Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

III kwartał

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Mokrsko (Wola) II

Utworzony: 2022-09-10 | Zmodyfikowany: 2022-09-22 15:23

Rejestr petycji

Petycje 2022

Lp Data złożenia petycji Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu ,w interesie którego petycja jest składana Przedmiot petycji Treść petycji Informacja o sposobie załatwienia petycji 1 12.01.2022 Fundacja im. Nikoli Tesli Uzupełnienie petycji dotyczącej maseczek i zakrywaniu ust i nosa Pobierz Przekazano wg właściwości Marszałkowi Sejmu 2 14.02.2022 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece W sprawie zmian programu ochrony powietrza Pobierz 3 04.05.2022 Szulc-Efe...

Utworzony: 2022-01-24 | Zmodyfikowany: 2022-09-21 14:43

Nagrania i transmisje z sesji

XLIX Sesja Rady Gminy Mokrsko 20 września 2022

Utworzony: 2022-09-20 | Zmodyfikowany: 2022-09-21 14:07

Aktualności

Inne źródła ciepła

Dodatki wypłacane będą na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych wynoszą 3 tys. zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego. W przypadku głównego źródła ciepła na drewno kawałkowe dodatek wynosi 1 tys. zł, dla ogrzewania na LPG wynosi 500 zł, a na olej opałowy - 2 tys. zł. Więcej info...

Utworzony: 2022-09-21 | Zmodyfikowany: 2022-09-21 12:35

Przetargi dotyczące nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne

Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Mokrsko, gm...

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu: Działka Nr 475/2 o powierzchni 0,6130 ha, położona w obrębie geodezyjnym Mokrsko, gm. Mokrsko, księga wieczysta Nr SR1W/00030914/6, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieluniu. Posiada dostęp do drogi powiatowej. W ewidencji gruntów oznaczona jako R – grunty orne oraz Ps – pastwiska trwałe. Działka niezabudowana. Cena wywoławcza wynosi 210.000,00,- zł ( słownie złotych: dwieście dziesięć tysięcy) w tym należny podatek VAT. Działka ...

Utworzony: 2022-09-20 | Zmodyfikowany: 2022-09-20 14:48

Projekty uchwał kadencji 2018-2023

Projekty uchwał na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mokrsko (20 września 2022 r.)

Utworzony: 2022-09-15 | Zmodyfikowany: 2022-09-15 14:15

Najbliższa sesja

Informacja o najbliższej (nadzwyczajnej) sesji Rady Gminy Mokrsko (20-09-2022 r.)

W dniu 20 września 2022 r. o godz. 10:00 odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Mokrsko w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Utworzony: 2022-09-15 | Zmodyfikowany: 2022-09-15 13:42

Aktualności

Awaria sieci wodociągowej

Urząd Gminy w Mokrsku informuje, że z powodu usuwania awarii na sieci wodociągowej w Ożarów-Towarzystwo w dniu 15.09.2022 r. (czwartek) wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach Ożarów–Towarzystwo, Ożarów-Lasek, Zmyślona, Komorniki, Motyl, Lipie, Orzechowiec, Jasna Góra, Poręby. Przewidywana przerwa w dostawie wody od godziny 7:30 do usunięcia awarii. W przypadku przerwy w dostawie wody i ponownym przywróceniu dostaw, prosimy nie pobierać wody przez 2 godziny od chwili przywróce...

Utworzony: 2022-09-14 | Zmodyfikowany: 2022-09-14 10:00

Tryb małych zleceń - pominięcie procedury konkursu

Zlecenie zadania z pominięciem konkursu

W ramach tzw. „małego grantu” (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz.U. z 2020 r., poz. 1057), dnia 08.09.2022 r. Stowarzyszenie KoK - Książka oraz Kawa złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn.: "Sekcja szachowa 2022" Zgodnie z art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057) treść oferty dostępna...

Utworzony: 2022-09-12 | Zmodyfikowany: 2022-09-12 14:05

Tryb małych zleceń - pominięcie procedury konkursu

Zlecenie zadania z pominięciem konkursu

W ramach tzw. „małego grantu” (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz.U. z 2020 r., poz. 1057), dnia 07.09.2022 r. Klub Sportowy Sparta w Mokrsku złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn.: "Czym skorupka za młodu..." Zgodnie z art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057) treść oferty dostępna jes...

Utworzony: 2022-09-12 | Zmodyfikowany: 2022-09-12 14:01

Tryb małych zleceń - pominięcie procedury konkursu

Zlecenie zadania z pominięciem konkursu

W ramach tzw. „małego grantu” (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz.U. z 2020 r., poz. 1057), dnia 06.09.2022 r. Międzyszkolne Gminne Towarzystwo Sportowe "MOGRE" Mokrsko złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn.: "Droga po awans" Zgodnie z art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057...

Utworzony: 2022-09-12 | Zmodyfikowany: 2022-09-12 13:53

I kwartał

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Utworzony: 2022-01-21 | Zmodyfikowany: 2022-09-10 00:17

III kwartał

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Mokrsko (Wola)

Utworzony: 2022-08-20 | Zmodyfikowany: 2022-09-09 23:54

Aktualności

Przerwa w dostawie wody

Awaria sieci wodociągowej - Ożarów - Towarzystwo, Lasek, Komorniki 9 września 2022 r.. Przerwa w dostawie wody od godziny 7:30 do usunięcia awarii.

Utworzony: 2022-09-09 | Zmodyfikowany: 2022-09-09 07:07

I kwartał

Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Mokrsko - Przebudowa i rozbudowa...

Załącznik nr 1 do SWZ - dokumentacja, ze względu na swój rozmiar, znajduje się do pobrania pod poniższym linkiem: http://mokrsko.pl/asp/pliki/przetargi/suw_ozarow_zalacznik_nr_1_dokumentacja.zip

Utworzony: 2022-03-12 | Zmodyfikowany: 2022-09-05 14:26

II kwartał

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mokrsko

Utworzony: 2022-05-13 | Zmodyfikowany: 2022-09-05 14:24

Tryb małych zleceń - pominięcie procedury konkursu

Zlecenie zadania z pominięciem konkursu

W ramach tzw. „małego grantu” (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz.U. z 2020 r., poz. 1057), dnia 25.08.2022 r. Stowarzyszenie KoK - Książka oraz Kawa złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn.: "Zawsze aktywni 2022" Zgodnie z art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057) treść oferty dostępna ...

Utworzony: 2022-09-01 | Zmodyfikowany: 2022-09-05 08:57

Aktualności

Planowana przerwa w dostawie energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź Rejon Energetyczny Bełchatów informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych

Utworzony: 2022-09-02 | Zmodyfikowany: 2022-09-02 10:27

Aktualności

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami

Urząd Gminy Mokrsko informuje, iż od dnia 01.09.2022 r. na terenie gminy Mokrsko obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie uchwały nr XLVII/253/22 Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, opubl. w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r. poz. 4570. Miesięczna stawka za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdy są zbierane i odbierane w ...

Utworzony: 2022-09-01 | Zmodyfikowany: 2022-09-01 07:31

III kwartał

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ożarów (Lasek) wraz z budową zjazdów

Utworzony: 2022-07-26 | Zmodyfikowany: 2022-08-22 12:17