główna zawartość
artykuł nr 1

Komisja kadencji 2014-2018

 

Skład osobowy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności

i Ochrony Środowiska

 

 

  1. Dominik Chwaliński - Przewodniczący Komisji

  2. Marek Pietras - Zastępca Przewodniczącego

  3. Mariusz Leszczewski- Sekretarz Komisji

  4. Zenon Bil- Członek Komisji

  5. Tomasz Stefaniak - Członek Komisji

 

artykuł nr 2

Komisja kadencji 2010-2014

Skład osobowy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa,
Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska

  1. Bil Zenon - przewodniczący komisji

  2. Braliński Zbigniew - zastępca przewodniczącego komisji

  3. Kmiecik Sabina - sekretarz komisji

  4. Mielczarek Marek - członek komisji

  5. Pietras Marek - członek komisji

 

 

artykuł nr 3

Komisja kadencji 2006 - 2010

Skład Komisji kadencji 2006 - 2010:

1. Jan Juszczak - Przewodniczący

2. Jan Kmiecik - Zastępca Przewodniczącego

3. Zbigniew Podyma - Sekretarz

4. Zbigniew Braliński - Członek

5. Zdzisław Słowik    - Członek

artykuł nr 4

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska

Zadania Komisji:1. Inicjowanie uchwał Rady w zakresie działania Komisji.2. Inicjowanie i wspieranie działań wszystkich organów Gminy mających na celu racjonalny rozwój gospodarki rolnej i leśnej oraz inwestycji ochrony środowiska.3. Kontrolowanie wykonywania uchwał Rady dotyczących przedmiotu działania Komisji.4. Wspieranie indywidualnych inicjatyw, których realizacja leży w interesie Gminy i jej mieszkanców.5. Podejmowanie inicjatyw w zakresie polepszania warunków zaopatrzenia ludności w wodę oraz wspieranie innych działań mających na celu polepszenie warunków bytowych ludności.6. Monitorowanie wykonywania uchwał Rady o charakterze porządkowym, mających na celu zapewnienie na terenie Gminy porządku publicznego i prawnego.Skład Komisji
Załączniki:
Skłąd Komisji 25 KB