Wykaz sołectw

Gmina Mokrsko - podział na sołectwa
Lp. Sołectwo Imię, nazwisko sołtysa
1 Brzeziny Agata Rzeźnik
2 Chotów Katarzyna Kowalska
3 Jasna Góra Magdalena Wyrębak
4 Komorniki Zbigniew Szkudlarek
5 Krzyworzeka I Teresa Strózik
6 Krzyworzeka II Małgorzata Świderska
7 Mątewki Edyta Jarząbek
8 Mokrsko I Zdzisław Słowik
9 Mokrsko II Danuta Komor
10 Motyl Zbigniew Braliński
11 Ożarów Jolanta Juszczak
12 Słupsko Adam Szewczyk
Załączniki
Graficzny podział na sołectwa (PDF)   24.294 KB
Statuty sołectw   707.671 KB