UCHWAŁA NR XV/81/11 RADY GMINY MOKRSKO z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego Programu Współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2017

Wyniki konkursu

Ogłoszenie o konkursie

Program współpracy

Konsultacje społeczne