główna zawartość
artykuł nr 1

Ulga w podatku rolnym 2016

Wykaz podatników, którym udzielono ulgi w podatku rolnym na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm):