główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na sprzedaż koparko - ładowarki

 


 

 

Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
 
artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na sprzedaż koparko - ładowarki

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu bankowego w wysokości do 2 milionów złotych

UDZIELENIE ZAMAWIAJĄCEMU KREDYTU BANKOWEGO W WALUCIE POLSKIEJ (PLN) W WYSOKOŚCI do 2.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy Mokrsko na 2012 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na sprzedaż koparko - ładowarki