Konsultacje ponowne dotyczące zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Mokrsko.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na ternie Gminy Mokrsko

Konsultacje dotyczące zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Mokrsko.

Wójt Gminy Mokrsko ogłasza przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmian Statutów Sołectw w Gminie Mokrsko.