Przetarg nieograniczony na sprzedaż koparko - ładowarki


Galeria
Galeria
Galeria

Przetarg nieograniczony na sprzedaż koparko - ładowarki

Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu bankowego w wysokości do 2 milionów złotych

UDZIELENIE ZAMAWIAJĄCEMU KREDYTU BANKOWEGO W WALUCIE POLSKIEJ (PLN) W WYSOKOŚCI do 2.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy Mokrsko na 2012 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Przetarg nieograniczony na sprzedaż koparko - ładowarki