główna zawartość
artykuł nr 1

Referendum gminne dotyczące lokalizacji na obszarze gminy Mokrsko elektrowni wiatrowych

W związku z zaskarżeniem przez Wojewodę Łódzkiego uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum, odsyłamy do propotkołu z sesji Rady Gminy Mokrsko Nr XXXIII z dnia 17 kwietnia 2013 r., szczególnie do punktu 4 tj. od strony 4 do strony 8 protokołu.

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXIII/192/13 RADY GMINY MOKRSKO z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego lokalizacji na obszarze gminy Mokrsko elektrowni wiatrowych 476 KB
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum 48 KB
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w referendum 49 KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Mokrsko z dnia 6 maja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum 292 KB
UCHWAŁA NR XXXIV/196/13 RADY GMINY MOKRSKO z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie powołania Gminnej komisji do spraw referendum dotyczacego lokalizacji na obszarze gminy Mokrsko elektrowni wiatrowych 94 KB
Skarga Wojewody Łódzkiego na Uchwałę Nr XXXIII/192/13 Rady Gminy Mokrsko z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego lokalizacji na obszarze gminy Mokrsko elektrowni wiatrowych. MB
Sprawozdanie finansowe z wydatków budżetowych poniesionych w związku z przeprowadzonym referendum gminnym 230 KB
Odpis postanowienia w sprawie cofnięcia skargi przez Wojewodę Łódzkiego oraz umorzenia postępowania sądowoadministracyjnego MB
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 910 KB
Uchwała Nr 1 234 KB
Uchwała Nr 2 241 KB
Nabór kandydatów do składów obwodowych komisji do spraw referendum 396 KB
Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji ds. referendum 388 KB
Informacja Gminnej komisji do spraw referendum o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach 387 KB
Informacja dotycząca pełnomocnictw 21 KB
Zarządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Mokrsko w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia losowania 89 KB
Informacja o publicznym losowaniu kandydatów na członków OKW do spraw referendum gminnego 162 KB
Protokół z losowania wśród kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum gminnego zgłoszonych przez Wójta Gminy Mokrsko 31 KB
Uchwała Nr 3 Gminnej Komisji Do Spraw Referendum w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum MB
Informacja Wójta Gminy o przygotowaniu spisów wyborców 223 KB
Informacja Obwodowej Komisji do spraw referendum Nr 1 307 KB
Informacja Obwodowej Komisji do spraw referendum Nr 2 312 KB
Informacja Obwodowej Komisji do spraw referendum Nr 3 316 KB
Informacja Obwodowej Komisji do spraw referendum Nr 4 323 KB
Informacja Obwodowej Komisji do spraw referendum Nr 5 312 KB
Informacja Obwodowej Komisji do spraw referendum Nr 6 308 KB
Uchwała Nr 4 Gminnej Komisji Do Spraw Referendum w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania i nakładek na karty do głosowania 743 KB
Informacja o dyżurach Gminnej Komisji ds. Referendum 271 KB
Protokół z ustalenia wyniku referendum 976 KB
Sprawozdanie finansowe z dochodów i wydatków, związanych z referendum 664 KB