główna zawartość
artykuł nr 1

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr WIE4476 B na działce ewid. 989, obręb Kurów, gmina Wieluń