główna zawartość
artykuł nr 1

Protokoły z sesji i raporty z głosowań jawnych kadencja 2018-2023

Załączniki:
Protokół z sesji Nr I z dnia 22 listopada 2018 r. 35 KB
Protokół z sesji Nr II z dnia 29 listopada 2018 r. 29 KB
Protokół z sesji Nr III z dnia 27 grudnia 2018 r. 28 KB
Sesja Nr II 29.XI.2018 r. raport z głosowania w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mokrsko 11 KB
Sesja Nr II 29.XI.2018 r. raport z głosowania w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mokrsko 11 KB
Sesja Nr II 29.XI.2018 r. raport z głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mokrsko. 11 KB
Sesja Nr II 29.XI.2018 r. raport z głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy Mokrsko. 11 KB
Sesja Nr II 29.XI.2018 r. raport z głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska Rady Gminy Mokrsko. 11 KB
Sesja Nr II 29.XI.2018 r. raport z głosowania nad wnioskiem odnośnie zostawienia wynagrodzenia Wójta Gminy w dotychczasowej kwocie 11 KB
Sesja Nr II 29.XI.2018 r. raport z głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mokrsko 11 KB
Sesja Nr II 29.XI.2018 r. raport z głosowania nad kandydaturą p. Zbigniewa Szkudlarka na delegata do Zgromadzenia ZGZW 11 KB
Sesja Nr II 29.XI.2018 r. raport z głosowania nad podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Gminy Mokrsko do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej 11 KB
Sesja Nr II 29.XI.2018 r. raport z głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Gminy Mokrsko do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej 11 KB
Sesja Nr II 29.XI.2018 r. raport z głosowania nad wyborem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 11 KB
Sesja Nr I 22.XI.2018 r. raport z głosowania ws. wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 11 KB
Sesja Nr I 22.XI.2018 r.raport z głosowania ws. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 11 KB
Sesja Nr I 22.XI.2018 r. raport z głosowania ws. zmian w budżecie 11 KB
artykuł nr 2

Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2018; kadencja 2014-2018