artykuł nr 1

Wójt Gminy Mokrsko

Funkcję Wójta Gminy Mokrsko od dnia 22 listopada 2018 roku pełni - Zbigniew Dąbrowski