główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XV/81/11RADY GMINY MOKRSKOz dnia 28 listopada 2011 r.w sprawie uchwalenia wieloletniego Programu Współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2017

artykuł nr 2

Wyniki konkursu

artykuł nr 3

Ogłoszenie o konkursie

artykuł nr 4

Program współpracy

artykuł nr 5

Konsultacje społeczne