główna zawartość
artykuł nr 1

Redakcja biuletynu:

Biuletyn Informacji Publicznej redagują:

Nadzór merytoryczny:
Małgorzata Stanek - Sekretarz Gminy Mokrsko, tel. 886 32 77 wew. 50 e-mail: urzad@mokrsko.pl

Redaktorzy biuletynu:

  • Anna Wiktorek tel.  +48 43 886 32 77, wew. 35,
  • Daniel Gołębiowski  +48 43 886 32 77, wew. 16,
  • Kamil Piekarski, tel. +48 43 886 32 77, wew. 42.