główna zawartość
artykuł nr 1

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

na podstawie artykułu 13 RODO

artykuł nr 2

Zasady składania i rozpatrywania petycji

Opis procedur przy składaniu i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji