główna zawartość
artykuł nr 1

Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko oraz jednostek podległych.

artykuł nr 2

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Budowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mokrsko

Dokumentację techniczną stanowią załączniki do ogłoszenia o przetargu: (ścieżka: Zamówienia publiczne/Ogłoszenia przetargów/Rok2012/I kwartał):

Budowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mokrsko Numer ogłoszenia: 87964 - 2012; data zamieszczenia: 21.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

artykuł nr 3

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE ZADAŃ: 1)Termomodernizacja budynku komunalnego Mokrsko 233 z budową przyłącza cieplnego do budynku Urzędu Gminy w Mokrsku 2)Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Mokrsku w zakresie wymiany kotłowni i modernizacji systemu ogrzewania sali gimnastycznej 3)Modernizacja pomieszczeń budynku komunalnego Mokrsko 233

Numer ogłoszenia: 126518 - 2012; data zamieszczenia: 20.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
  1. Termomodernizacja budynku komunalnego Mokrsko 233 z budową przyłącza cieplnego do budynku Urzędu Gminy w Mokrsku.
  2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Mokrsku w zakresie wymiany kotłowni i modernizacji systemu ogrzewania sali gimnastycznej.
  3. Modernizacja pomieszczeń budynku komunalnego Mokrsko 233.

Do pobrania:

Instrukcja pobrania powyższych archiwówpo pojawieniu się strony docs.google.com z górnego menu należy wybrać menu "Plik", a następnie pozycję "Pobierz", "Pobierz mimo to". Po pobraniu rozpakować na dysku.

 

artykuł nr 4

Termomodernizacja budynku komunalnego Mokrsko 233 z budową przyłącza cieplnego do budynku Urzędu Gminy w Mokrsku 2)Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Mokrsku w zakresie wymiany kotłowni i modernizacji systemu ogrzewania sali gimnastycznej 3)Modernizacja pomieszczeń budynku komunalnego Mokrsko 233.

  1. Kotłownia szkoła ZIP.
  2. Modernizacja przychodni ZIP.
  3. Termomodernizacja przychodni zdrowia ZIP.

Instrukcja pobrania powyższych załączników: po otworzeniu się okna docs.google.com należy wybrać "Plik", a następnie "Pobierz", "Pobierz mimo to". Po pobraniu rozpakować na dysku.