główna zawartość
artykuł nr 1

Schemat struktury organizacyjnej Urzędu

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Mokrsku
WÓJT GMINY
SekretarzSkarbnikKierownik referatuKierownik referatuKierownik Urzędu
Stanu Cywilnego
Zastępca Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego
Inspektor ochrony danychPełnomocnik ochrony informacji niejawnych
Referat OrganizacyjnyReferat Finansowy

Referat Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (GKINOiR)

Referat Zamówień, Funduszy, Inwestycji, Drogownictwa i Spraw Społecznych (ZFIDiS)

 
Stanowisko ds. kadrowych i oświatyStanowisko ds. finansówStanowisko ds. planowania przestrzennego i gospodarki komunalnejStanowisko ds. pozyskiwania funduszy i zamówień publicznych 
Stanowisko ds. rady,  spraw gospodarczych i dowodów osobistychStanowisko ds.  księgowości budżetowejStanowisko ds. rolnictwa,  geodezji i  gospodarki nieruchomościamiInformatyk 
Stanowisko ds. wojskowych, obronnych, obrony cywilnej, informacji publicznej i spraw niejawnychStanowisko ds. księgowości podatkowejKonserwatorzyStanowisko ds. drogownictwa 
Sprzątaczki pomieszczeń biurowychStanowisko ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych Konserwatorzy 
 Stanowisko ds. płac   
 Stanowisko ds.   działalności gospodarczej, podatku VAT, kasy i funduszu sołeckiego