główna zawartość
artykuł nr 1

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego...

dla obszarów położonych w gminie Mokrsko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

artykuł nr 2

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Obowiązujący

artykuł nr 3

Przyjęcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania...

przyjętej uchwałą XLVIII/253/18 Rady Gminy Mokrsko z dnia 7 września 2018 r.

artykuł nr 4

Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu...

oraz przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Mokrsko

artykuł nr 5

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu...

UCHWAŁA NR XXII/125/16 Rady Gminy Mokrsko z dnia 12 września 2016 r.