Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

Aktualności 2024

Próba syren alarmowych

Uprzejmie informuję mieszkańców gminy, ze w dniu 1 sierpnia 2024 r. /czwartek/ o godzinie 17:00 na terenie Gminy Mokrsko zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych, polegająca na wyemitowaniu ciągłego dźwięku w okresie jednej minuty. Uruchomienie syren w zakresie oceny sprawności i skuteczności systemu ostrzegania 1 alarmowania, będzie jednocześnie oddaniem hołdu uczestnikom Powstania Warszawskiego w 80 rocznicę jego wybuchu.

Utworzony: 2024-07-25 | Zmodyfikowany: 2024-07-25 14:03

Rok 2024

Obwieszczenie Wójta Gminy Mokrsko z dnia 25 lipca 2024 r.

GKiNOiR.6220.2.2024.TK Mokrsko, dnia 25.07.2024 r. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających oraz rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu Działając na zasadach określonych w art. 10 § 1 i 61 § 4 oraz w art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), w związku z art. 73 ust. 1 i art. 79 ust. 1...

Utworzony: 2024-07-25 | Zmodyfikowany: 2024-07-25 13:53

II kwartał

Modernizacja budynku Zespołu Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na platformie ezamowienia.gov.pl. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a4179b0a-3554-11ef-acf6-4e696a6d8c25

Utworzony: 2024-06-28 | Zmodyfikowany: 2024-07-24 15:21

Sołectwa

Sołtysi Gmina Mokrsko

Lp. Sołectwo Imię, nazwisko sołtysa 1 Brzeziny Agata Rzeźnik 2 Chotów Patrycja Ciupa 3 Jasna Góra Katarzyna Wosiewicz 4 Komorniki Zbigniew Szkudlarek 5 Krzyworzeka I Wanda Kowalczyk 6 Krzyworzeka II Judyta Sokół 7 Mątewki Patrycja Al-Augaidi 8 Mokrsko I Elżbieta Wyrembak 9 Mokrsko II Maciej Stępień 10 Motyl Zbigniew Braliński 11 Ożarów Jolanta Juszczak 12 Słupsko Paweł Kuźnik

Utworzony: 2012-04-12 | Zmodyfikowany: 2024-07-23 13:35

II kwartał

Modernizacja budynku OSP w Komornikach

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na platformie ezamowienia.gov.pl. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a7b07dc5-354d-11ef-8a31-0e435a8a43bc

Utworzony: 2024-06-28 | Zmodyfikowany: 2024-07-23 13:22

Rejestr petycji

Petycje 2024

Lp. Data złożenia petycji Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu ,w interesie którego petycja jest składana Przedmiot petycji Treść petycji Informacja o sposobie załatwienia petycji 1 08-01-2024 Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o. o. Prezes Zarządu - Adam Szulc Zaangażowanie obywatelskie w wybory samorządowe Petycja 2 20-02-2024 Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o. o. Prezes Zarządu - Adam Szulc Promocja gminy Petycja Publikacja treści petycji Odpowiedź 3 07-05-2024 SM...

Utworzony: 2024-01-02 | Zmodyfikowany: 2024-07-23 08:36

Aktualności 2024

Ogłoszenie postępowania zakupowego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - W...

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Idziego Opata w Chotowie ogłasza postępowanie zakupowe w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. „Wykonanie prac remontowych witraży okiennych w Kościele pw. św. Marcina Bpa w Chotowie”. Termin składania ofert upływa 22 lipca 2024 roku. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (wysłać pocztą lub złożyć osobiście), w kancelarii Parafii p.w. św. Idziego Opata w Chotowie, Chotów 82, 98-345 Mokrsko.

Utworzony: 2024-06-20 | Zmodyfikowany: 2024-07-22 15:47

Sprawozdania Rb-Z

Rb-Z za II kw. 2024

Utworzony: 2024-07-22 | Zmodyfikowany: 2024-07-22 13:26

Sprawozdania Rb-NDS

Rb-NDS za II kw. 2024

Utworzony: 2024-07-22 | Zmodyfikowany: 2024-07-22 13:25

Sprawozdania Rb-N

Rb-N za II kw. 2024

Utworzony: 2024-07-22 | Zmodyfikowany: 2024-07-22 13:24

Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S

Rb-28S za II kw. 2024 r.

Utworzony: 2024-07-22 | Zmodyfikowany: 2024-07-22 13:23

Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S

Rb-27S za II kw. 2024 r.

Utworzony: 2024-07-22 | Zmodyfikowany: 2024-07-22 13:22

Meldunki, dowody osobiste, PESEL

Zastrzeżenie numeru PESEL

Sprawę załatwia pokój nr 6, Arkadiusz Skupień - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Mokrsku Telefon 43 841 18 18 Opis sposobu zastrzeżenia nr PESEL przez Internet lub w urzędzie: https://www.gov.pl/web/gov/zastrzez-swoj-numer-pesel-lub-cofnij-zastrzezenie

Utworzony: 2024-07-18 | Zmodyfikowany: 2024-07-18 09:50

Energia elektryczna

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

Sprawy załatwia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mokrsku, budynek Mokrsko 233. Wejście od strony parkingu (z tyłu budynku), pierwsze piętro

Utworzony: 2015-02-16 | Zmodyfikowany: 2024-07-16 08:58

Rejestr skarg i wniosków

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków: Wójt Gminy lub w zastępstwie Zastępca Wójta Gminy Mokrsko przyjmują obywateli: w poniedziałek: 11:00 - 13:00, we wtorek: 15:00 - 16:00. Referat Organizacyjny zajmuje się w Urzędzie Gminy Mokrsko przyjmowaniem i koordynowaniem rozpatrywania skarg i wniosków w godzinach urzędowania

Utworzony: 2010-08-17 | Zmodyfikowany: 2024-07-16 08:13

III kwartał

Budowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mokrsko - etap III (Krzyworzeka-Krajków...

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na platformie ezamowienia.gov.pl. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ba5b6c4e-9a3c-4fd2-8968-bc13d9239182 Ze względu na rozmiar plików, Załącznik nr 1 do SWZ dokumentacja projektowa do pobrania pod adresem: https://www.mokrsko.pl/asp/pliki/przetargi/zalacznik_nr_1.1_do_swz.zip https://www.mokrsko.pl/asp/pliki/przetargi/zalacznik_nr_1.2_do_swz.zip https://www.mokrsko.pl/asp/...

Utworzony: 2024-07-12 | Zmodyfikowany: 2024-07-12 14:37

Rok 2024

Protokoły i raporty z głosowania z sesji nr V (19 czerwca 2024 r.) kadencja 2024-2029

Utworzony: 2024-06-26 | Zmodyfikowany: 2024-07-12 10:47

Rok 2024

Protokoły i raporty z głosowania z sesji nr IV (5 czerwca 2024 r.) kadencja 2024-2029

Utworzony: 2024-06-26 | Zmodyfikowany: 2024-07-12 10:46

Rok 2024

Protokoły i raporty z głosowania z sesji nr VI (5 lipca 2024 r.) kadencja 2024-2029

Utworzony: 2024-07-12 | Zmodyfikowany: 2024-07-12 10:41

Aktualności 2024

Obwieszczenie Starosty Wieluńskiego

Znak: AB.6740.194.2024. Wieluń dnia 11 lipca 2024 r. Obwieszczenie Starosty Wieluńskiego Na podstawie art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2023.1094 ze zm.) - zwanej dalej •ustawą-, w związku z art. 34 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2024.725), podaję do publicznej wiadomości Informac...

Utworzony: 2024-07-12 | Zmodyfikowany: 2024-07-12 10:01