Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko oraz jej jednostek podległych

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mokrsko