główna zawartość
artykuł nr 1

Stawki podatku na 2014 rok

Od budynków lub ich części:

  1. Budynki mieszkalne, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,51 zł.
  2. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1 m2 powierzchni użytkowej – 19,03 zł.
  3. Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, od 1 m2 powierzchni użytkowej – 9,23 zł.
  4. Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, od 1 m2 powierzchni użytkowej – 4,56zł.
  5. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m2 powierzchni użytkowej – 4,04 zł.
  6. Od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Od gruntów:

  1. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od 1 m2 powierzchni - 0,56 zł.
  2. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2  powierzchni  - 0,11 zł.
  3. Pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, od 1 ha  powierzchni  - 4,10 zł.