artykuł nr 1

Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.

Wyniki głosowania dostępne są na stronie https://wybory.gov.pl/prezydent2020

Załączniki:
Godziny pracy OKW w miejscowości Ożarów 172 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
POSTANOWIENIE NR 147/2020 Komisarza Wyborczego W Sieradzu II z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w skladzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Mokrsko 41 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Godziny pracy OKW w miejscowościach Mokrsko i Słupsko w dniu 12 lipca 2020 roku 870 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Godziny pracy OKW w Chotowie, Krzyworzece i Komornikach w dniu 12 lipca 2020 roku 508 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r. o ponownym głosowaniu 56 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacje obwodowych komisji wyborczych o godzinie rozpoczęcia prac w dniu 28 czerwca 2020 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plakat - bezpieczne głosowanie 664 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Postanowienia o zmianie składów komisji w Mokrsku i Komornikach z dnia 22 i 23 czerwca 2020 r. 713 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Postanowienie o zmianie składu OKW nr 1 81 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwały obwodowych komisji wyborczych - wybór przewodniczących i zastępców przewodniczących MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Postanowienie o zmianie składu OKW nr 6 46 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Postanowienie o zmianie składu OKW nr 5 40 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Postanowienie o zmianie składu OKW nr 4 41 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Postanowienie o zmianie składu OKW nr 1 40 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja odnośnie głosowania przez pełnomocnika (aktualizacja). 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania. 732 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wniosek o sporządzenie aktu do głosowania przez pełnomocnika. 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Składy obwodowych komisji wyborczych 306 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym 294 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 113 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 12 czerwca 2020 r. o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów 14 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
ZARZĄDZENIE NR 38/2020 Wójta Gminy Mokrsko z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki i powołania gminnego zespołu informatycznego 91 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
ZARZĄDZENIE NR 37/2020 Wójta Gminy Mokrsko z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych 114 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyjaśnienia PKW - głosowanie korespondencyjne, zgłoszenia członków ObkW 29 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 163/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania 126 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 162/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej 149 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr 167/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym w kraju 98 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 164/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych 154 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
WZÓR Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 134 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 161/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju 116 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Czerwiec 2020: Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach 143 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Czerwiec 2020: zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju - załącznik do informacji poniższej 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja odnośnie głosowania przez pełnomocnika. 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
POSTANOWIENIE NR 42/2020 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 20 kwietnia 2020 r. W sprawie powolania obwodowych komisji wyborczych w gminie Mokrsko 228 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI W YBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w w yborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 81 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 14 kwietnia 2020 r. - dodatkowe zgłoszenia i ewentualne losowania 108 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU II z dnia 10 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika 161 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodo-wych komisji wyborczych 149 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 20/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych 66 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wzór zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych 101 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych 607 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sposób dokonywania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 14 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Wójta Gminy - ustanowienie koordynatora gminnego oraz zespołu informatycznego 91 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
ZARZĄDZENIE NR 10/2020 WÓJTA GMINY MOKRSKO z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych 108 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP

13 października 2019
artykuł nr 3

Wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019 r.

Państwowa Komisja Wyborcza uruchomiła stronę https://wybory.gov.pl/pe2019/ .
artykuł nr 4

Wybory samorządowe 2018

21 października 2018 roku
artykuł nr 5

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Mokrsko

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Mokrsko w okręgu wyborczym nr 12, w którym wybierany będzie jeden radny odbędą się 10 grudnia 2017 roku.
Dostępne podkategorie:
Zapytania komitetów wyborczych