

Utworzony: 2003-09-16 | Zmodyfikowany: 2018-05-22 11:14

20. Inspektor ds. drogownictwa

Inspektor ds. drogownictwa: Paweł Jóźwiak

Utworzony: 2012-07-03 | Zmodyfikowany: 2018-05-22 11:13