główna zawartość
artykuł nr 1

Projekty uchwał na sesję nadzwyczajną Rady Gminy Mokrsko (27 lipca 2021 r.)

artykuł nr 2

Projekty uchwał na XXXI sesję Rady Gminy Mokrsko (30 czerwca 2021 r.)

artykuł nr 3

Projekty uchwał na XXX sesję Rady Gminy Mokrsko (31 maja 2021 r.)

artykuł nr 4

Projekty uchwał na XXIX sesję Rady Gminy Mokrsko (28 kwietnia 2021 r.)

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Mokrsko. 128 KB
Załączniki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Mokrsko. 62 KB
Arkusz Nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Mokrsko. MB
Arkusz Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Mokrsko. 19 MB
Arkusz Nr 4 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Mokrsko. MB
Arkusz Nr 5 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Mokrsko. MB
Arkusz Nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Mokrsko. 426 KB
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2021 ? 2029. MB
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na 2021 rok. MB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą. 475 KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na posługiwanie się wizerunkiem herbu Gminy Mokrsko. 394 KB
artykuł nr 5

Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Gminy Mokrsko (19 marca 2021 r.)