artykuł nr 1

Załączniki do Uchwały Nr VI/24/03 z 21.03.2003 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mokrsko na 2003 rok