główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr IV/394/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Mokrsko

Załączniki:
Uchwała 218 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr IV/393/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Mokrsko na rok 2015

Załączniki:
Uchwała 209 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr IV/392/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mokrsko

Załączniki:
Uchwała 217 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 25 września 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mokrsko za I półrocze 2014 roku

Załączniki:
Uchwała 197 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr IV/148/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mokrsko na 2013 rok