główna zawartość
artykuł nr 1

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U.2012.125 z dnia 2012.02.02)

Sprawy załatwia: Łukasz Wolny, pokój nr 3, tel. 43 886-32-77 wewn. 25

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię mapy z zaznaczonym budynkiem którego dotyczy wniosek,
  • tytuł prawny własności nieruchomości.