główna zawartość
artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe

Podstawa prawna: ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym:

 • publikacja oświadczeń w BIP: art. 24i;
 • okres przechowywania oświadczeń: art. 6 (6 lat).
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Mokrsku, reprezentowany przez Wójta Gminy z siedzibą 98-345 Mokrsko 231, tel. 438863277, e-mail: urzad@mokrsko.pl,
 • kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: iod@mokrsko.pl lub pod adresem siedziby administratora,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków określonych przepisami prawa – ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 6 pkt. c) RODO,
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne ściśle określone przypisami prawa, a jawna część   oświadczenia majątkowego (część A)  będzie publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas okres 6 lat,
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania przez Pana/Panią danych osobowych jest naruszenie przepisów ustawy o samorządzie gminnym.