Uchwała nr XL/214/09 z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Załączniki
Treść Uchwały   84.943 KB

Uchwała nr XL/213/09 z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ograniczenia działalności SP ZOZ w Wieluniu
Załączniki
Treść Uchwały   58.676 KB

Uchwała nr XL/212/09 z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Załączniki
Treść Uchwały   82.533 KB

Uchwała nr XXXVII/203/09 z dnia 27 października 2009r.

W sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy
Załączniki
Treść Uchwały   67.105 KB

Uchwała nr XXXVII/202/09 z dnia 27 października 2009r.

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mokrsko
Załączniki
Treść Uchwały   77.158 KB

Uchwała nr XXXVII/201/09 z dnia 27 października 2009r.

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mokrsko
Załączniki
Treść Uchwały   71.686 KB

Uchwała nr XXXVII/200/09 z dnia 27 października 2009r.

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mokrsko
Załączniki
Treść Uchwały   74.612 KB

Uchwała nr XXXVII/199/09 z dnia 27 października 2009r.

W sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 4 w budynku Nr 149 w Ożarowie

Załączniki
Treść Uchwały   61.772 KB

Uchwała nr XXXVII/198/09 z dnia 27 października 2009r.

W sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku Nr 149 w Ożarowie

Załączniki
Treść Uchwały   61.775 KB

Uchwała nr XXXVII/197/09 z dnia 27 października 2009r.

W sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku Nr 149
w Ożarowie
Załączniki
Treść Uchwały   61.696 KB

Uchwała nr XXXVII/196/09 z dnia 27 października 2009r.

W sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku Nr 149 w Ożarowie

Załączniki
Treść Uchwały   61.788 KB

Uchwała nr XXXVII/190/09 z dnia 27 października 2009r.

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Załączniki
Treść Uchwały wraz załącznikami   103.132 KB

Uchwała nr XXXVII/194/09 z dnia 27 października 2009r.

W sprawie przystąpienia do porozumienia międzygminnego dotyczącego zagospodarowania odpadów stałych i wspólnej eksploatacji wysypiska śmieci

Załączniki
Treść Uchwały   63.834 KB

Uchwała nr XXXVII/193/09 z dnia 27 października 2009r.

W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Mokrsko za okres 2007 - 2008 oraz raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mokrsko za okres 2007 - 2008

Uchwała nr XXXVII/192/09 z dnia 27 października 2009r.

w sprawie uchwalenia "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mokrsko" wraz z "Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Mokrsko"

Uchwała nr XXXVII/191/09 z dnia 27 października 2009r.

W sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/56/99 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 28 czerwca 1999 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych oraz zasad przyznawania bonifikat i warunków rozłożenia na raty przy zakupie mieszkania.

Załączniki
Załącznik   64.200 KB