główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2020-05-27 14:21
Dział: Prawo Lokalne » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Tekst jednolity Statutu Gminy Mokrsko z 2013 roku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
2. Data: 2020-05-27 14:17
Dział: Prawo Lokalne » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Statut Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3. Data: 2020-05-25 10:26
Dział: Organy » Rada Gminy » Nagrania i transmisje sesji
Opis zmian: dodanie artykułu: XVII Sesja Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4. Data: 2020-05-22 15:08
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
5. Data: 2020-05-22 15:07
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
6. Data: 2020-05-22 15:07
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
7. Data: 2020-05-22 15:06
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
8. Data: 2020-05-22 09:39
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Gminy Mokrsko (28 maja 2020 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
9. Data: 2020-05-22 09:37
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Gminy Mokrsko (28 maja 2020 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
10. Data: 2020-05-22 09:34
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Gminy Mokrsko (28 maja 2020 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
11. Data: 2020-05-22 09:28
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Gminy Mokrsko (28 maja 2020 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
12. Data: 2020-05-22 09:27
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Gminy Mokrsko (28 maja 2020 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
13. Data: 2020-05-22 09:24
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Gminy Mokrsko (28 maja 2020 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
14. Data: 2020-05-22 08:24
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Najbliższa sesja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja na temat najbliższej sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
15. Data: 2020-05-22 08:23
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Najbliższa sesja
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja na temat najbliższej sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
16. Data: 2020-05-21 07:34
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Informacje ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
17. Data: 2020-05-21 07:28
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Informacje ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Program współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok
Wykonanie: Kamil Piekarski
18. Data: 2020-05-20 10:43
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Planowana przerwa w dostawie energii elektrycznej
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
19. Data: 2020-05-20 10:42
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Planowana przerwa w dostawie energii elektrycznej
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
20. Data: 2020-05-15 15:31
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Wznowienie pracy Oddziału w Mokrsku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
21. Data: 2020-05-15 15:29
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bank w Mokrsku czasowo zamknięty
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
22. Data: 2020-05-14 14:49
Dział: Organy » Komisje Rady » Posiedzenia Komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
23. Data: 2020-05-14 14:48
Dział: Organy » Komisje Rady » Posiedzenia Komisji
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
24. Data: 2020-05-14 14:47
Dział: Organy » Komisje Rady » Posiedzenia Komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Wykonanie: Anna Wiktorek
25. Data: 2020-05-14 14:45
Dział: Organy » Komisje Rady » Posiedzenia Komisji
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Wykonanie: Anna Wiktorek
26. Data: 2020-05-14 09:38
Dział: Inne » Pomoc publiczna » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowosci prawnej , którym w roku 2019 udzielono pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. G ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. 2019 poz. 869)
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
27. Data: 2020-05-14 09:18
Dział: Inne » Pomoc publiczna » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz podatników, którym udzielono ulgi w podatku rolnym na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
28. Data: 2020-05-14 09:17
Dział: Inne » Pomoc publiczna » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz podatników, którym udzielono ulgi w podatku rolnym na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
29. Data: 2020-05-14 09:15
Dział: Inne » Pomoc publiczna » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2019 roku udzielono ulg, odroczeń , umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
30. Data: 2020-05-14 09:13
Dział: Inne » Pomoc publiczna » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2019 roku udzielono ulg, odroczeń , umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
Wykonanie: Daniel Gołębiowski