główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr IV/161/ 2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mokrsko za I półrocze 2019 r.

Załączniki:
Uchwała RIO85 KB