główna zawartość
artykuł nr 1

Sesja nr X kadencja 201-2023

artykuł nr 2

Sesja nr IX kadencja 2018-2023

Załączniki:
Głosowanie nad wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na 2019 rok 11 KB
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. 11 KB
Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy. 11 KB
Załącznik 11 KB
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Mokrsko 11 KB
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok 11 KB
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mokrsko za 2018 rok 11 KB
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 11 KB
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 11 KB
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 11 KB
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 11 KB
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Mokrsko bez względu na miejsce zamieszkania, formy i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach. 11 KB
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół i Przedszkola w Mokrsku 11 KB
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na 2019 rok 11 KB
artykuł nr 3

Sesja nr VIII kadencja 2018-2023

artykuł nr 4

Sesja nr VII kadencja 2018-2023

obrazek
artykuł nr 5

Sesja nr VI kadencja 2018-2023

obrazek