Mariola Siedlecka

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotowie

Agnieszka Dzięcioł

Danuta Piasecka

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chotowie mgr Danuta Piasecka