główna zawartość
artykuł nr 1

Wybory Prezydenta RP

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 10/2020 WÓJTA GMINY MOKRSKO z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych 108 KB
Zarządzenie Wójta Gminy - ustanowienie koordynatora gminnego oraz zespołu informatycznego 91 KB
Sposób dokonywania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 14 KB
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych 607 KB
Wzór zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych 101 KB
UCHWAŁA NR 20/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych 66 KB
Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodo-wych komisji wyborczych 149 KB
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU II z dnia 10 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika 161 KB
Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 14 kwietnia 2020 r. - dodatkowe zgłoszenia i ewentualne losowania 108 KB
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI W YBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w w yborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 81 KB
POSTANOWIENIE NR 42/2020 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 20 kwietnia 2020 r. W sprawie powolania obwodowych komisji wyborczych w gminie Mokrsko 228 KB
Informacja odnośnie głosowania przez pełnomocnika. 26 KB
Wniosek o sporządzenie aktu do głosowania przez pełnomocnika. 49 KB
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania. 732 KB
artykuł nr 2

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP

13 października 2019

artykuł nr 3

Wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019 r.

Państwowa Komisja Wyborcza uruchomiła stronę https://wybory.gov.pl/pe2019/ .

artykuł nr 4

Wybory samorządowe 2018

21 października 2018 roku

artykuł nr 5

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Mokrsko

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Mokrsko w okręgu wyborczym nr 12, w którym wybierany będzie jeden radny odbędą się 10 grudnia 2017 roku.

Dostępne podkategorie:
Zapytania komitetów wyborczych