główna zawartość
artykuł nr 1

Dostawa kruszyw drogowych na rok 2011

Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu i dostaw kruszywa dolomitowego oraz kruszywa
granitowego.

 

artykuł nr 2

ADAPTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKÓW DOMÓW LUDOWO- STRAŻACKICH W CHOTOWIE I SŁUPSKU NA ŚWIETLICE WIEJSKIE

Załączniki graficzne: POBIERZ (archiwum ZIP 63,7MB)

 

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadań: 1. Przebudowa drogi gminnej nr 117054 E Chotów- Krzyworzeka- Ożarów o dł. 2.657 km i skrzyżowania z drogą powiatową nr 4514 E Chotów- Mokrsko- Ożarów o dł. 0,220 km. 2. Budowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Mokrsko - budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami , odcinek Ożarów L=1284 mb. 3. Remont przyłączy wodociągowych w pasie drogi gminnej nr 413 w miejscowości Ożarów

Pozostałe załączniki: >> POBIERZ<< (serwer ftp://mokrsko.pl, login:14118, hasło: 123456)

Pojawiły się nowe załączniki :

w dniu 20.01.2011: dokumentacja_kanalizacja_przekroje.zip oraz przydomowe przepompownie.pdf.

w dniu 21.01.2011: katalog Przyłącza wodociągowe, który zawiera pliki projekt.pdf i przedmiar przyłącza.pdf.

Pliki znajdują się w powyższej lokalizacji.