Zarządzenie Nr 112/2010 w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z usuwania drzew na terenach nieruchomości będących własnością Gminy Mokrsko

Załączniki
Zarządzenie Nr 112/2010   64.758 KB

Zarządzenie Nr 84/10 w sprawie powołania operatorów ds. obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych

Załączniki
Zarządzenie Nr 84/10   64.248 KB

Zarządzenie Nr 83/10 w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż samochodu

Załączniki
Zarządzenie Nr 83/10   211.239 KB

Zarządzenie Nr 82/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Załączniki
Zarządzenie Nr 82/10   217.484 KB

Zarządzenie Nr 78/10 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Mokrsko na 2010 rok w związku z Zarządzeniem Nr 77 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 78/10   171.947 KB

Zarządzenie Nr 81/10 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zapewnieniu na obszarze Gminy Mokrsko miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Załączniki
Zarządzenie Nr 81/10   191.900 KB

Zarządzenie Nr 80/10

Załączniki
Zarządzenie Nr 80/10   176.145 KB

Zarządzenie Nr 79/10 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Mokrsko na 2010 rok w związku z uchwałą Nr L/284/10 Rady w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 79/10   1.646 MB