Protokoły z sesji i raporty z głosowań jawnych kadencja 2018-2023

Załączniki
Protokół z sesji Nr I z dnia 22 listopada 2018 r.   35.455 KB
Protokół z sesji Nr II z dnia 29 listopada 2018 r.   28.746 KB
Protokół z sesji Nr III z dnia 27 grudnia 2018 r.   28.345 KB
Sesja Nr II 29.XI.2018 r. raport z głosowania w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mokrsko   11.114 KB
Sesja Nr II 29.XI.2018 r. raport z głosowania w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mokrsko   11.068 KB
Sesja Nr II 29.XI.2018 r. raport z głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mokrsko.   11.132 KB
Sesja Nr II 29.XI.2018 r. raport z głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy Mokrsko.   11.189 KB
Sesja Nr II 29.XI.2018 r. raport z głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska Rady Gminy Mokrsko.   11.271 KB
Sesja Nr II 29.XI.2018 r. raport z głosowania nad wnioskiem odnośnie zostawienia wynagrodzenia Wójta Gminy w dotychczasowej kwocie   11.121 KB
Sesja Nr II 29.XI.2018 r. raport z głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mokrsko   11.074 KB
Sesja Nr II 29.XI.2018 r. raport z głosowania nad kandydaturą p. Zbigniewa Szkudlarka na delegata do Zgromadzenia ZGZW   11.090 KB
Sesja Nr II 29.XI.2018 r. raport z głosowania nad podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Gminy Mokrsko do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej   11.257 KB
Sesja Nr II 29.XI.2018 r. raport z głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Gminy Mokrsko do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej   11.195 KB
Sesja Nr II 29.XI.2018 r. raport z głosowania nad wyborem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej   11.030 KB
Sesja Nr I 22.XI.2018 r. raport z głosowania ws. wyboru Przewodniczącego Rady Gminy   11.152 KB
Sesja Nr I 22.XI.2018 r.raport z głosowania ws. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy   11.146 KB
Sesja Nr I 22.XI.2018 r. raport z głosowania ws. zmian w budżecie   11.028 KB

Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2018; kadencja 2014-2018