główna zawartość
artykuł nr 1

Wybory do Sejmu i Senatu 2019

artykuł nr 2

Wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019 r.

Państwowa Komisja Wyborcza uruchomiła stronę https://wybory.gov.pl/pe2019/ . Użytkownicy mają do dyspozycji mapę z wyszukiwarką komisji wyborczych oraz licznik czasu, jaki dzieli nas do wyborów do Parlamentu Europejskiego. 

Załączniki:
USTAWA z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks wyborczy 355 KB
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego wraz z kalendarzem wyborczym 437 KB
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych 225 KB
ZARZĄDZENIE NR 18/2019 Wójta Gminy Mokrsko z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych 96 KB
UCHWAŁA NR 40/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej MB
UCHWAŁA NR 41/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 kwietnia 2019 r. W sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania MB
UCHWAŁA NR 46/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym 743 KB
UCHWAŁA NR 39/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych 441 KB
UCHWAŁA NR 45/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego 798 KB
Informacja odnośnie głosowania przez pełnomocnika. 25 KB
Wniosek o sporządzenie aktu do głosowania przez pełnomocnika. 28 KB
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania. 24 KB
Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dn. 26.04.2019 r. o dodatkowym zgłoszeniu kandydatów i losowaniu 194 KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Mokrsko o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika 28 KB
Postanowienie nr 49/2019 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dn. 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Mokrsko 176 KB
ZARZĄDZENIE NR 31/2019 WÓJTA GMINY MOKRSKO z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów obwodowych komisji wyborczych 249 KB
POSTANOWIENIE NR 68/2019 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych 19 KB
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 2 maja 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 6 MB
Poprawione Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 2 maja 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 6 MB
Obwieszczenie OKW w Łodzi z dn. 2.05.2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 6 MB
Wybór przewodniczących i zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych - uchwały MB
Informacje obwodowych komisji wyborczych o rozpoczęciu pracy w dniu 26 maja 2019 r. 503 KB
artykuł nr 3

Wybory samorządowe 2018

21 października 2018 roku

artykuł nr 4

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Mokrsko

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Mokrsko w okręgu wyborczym nr 12, w którym wybierany będzie jeden radny odbędą się 10 grudnia 2017 roku.

artykuł nr 5

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 r.

25 października 2015 r.

Dostępne podkategorie:
Zapytania komitetów wyborczych