artykuł nr 1

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Mokrsko w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.

artykuł nr 2

Konsultacje ponowne dotyczące zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Mokrsko.

artykuł nr 3

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na ternie Gminy Mokrsko

artykuł nr 4

Konsultacje dotyczące zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Mokrsko.

 Wójt Gminy Mokrsko ogłasza przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmian Statutów Sołectw w Gminie Mokrsko.