główna zawartość
artykuł nr 1

Ulga w podatku rolnym 2016

Wykaz podatników, którym udzielono ulgi w podatku rolnym na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm):

artykuł nr 2

Zwrot podatku akcyzowego 2016

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowosci prawnej , którym w roku 2014 udzielono pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. G ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)