główna zawartość
artykuł nr 1

Komisja kadencja 2018-2023

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej

 

1. Elżbieta J. Wyrembak - Przewodnicząca Komisji

2. Grażyna Siudy - Zastępca Przewodniczącej Komisji

3. Zbigniew Szkudlarek - Członek Komisji

4. Dariusz Dudzik - Członek Komisji

5. Tadeusz Papina - Członek Komicji

artykuł nr 2

Komisja kadencji 2014-2018

 

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej

 

  1. Grzegorz Prygiel - Przewodniczący Komisji

  2. Magdalena Wyrębak - Zastępca Przewodniczącego

  3. Paweł Płonka- Sekretarz Komisji

  4. Paulina Musiał  - Członek Komisji

 

artykuł nr 3

Komisja kadencji 2010- 2014

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mokrsko

  1. Chwaliński Dominik - zastępca przewodniczącego komisji

  2. Grześlak Grażyna - przewodniczący komisji

  3. Strózik Teresa - członek komisji

  4. Szkudlarek Zbigniwew - cżłonek komisji

artykuł nr 4

Komisja kadencji 2006 - 2010

Skład Komisji kadencji 2006 - 2010:

1. Grażyna Grześlak - Przewodnicząca

2. Wiesław Rzepka - Zastępca Przewodniczącej

3. Teresa Strózik   - Sekretarz

4. Genowefa Wolna  - Członek

artykuł nr 5

Komisja Rewizyjna

Zadania Komisji:1. Kontroluje działalność Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych.2. Dostarcza Radzie informacji niezbędnych dla oceny działalności Wójta.3. Opiniuje wykonanie budżetu i występuje z wnioskiem o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium Wójtowi.4. Opiniuje wniosek określonej ustawowo części Rady dotyczący podjęcia uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Wójta z innej przyczyny niż nie udzielenie absolutorium.5. Wykonuje zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli.6. Współdziała z pozostałymi komisjami Rady.
Załączniki:
Skład Komisji 24 KB