Dokumenty niezbędne do nadania numeru nieruchomości.

Nadanie numeru nieruchomości

Wymagane dokumenty: - wypełniony wniosek

- dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (kserokopia aktu własności),

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynku /kserokopia mapy sytuacyjno-wysokościowej/;

Opłaty skarbowe: - wniosek - 5 zł, każdy załącznik - 0,50 zł;

Opłaty administracyjne: - bez opłat;

Termin, sposób załatwiania: - w terminie 14 dni w formie zawiadomienia lub odbiór w pokoju Nr 3;

Miejsce pobrania wniosku: - Urząd Gminy Mokrsko pokój Nr 3;

Miejsce złożenia dokumentów: - Urząd Gminy Mokrsko pokój Nr 7;

Jednostka odpowiedzialna: - Inspektor d/s geodezji i gospodarki nieruchomościami;

Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej w sprawie numeracji nieruchomości /Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086/;

Inne informacje: - dni i godziny przyjmowania interesantów: od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530;

Formularz: - jako załącznik do ściągnięcia.

Załączniki
Druk wniosku   21.500 KB