artykuł nr 1

REGULAMIN WYSTAWIANIA I PRZESYŁANIA FAKTUR W...

Regulamin określa zasady wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej (e-faktur) oraz zasady korzystania z takich faktur w Gminie Mokrsko na czas trwania pandemii