artykuł nr 1

Raporty z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Mokrsko na lata 2015-2022

artykuł nr 2

Strategia Rozwoju Gminy Mokrsko na lata 2015 - 2022