główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr XL/214/09 z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Załączniki:
Treść Uchwały 85 KB
artykuł nr 2

Uchwała nr XL/213/09 z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ograniczenia działalności SP ZOZ w Wieluniu
Załączniki:
Treść Uchwały 59 KB
artykuł nr 3

Uchwała nr XL/212/09 z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Załączniki:
Treść Uchwały 83 KB
artykuł nr 4

Uchwała nr XXXVII/203/09 z dnia 27 października 2009r.

W sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy
Załączniki:
Treść Uchwały 67 KB
artykuł nr 5

Uchwała nr XXXVII/202/09 z dnia 27 października 2009r.

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mokrsko
Załączniki:
Treść Uchwały 77 KB