Uchwała Nr IV/394/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Mokrsko

Załączniki
Uchwała   217.759 KB

Uchwała Nr IV/393/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Mokrsko na rok 2015

Załączniki
Uchwała   209.025 KB

Uchwała Nr IV/392/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mokrsko

Załączniki
Uchwała   216.666 KB

Uchwała Nr IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 25 września 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mokrsko za I półrocze 2014 roku

Załączniki
Uchwała   196.966 KB

Uchwała Nr IV/148/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mokrsko na 2013 rok

Uchwała Nr IV/65/2014 z dnia 6 lutego 2014 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Mokrsko

Załączniki
Uchwała RIO   147.567 KB