artykuł nr 1

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Regionu Ziemi Wieluńskiej na lata 2023-2030

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Regionu Ziemi Wieluńskiej na lata 2023-2030, które odbędą się w dniach 9 lipca - 14 sierpnia 2024 r.

artykuł nr 2

Konsultacje dotyczące zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Mokrsko

Wójt Gminy Mokrsko ogłasza przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmian Statutów Sołectw w Gminie Mokrsko.