Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017-2028

Załączniki
WPF 2017-2028   193.761 KB
WPF 2017-2028 zmiany I   192.023 KB
WPF 2017-2028 zmiany II   194.010 KB