główna zawartość
artykuł nr 1

Wójt Gminy Mokrsko ogłasza konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia wieloletniego Programu Współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2017