artykuł nr 1

Ocena oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Gminy Mokrsko na lata 2023-2033”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MOKRSKO

z dnia  31 stycznia 2024 r.

o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Gminy Mokrsko na lata 2023-2033”

artykuł nr 2

Strategia Rozwoju Gminy Mokrsko na lata 2023 - 2033

artykuł nr 3

Raporty z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Mokrsko na lata 2015-2022

artykuł nr 4

Strategia Rozwoju Gminy Mokrsko na lata 2015 - 2022