Referendum gminne dotyczące lokalizacji na obszarze gminy Mokrsko elektrowni wiatrowych

W związku z zaskarżeniem przez Wojewodę Łódzkiego uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum, odsyłamy do propotkołu z sesji Rady Gminy Mokrsko Nr XXXIII z dnia 17 kwietnia 2013 r., szczególnie do punktu 4 tj. od strony 4 do strony 8 protokołu.

Załączniki
UCHWAŁA NR XXXIII/192/13 RADY GMINY MOKRSKO z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego lokalizacji na obszarze gminy Mokrsko elektrowni wiatrowych   476.040 KB
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum   48.000 KB
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w referendum   48.500 KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Mokrsko z dnia 6 maja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum   291.610 KB
UCHWAŁA NR XXXIV/196/13 RADY GMINY MOKRSKO z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie powołania Gminnej komisji do spraw referendum dotyczacego lokalizacji na obszarze gminy Mokrsko elektrowni wiatrowych   94.494 KB
Skarga Wojewody Łódzkiego na Uchwałę Nr XXXIII/192/13 Rady Gminy Mokrsko z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego lokalizacji na obszarze gminy Mokrsko elektrowni wiatrowych.   1.835 MB
Sprawozdanie finansowe z wydatków budżetowych poniesionych w związku z przeprowadzonym referendum gminnym   230.163 KB
Odpis postanowienia w sprawie cofnięcia skargi przez Wojewodę Łódzkiego oraz umorzenia postępowania sądowoadministracyjnego   1.047 MB
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania   909.817 KB
Uchwała Nr 1   233.582 KB
Uchwała Nr 2   240.518 KB
Nabór kandydatów do składów obwodowych komisji do spraw referendum   395.590 KB
Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji ds. referendum   387.514 KB
Informacja Gminnej komisji do spraw referendum o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach   386.981 KB
Informacja dotycząca pełnomocnictw   21.000 KB
Zarządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Mokrsko w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia losowania   88.785 KB
Informacja o publicznym losowaniu kandydatów na członków OKW do spraw referendum gminnego   161.756 KB
Protokół z losowania wśród kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum gminnego zgłoszonych przez Wójta Gminy Mokrsko   30.843 KB
Uchwała Nr 3 Gminnej Komisji Do Spraw Referendum w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum   1.190 MB
Informacja Wójta Gminy o przygotowaniu spisów wyborców   223.372 KB
Informacja Obwodowej Komisji do spraw referendum Nr 1   306.638 KB
Informacja Obwodowej Komisji do spraw referendum Nr 2   312.315 KB
Informacja Obwodowej Komisji do spraw referendum Nr 3   315.674 KB
Informacja Obwodowej Komisji do spraw referendum Nr 4   323.151 KB
Informacja Obwodowej Komisji do spraw referendum Nr 5   311.918 KB
Informacja Obwodowej Komisji do spraw referendum Nr 6   308.486 KB
Uchwała Nr 4 Gminnej Komisji Do Spraw Referendum w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania i nakładek na karty do głosowania   742.859 KB
Informacja o dyżurach Gminnej Komisji ds. Referendum   271.461 KB
Protokół z ustalenia wyniku referendum   975.829 KB
Sprawozdanie finansowe z dochodów i wydatków, związanych z referendum   663.825 KB