główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2020-01-23 11:46
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XV sesję Rady Gminy Mokrsko (28 stycznia 2020 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
2. Data: 2020-01-23 11:45
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XV sesję Rady Gminy Mokrsko (28 stycznia 2020 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
3. Data: 2020-01-23 11:44
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XV sesję Rady Gminy Mokrsko (28 stycznia 2020 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
4. Data: 2020-01-23 11:39
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XV sesję Rady Gminy Mokrsko (28 stycznia 2020 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
5. Data: 2020-01-23 11:28
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XV sesję Rady Gminy Mokrsko (28 stycznia 2020 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
6. Data: 2020-01-23 11:16
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XV sesję Rady Gminy Mokrsko (28 stycznia 2020 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
7. Data: 2020-01-23 11:10
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XV sesję Rady Gminy Mokrsko (28 stycznia 2020 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
8. Data: 2020-01-23 11:09
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XV sesję Rady Gminy Mokrsko (28 stycznia 2020 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
9. Data: 2020-01-23 11:08
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XV sesję Rady Gminy Mokrsko (28 stycznia 2020 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
10. Data: 2020-01-23 11:06
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XV sesję Rady Gminy Mokrsko (28 stycznia 2020 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
11. Data: 2020-01-22 13:22
Dział: Organy » Rada Gminy » Skład Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Skład Rady Gminy Mokrsko 2018-2023
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
12. Data: 2020-01-22 13:18
Dział: Organy » Rada Gminy » Skład Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Skład Rady Gminy Mokrsko 2018-2023
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
13. Data: 2020-01-22 13:13
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na XV sesję Rady Gminy Mokrsko (28 stycznia 2020 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
14. Data: 2020-01-22 13:12
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XV sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
15. Data: 2020-01-22 13:11
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o XV sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
16. Data: 2020-01-22 07:35
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: HPAI
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
17. Data: 2020-01-21 11:15
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja Skarg, Wniosków i Petycji » Uchwały Komisji Skarg Wniosków i Petycji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 3/2019 Komisji Skarg Wniosków i Petycji z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wydania opinii odnośnie złożonej petycji
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
18. Data: 2020-01-21 11:13
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja Skarg, Wniosków i Petycji » Uchwały Komisji Skarg Wniosków i Petycji
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 3/2019 Komisji Skarg Wniosków i Petycji z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wydania opinii odnośnie złożonej petycji
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
19. Data: 2020-01-16 12:04
Dział: Inne » Nabór pracowników » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór na stanowisko głównego księgowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mokrsku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
20. Data: 2020-01-16 12:02
Dział: Inne » Nabór pracowników » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Nabór na stanowisko głównego księgowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mokrsku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
21. Data: 2020-01-16 11:55
Dział: Gospodarka komunalna » Gminny system odbioru odpadów komunalnych » Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokrsko
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
22. Data: 2020-01-16 08:04
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Mokrsko (22 stycznia 2020 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
23. Data: 2020-01-16 08:03
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Mokrsko (22 stycznia 2020 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
24. Data: 2020-01-13 15:26
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej nr 117054E w miejscowości Krzyworzeka
Wykonanie: Kamil Piekarski
25. Data: 2020-01-13 15:26
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej nr 117063E w miejscowości Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
26. Data: 2020-01-13 10:18
Dział: Ochrona danych osobowych » Klauzule informacyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
27. Data: 2020-01-13 10:17
Dział: Ochrona danych osobowych » Klauzule informacyjne
Opis zmian: dodanie artykułu: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
28. Data: 2020-01-13 07:48
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sesja nr XIV (20 grudnia 2019 r.) kadencja 2018-2023
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
29. Data: 2020-01-13 07:48
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sesja nr XIV (20 grudnia 2019 r.) kadencja 2018-2023
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
30. Data: 2020-01-13 07:47
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sesja nr XIV (20 grudnia 2019 r.) kadencja 2018-2023
Wykonanie: Daniel Gołębiowski