artykuł nr 1

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych...

na podstawie artykułu 13 RODO
artykuł nr 2

Zasady składania i rozpatrywania petycji

Opis procedur przy składaniu i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji