Wybory samorządowe 2018

Urzędnik Wyborczy przyjmuje zgłoszenia kandydatów do OKW w Urzędzie Gminy Mokrsko w pokoju Nr 9 do dnia 21.09.2018 r.

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Mokrsku

14.09.2018 r. 11:00 - 15:00

15.09.2018 r. 10:00 - 11:00

17.09.2018 r. 12:00 - 18:00 18:00 - 24:00

18.09.2018 r. 13:00 - 15:00

19.09.2018 r. 13:00 - 15:00

20.09.2018 r. 13:00 - 15:00

21.09.2018 r. 13:00 - 15:00

24.09.2018 r. 13:00 - 15:00

25.09.2018 r. 13:00 - 15:00

26.09.2018 r. 12:00 - 18:00 18:00 - 24:00

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców! - więcej informacji na

stronie Państwowej Komisji Wyborczej

Załączniki
UCHWAŁA NR XLIV/228/18 RADY GMINY MOKRSKO z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mokrsko na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym   199.909 KB
UCHWAŁA NR XLIV/229/18 RADY GMINY MOKRSKO z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mokrsko na stałe obwody głosowania   201.394 KB
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - liczba radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łodzkiego, rad powiatów oraz rad gmin   232.144 KB
Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu II   1.087 MB
Obwieszczenie o podziale na okręgi wyborcze   203.932 KB
Zarządzenie nr 44/2018 w sprawie wyznaczania miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych   272.265 KB
Obwieszczenie Wójta Gminy informujące o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych   461.265 KB
Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego w sprawie podziału obszaru Województwa Łódzkiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu   13.922 KB
Obwieszczenie Starosty Wieluńskiego O okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wieluniu w wyborach do Rady Powiatu   474.580 KB
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.   18.917 KB
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.   48.500 KB
Informacja odnośnie głosowania przez pełnomocnika.   24.556 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego o zwołaniu pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych   40.235 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych   608.589 KB
UCHWAŁA Nr 1 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MOKRSKU z dnia 12 września. 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego komisji   230.779 KB
UCHWAŁA Nr 2 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MOKRSKU z dnia 12 września. 2018 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego komisji   213.300 KB
UCHWAŁA Nr 3 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MOKRSKU z dnia 12 września. 2018 r. w sprawie ustalenia planu działań w zakresie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych i wójtów w dniach od 14 września do 26 września 2018 roku   273.907 KB
UCHWAŁA Nr 4 GMINNEJ KOMISJO WYBORCZEJ w MOKRSKU z dnia 12 września. 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.   392.601 KB
Komunikat o składzie i dyżurach Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi   1.097 MB
Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Mokrsku   355.717 KB
Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Mokrsku   355.717 KB

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Mokrsko

 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Mokrsko w okręgu wyborczym nr 12, w którym wybierany będzie jeden radny odbędą się 10 grudnia 2017 roku.

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 r.

25 października 2015 r.

Wybory Prezydenta RP

10 maja 2015 r. i 24 maja 2015 r.

Wybory samorządowe

16 listopada 2014

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

25 maja 2014 r.

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Mokrsko

2013

Wybory do Sejmu i Senatu

2011

Wybory samorządowe 2010

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Wybory Prezydenta RP

II tura 4 lipca 2010 r.

Wybory Prezydenta RP 20 czerwca 2010 r.

I tura

Wybory do Parlamentu Europejskiego

7 czerwca 2009r.

Dostępne podkategorie:
Zapytania komitetów wyborczych