główna zawartość
artykuł nr 1

„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mokrsko w roku 2019”

obrazek
artykuł nr 2

"Gmina Mokrsko zainspirowana ekologią - program edukacji ekologicznej mieszkańców gminy Mokrsko"

Gmina Mokrsko pozyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację Zadania pn. "Gmina Mokrsko zainspirowana ekologią - program edukacji ekologicznej mieszkańców gminy Mokrsko".

Łączna wartość Zadania to kwota 23 860,00 zł, z czego 21 120,00 zł to kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Poprzez realizację Zadania zwiększony został poziom wiedzy z zakresu ochrony środowiska iświadomości ekologicznej, a także wykształcona postawa proekologiczna oraz indywidualna odpowiedzialność za środowisko u osób biorących udział w Zadaniu.

W ramach Zadania zorganizowane zostały zajęcia warsztatowe dla świetlic wiejskich z Chotowa, Komornik i Słupska oraz dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Mokrsku, podczas których uczestnicy tworzyli biżuterię z materiałów wtórnych. Mieszkańcy w każdym wieku mieli okazję wziąć udział w konkursie fotograficznym, konkursie na wykonanie stroju ekologicznego oraz w ekologicznej grze terenowej. Wysłuchali ponadto wyemitowanych w Radiu Ziemi Wieluńskiej audycji radiowych poświęconych segregacji śmieci, recyklingowi oraz ochronie bioróżnorodności. Do ich rąk oddany został album z fotografiami prezentującymi bogactwo przyrodnicze gminy Mokrsko. ZOrganizowany został ponadto pokaz mody "Eko-wybieg". A świetlice wiejskie oraz Środowiskoy Dom Samopomocy w Mokrsku wyposażone zostały w nowe pomoce dydaktyczne.

Zadanie zrealizowane zostało w terminie: wrzesień - grudzień 2018 r.

http://zainwestujwekologie.pl/

Logotyp WFOŚiGW w Łodzi
artykuł nr 3

Granty sołeckie 2018 r.

W 2018 r. Gmina Mokrsko pozyskała dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację trzech małych projektów lokalnych. Dzięki otrzymanej pomocy finansowej zrealizowano projekty:

1) "Mokrsko I na drodze do niepodległości" - dotacja celowa w wysokości 5 000,00 zł,

2) "Regionalne Święto Strażaka w Ożarowie" - dotacja celowa w wysokości 5 000,00 zł,

3)"Mokrsko II na sportowo" - dotacja celowa w wysokości 3 500,00 zł.

Zmieniamy Łódzkie
artykuł nr 4

"Rozbudowa drogi gminnej nr 117064E w miejscowości Komorniki oraz przebudowa drogi wewnętrznej"

Rozbudowa drogi w Komornikach
artykuł nr 5

Budowa siłowni napowietrznych w m. Mokrsko i Ożarów

Siłownie napowietrzne w Mokrsku i w Ożarowie