Uchwała w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok

UCHWAŁA Nr XI/48/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 20 września 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Załączniki
Treść uchwały   103.545 KB

Uchwała w sprawie: przyjęcia programu funkcjonalno-użytkowego ochrony wód i neutralizacji ścieków w gminie Mokrsko

UCHWAŁA Nr XI/47/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 20 września 2007 roku w sprawie: przyjęcia programu funkcjonalno-użytkowego ochrony wód i neutralizacji ścieków w gminie Mokrsko.
Załączniki
Treść uchwały   24.801 KB

Uchwała w sprawie: ograniczenia działalności SP ZOZ w Wieluniu

UCHWAŁA Nr XI/46/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 20 września 2007 roku w sprawie: ograniczenia działalności SP ZOZ w Wieluniu.
Załączniki
Treść uchwały   23.761 KB

Uchwała w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

UCHWAŁA Nr XI/45/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 20 września 2007 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Załączniki
Treść uchwały   29.191 KB

Uchwała w sprawie: powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

UCHWAŁA Nr XI/44/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 20 września 2007 roku w sprawie: powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Załączniki
Treść uchwały   22.628 KB

Uchwała w sprawie: odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

UCHWAŁA Nr XI/43/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 20 września 2007 roku w sprawie: odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Załączniki
Treść uchwały   22.651 KB

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mokrsko, w charakterze członka wspierającego, do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zakole Warty" z siedzibą w Wieluniu.

UCHWAŁA Nr X/42/07  Rady Gminy Mokrsko z dnia 9 sierpnia 2007 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mokrsko, w charakterze członka wspierającego, do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zakole Warty" z siedzibą w Wieluniu.

Załączniki
Treść uchwały   27.780 KB

Uchwała w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

UCHWAŁA Nr X/41/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 9 sierpnia 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Załączniki
Treść uchwały   106.804 KB

Uchwała w sprawie: zaopiniowania propozycji projektu planu obszaru i granic aglomeracji Mokrsko.

UCHWAŁA nr X/40/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 9 sierpnia 2007 roku w sprawie: zaopiniowania propozycji projektu planu obszaru i granic aglomeracji Mokrsko.

Załączniki
Treść uchwały   26.233 KB

Uchwała w sprawie: zasad udzielania zgody na posługiwanie się wizerunkiem herbu Gminy Mokrsko.

UCHWAŁA Nr X/39/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 9 sierpnia 2007 roku w sprawie: zasad udzielania zgody na posługiwanie się wizerunkiem herbu Gminy Mokrsko.

Załączniki
Treść uchwały   38.772 KB

Uchwała w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia herbu Gminy Mokrsko.

UCHWAŁA Nr X/38/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 9 sierpnia 2007 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia herbu Gminy Mokrsko.

Załączniki
Treść uchwały   21.664 KB

Uchwała w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów i psychologów zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Mokrsko.

UCHWAŁA Nr X/37/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 9 sierpnia 2007 roku w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów i psychologów zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Mokrsko.

Załączniki
Treść uchwały   25.964 KB

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mokrsko w charakterze partnera, do realizacji projektu pod nazwą "Wzmocnienie roli szlaku bursztynowego i innych szklaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego".

UCHWAŁA Nr X/36/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 9 sierpnia 2007 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mokrsko w charakterze partnera, do realizacji projektu pod nazwą "Wzmocnienie roli szlaku bursztynowego i innych szklaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego".
Załączniki
Treść uchwały   34.917 KB

Uchwała w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego

UCHWAŁA Nr X/35/07 Rady Gminy Mokrsko z dnia 9 sierpnia 2007 roku w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego.
Załączniki
Treść uchwały   20.746 KB