Oświadczenie majątkowe

Dyrektor SPZPOZ w Mokrsku Peyman Mokri