Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 r.

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

UWAGA! 25 października następuje zmiana czasu z godziny 3:00 na godzinę 2:00.

Technika głosowania SEJM

Technika głosowania SENAT

Załączniki
INFORMACJA Nr 1/2015 OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SIERADZU z dnia 8 września 2015 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach   427.029 KB
INFORMACJA 2/2015 OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w SIERADZU z dnia 8 września 2015 r. o miejscu, dniach i godzinach dyżurów podczas przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów   621.878 KB
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 sierpnia 2015 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP   366.584 KB
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa oraz zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania   248.569 KB
Informacja w sprawie głosowania przez pełnomocnika   248.569 B
Obwieszczenie Wójta Gminy - numery oraz granice stałych i odrębnych obwodów głosowania   791.164 KB
Uchwała PKW - technika informatyczna.doc   65.500 KB
Uchwała PKW - wytyczne obwodowe.doc   390.500 KB
ZARZĄDZENIE NR 90/15 WÓJTA GMINY MOKRSKO z dnia 5 października 2015 r. - składy komisji. -- Zarządzenie jest zmieniane Zarządzeniem Nr 97/15 z dnia 15.10.2015 r.--   8.151 MB
ZARZĄDZENIE NR 91/15 WÓJTA GMINY MOKRSKO z dnia 5 października 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych   85.820 KB
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Mokrsku   39.096 KB
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Chotowie   37.893 KB
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Krzyworzece   38.736 KB
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Komornikach   32.627 KB
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Ożarowie   36.174 KB
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w miejscowości Słupsko   268.472 KB
ZARZĄDZENIE NR 93/15 WÓJTA GMINY MOKRSKO z dnia 8 października 2015 r. - ustanowienie koordynatora gminnego   39.313 KB
ZARZĄDZENIE NR 94/15 WÓJTA GMINY MOKRSKO z dnia 8 października 2015 r. - powołanie operatorów   17.714 KB
ZARZĄDZENIE NR 97/15 WÓJTA GMINY MOKRSKO z dnia 5 października 2015 r. - zmieniające ZARZĄDZENIE NR 90/15 (dotyczy składu komisji w Chotowie)   251.753 KB
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o godzinach rozpoczęcia prac w dniu 25 października 2015 roku   160.087 KB
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Chotowie   114.600 KB
Wyniki głosowania w Gminie Mokrsko - Sejm   922.202 KB
Wyniki głosowania w Gminie Mokrsko - Senat   352.960 KB

Wybory Prezydenta RP 10 maja 2015 r. i 24 maja 2015 r.

  1. Strona Krajowego Biura Wyborczego: prezydent2015.pkw.gov.pl
  2. Strona Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu: sieradz.pkw.gov.pl/wybory-prezydenta-rp-2015/

Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonuje się w sekretariacie Urzędu Gminy Mokrsko (pok. 7) tel. 43 8863277, faks 438863288, urzad@mokrsko.pl.

Załączniki
Obwieszczenie Wójta Gminy Mokrsko z dnia 01.04.2015 r. o obwodach do głosowania (.doc)   43.500 KB
Uchwała nr 3 Okręgowej Komisji Wyborczej nr 16 w Sieradzu z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zadań i trybu pracy oraz informacji o składzie komisji.pdf   43.500 B
Zarządzenie Wójta Gminy Mokrsko - wyznaczone miejsca na obwieszczenia i plakaty wyborcze   26.492 KB
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego (.pdf)   353.272 KB
Instrukcja głosowania korespondencyjnego (.pdf)   270.262 KB
Głosowanie przez pełnomocnika   22.000 KB
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP   49.104 KB
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP   732.062 KB
Zarządzenie Nr 32/15 WójtaGminy Mokrsko w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych   606.241 KB
Zawiadomienie Wójta Gminy z 20 kwietnia o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępnienia   24.453 KB
Informacja o głosowaniu korespondencyjnym   27.809 KB
Informacja PKW o głosowaniu korespondencyjnym   60.000 KB
Informacja PKW na temat mężów zaufania   31.155 KB
Informacja PKW - dopisywania do spisu wyborców   50.000 KB
Wykaz komitetów OKW   16.167 KB
Powołanie operatorów w celu zapewnienia obsługi informatycznej   16.034 KB
Powołanie koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej   173.051 KB
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych   161.524 KB
Informacja Obwodowej Komisji Nr 5 w Ożarowie   236.160 KB
Zarządzenie Wójta Gminy Mokrsko nr 39/15 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa w obwodowej komisji wyborczej   239.477 KB
Informacja o rozpoczęciu pracy przez obwodowe komisje wyborcze w dniu 10 maja 2015 roku   606.730 KB
Informacja PKW: głosowanie w kraju ponowne   211.500 KB
Informacja PKW: głosowanie za granicą ponowne   182.435 KB
Obwieszczenie PKW z 12 maja 2015 roku o drugiej turze wyborów   32.572 KB
Informacja o rozpoczęciu pracy przez obwodowe komisje wyborcze w dniu 24 maja 2015 roku   1,001.431 KB

Wybory samorządowe 16 listopada 2014

Załączniki
ZARZĄDZENIE NR 34/2014 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim   449.449 KB
OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego z dnia 26 lutego 2014 r. ws. ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim   340.992 KB
Informacja Komisarza Wyborczego - przyjmowanie zgłoszeń komitetów (PDF)   77.271 KB
Informacja Komisarza Wyborczego-zgłoszenia do TKW   72.151 KB
Obwieszczenie Marszałka o okręgach   138.727 KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Mokrsko z dnia 4 września 2014 r. o podziale na okręgi wyborcze   244.117 KB
ZARZĄDZENIE NR 95/14 WÓJTA GMINY MOKRSKO z dnia 8 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych   65.704 KB
Wykaz komitetów, które złożyły zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych stan na dzień 8 września 2014 r.   241.782 KB
Informacja odnośnie głosowania przez pełnomocnika   25.471 KB
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego   31.500 KB
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego   27.500 KB
Postanowienie nr 712-720-1/14 Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 19 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych   395.708 KB
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Mokrsku - Załącznik 41 do postanowienia Nr 712-720-1/14 z dnia 19 września 2014 r. Komisarza Wyborczego w Sieradzu   25.340 KB
Wyjaśnienia PKW - karta wtborcy w innym okręgu   631.534 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych   94.991 KB
Uchwała PKW z 22 września 2014 r. dotycząca przekazywania danych o frekwencji wyborczej   63.000 KB
Uchwała PKW z 22 września 2014 dotycząca użycia techniki elektronicznej w wyborach   127.500 KB
Skład Powiatowej Komisji Wyborczej   16.301 KB
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Mokrsku - informacja z dnia 24.09.2014 r.   24.653 KB
Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Mokrsku w sprawie wyboru przewodniczącego komisji   220.043 KB
Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Mokrsku w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego komisji   209.852 KB
Uchwała Nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Mokrsku w sprawie wyboru powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Mokrsku oraz operatorów wprowadzania danych   1,003.518 KB
Uchwała Nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Mokrsku w sprawie ustalenia działań w zakresie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych i wójtów w dniach od 26 września do 17 października 2014 r.   78.080 KB
Wyjaśnienia PKW - dopisanie wyborcy niepełnosprawnego do okręgu o najniższym numerze   268.014 KB
Komunikat Wojewódzkiej Komisji wyborczej w Łodzi o składzie komisji i pełnionych dyżurach   412.061 KB
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Mokrsko z dnia 6 października 2014 r. o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania.   712.898 KB
Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi-dyżury   238.159 KB
Wojewódzka Komisja Wyborcza w Łodzi_Uchwała Nr 4-2014   511.429 KB
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 20.10.2014 r. o zasadach przyznawania numerów listom kandydatów   44.846 KB
Zawiadomienie Gminnej Komisji Wyborczej: losowanie składów obwodowych komisji wyborczych odbędzie się 23.10.2014 o 8:30   21.799 KB
Uchwała Nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej w Mokrsku z dnia 21.10.2014 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym litom kandydatów na radnych   29.939 KB
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 21.10.2014 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych do Rady Gminy Mokrsko   26.971 KB
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Mokrsku z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Mokrsko   220.681 KB
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Mokrsku z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Mokrsko   686.825 KB
Skład obwodowych komisji wyborczych - Uchwała Nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w Mokrsku z dnia 23.10.2014 r.   1.746 MB
Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych - Zarządzenie Nr 108/14 Wójta Gminy Mokrsko z dnia 23.10.2014 r.   410.969 KB
Powołanie koordynatora gminnego i operatorów obwodowych komisji wyborczych - Zarządzenie Nr 111/14 Wójta Gminy Mokrsko z dnia 24.10.2014 r.   161.970 KB
Uchwała Nr 7 Gminnej Komisji Wyborczej w Mokrsku z dnia 27 października 2014 r. w sprawie ustalenia treści, formatu i nakładu kart do głosowania, zarządzenia ich druku oraz przekazania obwodowym komisjom wyborczym.   1.288 MB
Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców   196.099 KB
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 4 listopada 201 4 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych, terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych dotyczących trybu postępowania w przypadku braku możliwości skorzystania z syst emu informatycznego wspomagającego pracę organów wyborczych (..)   84.104 KB
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych   1.957 MB
Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w dniach 15 i 16 listopada 2014 r.   85.788 KB
Informacje o rozpoczęciu pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze w dniu 16 listopada 2014 r.   887.905 KB
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY MOKRSKO   141.579 KB
PROTOKÓŁ WYBORÓW DO RADY GMINY   5.550 MB

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządził wybory do Parlamentu Europejskiego na dzień 25 maja 2014 r. Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 24 lutego 2014 r. poz. 231

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Sieradzu

Serwis informacyjny Krajowego Biura Wyborczego

Wizualizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego

Załączniki
Zarządzenie Nr 33/14 Wójta Gminy Mokrsko z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych   270.019 KB
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej oraz trybu przekazywania danych za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.   738.150 KB
Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej nr 14 w Sieradzu z dnia 7 kwietnia 2014 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach.pdf   738.150 B
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych   932.752 KB
Informacja dotycząca sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r.   441.259 KB
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania   236.053 KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Mokrsko z dnia 16 kwietnia 2014 r. o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania   647.478 KB
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego   28.000 KB
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego   23.500 KB
ZARZĄDZENIE NR 42/14 WÓJTA GMINY MOKRSKO z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w związku z zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego   94.978 KB
Zarządzenie nr 63/14 Wójta Gminy Mokrsko z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych w związku z zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego.   65.709 KB
ZARZĄDZENIE NR 62/14 WÓJTA GMINY MOKRSKO z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.   1.031 MB
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych   1.353 MB
Zarządzenie Wójta Gminy Mokrsko Nr 68/2014   195.282 KB

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Mokrsko

2013

Wybory do Sejmu i Senatu

2011

Wybory samorządowe 2010

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Wybory Prezydenta RP

II tura 4 lipca 2010 r.

Wybory Prezydenta RP 20 czerwca 2010 r.

I tura

Wybory do Parlamentu Europejskiego

7 czerwca 2009r.

Dostępne podkategorie:
Zapytania komitetów wyborczych