artykuł nr 1

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Obowiązujący
artykuł nr 2

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego...

UCHWAŁA NR XLV/250/22 Rady Gminy Mokrsko z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Mokrsko
artykuł nr 3

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu...

dla obszarów położonych w gminie Mokrsko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
artykuł nr 4

Przyjęcie zmiany miejscowego planu...

przyjętej uchwałą XLVIII/253/18 Rady Gminy Mokrsko z dnia 7 września 2018 r.
artykuł nr 5

Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego...

oraz przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Mokrsko