artykuł nr 1

Emisja obligacji 2023

Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 27 lutego 2023 r.

Uchwała o emisji obligacji

Statut Gminy Mokrsko

Uchwała budżetowa na 2023 rok

 

Projekt WPF na lata 2023-2035 : wersja PDF

Uchwała ws uchwalenia WPF na lata 2023-2035

Uchwała ws zmian w WPF na lata 2023-2035 z 9 lutego 2023r. : wersja PDF

WPF-y 2022 WPF-y 2021  WPF-y 2020

 

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki

Sprawozdania budżetowe:

Rb-NDS: I kw. 2020; II kw. 2020; III kw. 2020; na koniec 2020; I kw. 2021; II kw. 2021; III kw. 2021; IV kw. 2021I kw. 2022; II kw. 2022; III kw. 2022 IV kw. 2022

 

Rb-N: I kw. 2020; II kw. 2020; III kw. 2020; IV kw. 2020; I kw. 2021; II kw. 2021; III kw. 2021; IV kw. 2021; I kw. 2022; II kw. 2022; III kw. 2022; IV kw. 2022

 

Rb-Z: I kw. 2020; II kw. 2020; III kw. 2020;na koniec 2020; I kw. 2021; II kw. 2021; III kw. 2021; IV kw. 2021; I kw. 2022; II kw. 2022; III kw. 2022 IV kw. 2022

 

Rb-27s: I kw. 2020; II kw. 2020; III kw. 2020; na koniec 2020; I kw. 2021; II kw. 2021; III kw. 2021; IV kw. 2021; I kw. 2022; II kw. 2022; III kw. 2022; IV kw. 2022

 

Rb-28s: I kw. 2020; II kw. 2020; III kw. 2020; na koniec 2020; I kw. 2021; II kw. 2021; III kw. 2021; IV kw. 2021I kw. 2022; II kw. 2022; III kw. 2022; IV kw. 2022

 

Rb-ST

 

Rb-UZ

 

Uchwała Nr IV/71/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Mokrsko za 2021 r.

 

Uchwała Nr IV/337/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu gminy Mokrsko na 2023 r.

 

Uchwała Nr IV/336/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej gminy Mokrsko na 2023 r.

 

Uchwała Nr IV/335/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Mokrsko na lata 2023-2030.

 

Uchwała Nr IV/36/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Mokrsko

 

Uchwała Nr IV/37/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji emitowanych przez gminę Mokrsko

 

 

Gmina Mokrsko nie posiada akcji i udziałów w innych podmiotach oraz nie udzielała poręczeń i gwarancji

 

Informacja, jakie kredyty i pożyczki posiada gmina wg stanu na 31 grudnia 2022 r.

 

Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Mokrsko

 

Zaświadczenie o wyborze Wójta Gminy Mokrsko