Wójt Gminy Mokrsko

Funkcję Wójta Gminy Mokrsko od dnia 04 grudnia 2006 roku pełni - mgr Tomasz Kącki